Kontakt med oss

Luftfart / flyselskaper

EUs handelssjef ønsker EU / USA-avtale velkommen: 'Med denne avtalen forankrer vi Airbus-Boeing-striden'

Publisert

on

I en landemerkebeslutning har EU og USA nådd enighet om å fjerne tariffene hver pålagt i deres langvarige tvist om ulovlig hjelp til flyprodusenter, i en femårsperiode.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sa: ”Avtalen vi har inngitt nå åpner virkelig et nytt kapittel i forholdet vårt, fordi vi går fra rettssaker til samarbeid om fly, etter nesten 20 år med tvister. Det er den lengste handelskonflikten i WTOs historie. ”

EU og USA har også vedtatt et samarbeidsrammeverk om store sivile fly. EUs konserndirektør for handel Valdis Dombrovskis sa: "Vi er forpliktet til å gjøre dette rammeverket for å fremme like vilkår for å møte felles utfordringer, overvinne langvarige forskjeller og unngå fremtidige rettssaker."

Den nye samarbeidsånden ble ønsket velkommen av den amerikanske handelsrepresentanten Katherine Tai: "Det amerikanske teamet kom til Brussel fast bestemt på å ikke la noen stein være uberørt i vårt forsøk på å nå til enighet om den langvarige striden mellom Boeing og Airbus."

Styreleder for den internasjonale handelskomiteen i Europaparlamentet Bernd Lange MEP (S&D, DE) ønsket avtalen velkommen: “Dette er en lettelse for mange sektorer på begge sider av Atlanterhavet som har fått de negative konsekvensene av tvisten. Mens sidene ryddet en landingssone i begynnelsen av mars ved å gå med på en fire måneders suspensjon av tariffer, var vi ikke sikre på om fristen 11. juli var tilstrekkelig til å løse denne langvarige tvisten.

”Selv om vi ikke har en endelig løsning ennå, ønsker jeg likevel denne avtalen på det sterkeste velkommen. Opprettelsen av en arbeidsgruppe og en ministerdialog om subsidier vil sikre at vi har de riktige plattformene for å finne en permanent forhandlet løsning i fremtiden. ” Lange la til at det også var et nytt rammeverk for å takle utfordringene store sivile fly produsert i ikke-markedsøkonomier, hovedsakelig med henvisning til Kina.

Bakgrunn

I striden om ulovlig bistand til Airbus og Boeing innkrevde hver side WTO-autoriserte gjengjeldelsestariffer mot den andre. EU traff 3.4 milliarder euro av amerikanske produkter, inkludert laks, cheddarost, sjokolade og ketchup i november 4, etter at den amerikanske regjeringen hadde pålagt import på 2021 milliarder euro (6.8 milliarder dollar) import - blant annet vin, ost og olivenolje - fra EU. I mars 7.5 kunngjorde EU og USA at de vil suspendere gjengjeldende tollsatser til 2021. juli for å gi tid til å forhandle om en avtale.

Aviation Strategi for Europa

Single European Sky: Senke utslipp og redusere forsinkelser

Publisert

on

MEPs ønsker å modernisere EUs luftromsforvaltning for å gjøre det mer effektivt og grønnere, Samfunnet.

Oppdatering av regler for det europeiske luftrummet skal hjelpe luftfartssektoren til å bli mer effektiv, sikre kortere flyreiser gjennom mer direkte ruter og dermed redusere klimagassutslipp, sier MEPs.

Single European Sky-initiativet ble lansert i 1999, i en periode preget av en stor økning i flyreiser og økende forsinkelser som understreket behovet for bedre koordinering.

MEPs ønsker at reglene reformeres for å gjøre EUs luftrom mindre fragmentert og forbedre lufttrafikkstyringen. Dette vil øke sikkerheten og effektiviteten, redusere kostnadene og være til fordel for miljøet.

