RSSDyrevelferd

Miljøgrupper må "ta del av skylden for #Curlew tilbakegang"

Miljøgrupper må "ta del av skylden for #Curlew tilbakegang"

| April 25, 2019

Bønder har slått tilbake på krav om oppdrettens rolle i nedgangen i krøllene og andre arter, og sier miljømessige veldedighetsorganisasjoner og rådgivere må ta sin rettferdige andel av skylden for politikk som har ført til nedbryting av habitat og økt predasjon. RSPB hevder oppdrettspraksis er delvis skyld i en [...]

Fortsett å lese

Rigorøs dyrevelferd beskytter #Sheep fra skadedyr og sykdommer

Rigorøs dyrevelferd beskytter #Sheep fra skadedyr og sykdommer

| Mars 29, 2019

Fårskjær er en dyktig prosess og viktig hvert år for å redusere sannsynligheten for sykdom og parasittiske infeksjoner, noe som kan forårsake helseproblemer og velferdsproblemer for dyrene. Nå har Farmers Union of Wales sluttet seg til andre bransjeorganisasjoner for å produsere felles veiledning om saueskjæring, påminner bønder og profesjonelle entreprenører til [...]

Fortsett å lese

Global #fur industrien erklærer krig mot #animalrights grupper over "falsk" video som viser dyret brutalt skinnet levende

Global #fur industrien erklærer krig mot #animalrights grupper over "falsk" video som viser dyret brutalt skinnet levende

| Mars 10, 2019

Fur trade, verdt $ 30 milliarder om året blames video for fashion pels forbud. Den globale pelshandelen treffer seg mot krav om at dyrene blir skinnet levende for sine skinn for å levere motebransjen. Et team av topp advokater og mediekonsulenter har blitt ansatt for å "eksplodere myten" at pels er tatt fra dyr. [...]

Fortsett å lese

MEPs oppfordrer EU-stater til å sikre bedre vare på #TransportedAnimals

MEPs oppfordrer EU-stater til å sikre bedre vare på #TransportedAnimals

| Februar 15, 2019

EU og dets medlemsstater må bedre håndheve eksisterende regler for beskyttelse av transporterte dyr og straffe alle lovovertredere, uttalte parlamentet torsdag (14 februar). I en resolusjon, vedtatt av 411, stemmer for 43 mot, med 110-avholdelser, fornyet MEPs parlamentets 2012-kall for en sterk og enhetlig håndheving av 2005 EU [...]

Fortsett å lese

Dyrevelferd: Parlamentet ønsker bedre beskyttelse for transporterte dyr

Dyrevelferd: Parlamentet ønsker bedre beskyttelse for transporterte dyr

| Februar 12, 2019

Langreiser skaper stress og lidelse for husdyr. MEPs vil ha strengere kontroller, tøffere straffer og kortere reisetider for å øke dyrevelferdene over hele EU. Hvert år transporteres millioner av dyr over lange avstander over hele EU og til tredjeland som skal avles, oppdras eller slaktes, samt til konkurranser og [...]

Fortsett å lese

Bekjempelse #AnimalDiseases og #PlantPests: € 154 millioner øremerket for 2019

Bekjempelse #AnimalDiseases og #PlantPests: € 154 millioner øremerket for 2019

| Januar 31, 2019

For 2019 bestemte Kommisjonen seg for å tildele ca. € 154 millioner til bekjempelse av dyresykdommer og smittsomme sykdommer hos dyr som kan overføres til mennesker, samt å støtte undersøkelser av plante skadedyr. "Kampene mot afrikansk svinepest og Xylella er daglige eksempler på EUs tiltak mot sykdommer og skadedyr som [...]

Fortsett å lese

Vedtak av nye regler for #VeterinaryMedicinalProducts og medisinert feed

Vedtak av nye regler for #VeterinaryMedicinalProducts og medisinert feed

| November 28, 2018

Rådet har vedtatt forskrift om veterinærpreparater og medisinert fôr. Europa-parlamentet hadde allerede godkjent teksten på 25 oktober 2018 med en meget stor støtte. Kommisjonen for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis sa: "Dagens godkjenning av EU-ministrene om en ny lovgivning om veterinærmedisinske produkter og medisinert fôr [...]

Fortsett å lese