RSSEnergi

#AkademikLomonosov - Verdens første flytende kjernekraftverk satt til lansering denne uken

#AkademikLomonosov - Verdens første flytende kjernekraftverk satt til lansering denne uken

| August 19, 2019

Et flytende atomkraftverk blir denne uken slept via Nordsjøruten til sin endelige destinasjon i Arktis, og markerer en "historisk milepæl" i arktisk leting. 23 august begynner det russiske selskapet Rosatom å tauet sitt første flytende atomkraftverk fra Murmansk til Pevek i Chukotka. Kalt Akademik Lomonosov (bildet), […]

Fortsett å lese

Kommisjonen starter etterforskning av dumpet varmvalset stål fra # Kina, # Taiwan og #Indonesia

Kommisjonen starter etterforskning av dumpet varmvalset stål fra # Kina, # Taiwan og #Indonesia

| August 14, 2019

Kommisjonen har satt i gang en antidumpingundersøkelse av import av varmvalsede rustfrie stålplater og spoler fra Kina, Indonesia og Taiwan. Etterforskningen følger en klage fra European Steel Association (EUROFER) med den begrunnelse at importen fra disse landene skjer til dumpede priser og dermed forårsaker skade for den europeiske […]

Fortsett å lese

#FORATOM fremhever viktigheten av langsiktig drift av eksisterende atomflåte

#FORATOM fremhever viktigheten av langsiktig drift av eksisterende atomflåte

| Juli 11, 2019

Sikre den langsiktige driften av den europeiske atomflåten vil hjelpe Europa å nå sine klimamål til en rimelig pris, ifølge en stillingspapir utstedt på 10 juli av FORATOM. "De mellomliggende dekarboniseringsmålene i overgangen til 2050 kan ikke oppnås uten LTO på eksisterende atomkraftverk," sa FORATOMs generaldirektør [...]

Fortsett å lese

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders kaller industri og politimenn til å jobbe sammen for et velstående og karbonfritt Europa

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders kaller industri og politimenn til å jobbe sammen for et velstående og karbonfritt Europa

| Juni 27, 2019

Seniorrepresentanter fra hele nukleær forsyningskjede har skissert hva de mener må gjøres for å oppnå et decarbonised Europe av 2050, samtidig som veksten og jobbene opprettholdes. I deres felles manifesto oppfordrer de EU-politimenn til å jobbe med dem for å overvinne hindrene som har [...]

Fortsett å lese

#EnergyUnion - Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å øke ambisjonen i planer om å gjennomføre Paris-avtalen

#EnergyUnion - Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å øke ambisjonen i planer om å gjennomføre Paris-avtalen

| Juni 19, 2019

Kommisjonen har offentliggjort sin vurdering av medlemslandenes utkast til planer om å gjennomføre EUs energiforbunds mål, og særlig de avtalt EU 2030 energi- og klimamålene. Kommisjonens vurdering finner at de nasjonale planene allerede representerer betydelig innsats, men peker på flere områder der det er rom for forbedring, særlig når det gjelder [...]

Fortsett å lese

#StateAid - Kommisjonen åpner en grundig undersøkelse av #Lithuania elektrisitetsstrategisk reserveforanstaltning

#StateAid - Kommisjonen åpner en grundig undersøkelse av #Lithuania elektrisitetsstrategisk reserveforanstaltning

| Juni 4, 2019

EU-kommisjonen har åpnet en grundig undersøkelse for å vurdere om litauisk støtte til energiselskapet AB Lietuvos Energija i forbindelse med en strategisk reserveforanstaltning, som var på plass i Litauen til 2018, kan ha urettmessig favorisert selskapet og forvrengt konkurransen i Indre marked, i strid med EUs statsstøtteregler. [...]

Fortsett å lese

Tidlig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

Tidlig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

| Kan 31, 2019

Energisektoren er grunnlaget for den ukrainske økonomien. Dessverre forblir energi et svært politisert tema i Ukraina, og den nåværende politiske usikkerheten betyr at det er en veldig reell fare for at den viktige prosessen med liberalisering av energimarkedet vil bli presset tilbake. Dette vil få betydelige konsekvenser for den økonomiske utviklingen og sikkerheten til [...]

Fortsett å lese