Foreløpig kan det hende at flyselskaper ikke flyr direkte til landingsstedet. De vil kanskje unngå å fly over stater med høyere kostnader, unngå militære soner eller ta en lengre rute for å unngå været. Det kan bety lengre flyreiser og flere utslipp. Fragmentering kan også føre til forsinkelser på grunn av mindre enn optimal koordinering.

MEPs sier at regler for styring av luftrom må utvikles videre og tilpasses de nye markedene digitalt miljø og European Green Deal. De presser på for nye regler som vil bidra til å oppnå 10% reduksjon i klimagassutslipp ved å unngå lengre ruter og fremme renere teknologier.

De ønsker også å gjøre det europeiske luftrommet mer konkurransedyktig og støtte valg av lufttrafiktjenesteleverandører og andre flysikringstjenester som kommunikasjon og meteorologiske tjenester gjennom konkurransedyktige anbud.

Bakgrunn

Nåværende regler for det europeiske luftrumet er fra 2009. EU-kommisjonen foreslo en revisjon i 2013 som ble vedtatt av parlamentet i 2014. Etter at Rådet ikke hadde nådd enighet, foreslo kommisjonen en oppgradering i tråd med den europeiske grønne avtalen i 2020.

17. juni 2021 oppdaterte parlamentets transport- og turismeutvalg sitt forhandlingsmandat om Enkel europeisk himmelreform og vedtok deres standpunkt til utvide mandatet til European Union Aviation Safety Agency å fungere som et prestasjonsanalyseorgan. Etter at sistnevnte stilling ble kunngjort under plenarmøtet i juli, er parlamentsmedlemmene klare for forhandlinger med rådet.

Finn ut mer 

Fortsett å lese

Aviation Strategi for Europa

Kommisjonen etterlyser enkle løsninger for forbrukere som ønsker kompensasjon for avlyste flyreiser

Publisert

on

EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter oppfordrer flyselskapene til å forbedre håndteringen av avbestillinger. Kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter har bedt flyselskapene om å forbedre hvordan de håndterer kanselleringer i sammenheng med COVID-19-pandemien. 

Flyselskaper som opererer i EU oppfordres til å forbedre sin praksis ved hjelp av en liste over tiltak utarbeidet i fellesskap av Kommisjonen og forbrukerbeskyttelsesgruppen, CPC-nettverket. Initiativet er et svar på det enorme antallet forbrukerklager som mottas av de som prøver å utøve sine rettigheter for flypassasjerer, og er basert på resultatene fra en undersøkelse som ble lansert tidligere i år for å samle inn data om håndtering av klager fra 16 store flyselskaper. Analysen av svarene som ble gitt fremhevet en rekke problemer, inkludert noen flyselskaper som presenterer retten til refusjon i penger mindre fremtredende enn andre alternativer, som omdirigering eller bilag, og antyder at refusjon er en handling av god vilje, snarere enn en lovlig forpliktelse.

Justiskommisjonær Didier Reynders sa: ”Vi har mottatt mange klager fra forbrukere, men vi har også jobbet tett med flyselskapene for å forstå hvor det er mangler og hvorfor. Flyselskaper må respektere forbrukernes rettigheter når flyreiser blir kansellert. I dag ber vi om enkle løsninger for å gi forbrukerne sikkerhet etter en periode med ekstrem uro. ” 

EUs transportkommissær Adina Vălean sa: “Vi vurderer for tiden reguleringsmuligheter for å styrke passasjerbeskyttelsen. Vi vil fortsette å samarbeide med nasjonale myndigheter for å få passasjerens rettigheter kommunisert, implementert og håndhevet. Passasjerer må ha et reelt valg mellom bilag og refusjon.

"De fleste undersøkte flyselskaper refunderte heller ikke passasjerer innen den sju dager lange tidsfristen som er fastsatt i EU-lovgivningen. De må ta grep for å sikre at denne forsinkelsen blir respektert for alle nye bestillinger - enten de er kjøpt direkte eller gjennom en mellommann - og for raskt å absorbere etterslepet på ventende refusjoner, senest 1. september 2021. "

Den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) sa: "Det har gått nesten halvannet år siden COVID19 startet, og mange flyselskaper er fortsatt i strid med forbrukerloven."

Fortsett å lese

Aviation Strategi for Europa

Luftfartssektoren ønsker velkommen EASA-ECDC Aviation Health Safety Protocol

Publisert

on

Ledende luftfartsforeningerønsket velkommen European Union Aviation Safety Agency (EASA) og European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) s siste COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, som anerkjenner den positive epidemiologiske utviklingen i hele Europa og lav risiko for virusoverføring under flyreiser som en del av oppdaterte tiltak for å holde reisen trygg og smidig for passasjerene i sommer. For første gang noensinne støtter protokollen bruken av raske antigen-tester, spesielt for passasjerer som reiser fra høyrisikoområder - og krever også en harmonisering av tiltakene over hele Europa.

Dette etter forrige ukes vedtakelse av de siste rådsanbefalingene som støtter omstart av reiser innen EU og tredjeland, ved å bruke EUs Digital COVID Certificate (DCC) -system. Medlemsstatene må nå implementere DCC-systemet innen 1. juli. EU-land har koblet sine nasjonale sertifikatsystemer til EU-gatewayen før fristen.

Den oppdaterte protokollen gjenspeiler rådsanbefalingen fra 10. juni 2021 og foreslår: ”Personer som er fullstendig vaksinert mot COVID-19 eller som har kommet seg fra sykdommen de siste 180 dagene, bør ikke underkastes testing eller karantene, med mindre de kommer fra en område med svært høy risiko eller der en bekymringsvariant sirkulerer. For reiser fra slike destinasjoner kan kravet til en negativ test vurderes. Dette kan enten være en Rapid Antigen Detection Test (RADT) tatt ikke mer enn 48 timer før ankomst eller en PCR-test ikke mer enn 72 timer før ankomst. ”

I en felles uttalelse sa de seks foreningene: ”Beskyttelse av folkehelsen, inkludert personalet og passasjerene våre, fortsetter å være luftfartsprioritet gjennom denne pandemien. Etter vellykkede vaksinasjonsprogrammer over hele Europa og et forbedret epidemiologisk perspektiv, er disse oppdaterte retningslinjene veldig aktuelle og vil bidra til å sikre en jevn og sikker passasjerreise. Vi regner med at EU-landene nå spiller sin rolle og oppdaterer eksisterende tiltak tilsvarende, slik at passasjerene vet hva som forventes. Dette er avgjørende viktig for å gjenopprette tilliten til passasjerene og for å hjelpe sektorens utvinning. ”

Foreningene ønsker videre følgende oppdateringer av protokollen velkommen:

  • Fleksibilitet når det gjelder kravet om fortsatt fysisk distansering på flyplasser, gitt at bare fullvaksinerte, gjenopprettede eller testede passasjerer vil være på reise. Dette vil bidra til å lette driftsutfordringene som ble gitt av de tidligere fysiske distansetiltakene. Både flyplasser og fly er fortsatt ekstremt trygge miljøer.
  • Fra et helsesikkerhetsperspektiv, verifisering av DCC er best organisert utenfor før avreise.
  • Testing, der det er nødvendig, skal utføres før en flyreise i stedet for ved ankomst eller under transitt;
  • Dokumentkontroller bør være begrenset til en enkelt kontroll før reisen. Gjentatte kontroller, f.eks. Også ved ankomst, tjener svært lite medisinsk formål og kan føre til unødvendig kø.

Europa har nå alle verktøyene: DCC, et digitalt passasjerlokaliseringsskjema (dPLF) og rådsanbefalinger om internasjonale reiser innen EU for å sikre en sikker og jevn gjenåpning av flyreise i sommer. Etter hvert som vaksinasjonsgraden øker og den epidemiologiske situasjonen forbedres ytterligere, forventer de seks foreningene at de siste forebyggende tiltakene skal reduseres ytterligere eller fjernes etter behov, i tråd med en reduksjon i det totale risikonivået.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender