Kontakt med oss

Konkurranse

Vestager anklager Apple for å misbruke sin rolle som portvokter i markedet for musikkstrømming

Publisert

on

EU-kommisjonen anklager Apple for å misbruke sin posisjon som portvakt i markedet for musikkstrømming.

I sin 'innvendingserklæring' sier kommisjonen utviklere av musikkstrømmeapp som ønsker å nå Apple-enhetsbrukere (iPhone, iPad), må bruke Apple Store og blir belastet 30% provisjonsavgift på alle abonnementene. De er også forpliktet til å følge Apples 'anti-styringsbestemmelser', som begrenser utviklere fra å informere forbrukerne om alternative kjøpsmuligheter utenfor apper. 

Konserndirektør Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: “Vår foreløpige oppdagelse er at Apple er en portvakt for brukere av iPhones og iPads via App Store. Med Apple Music konkurrerer Apple også med leverandører av musikkstrømmer. Ved å sette strenge regler i App Store som ulemper konkurrerende musikkstrømmetjenester, fratar Apple brukere billigere valg av musikkstrømning og fordreier konkurransen. Dette gjøres ved å belaste høye provisjonsgebyrer for hver transaksjon i App Store for rivaler og ved å forby dem å informere sine kunder om alternative abonnementsalternativer. ”

Markus Ferber MEP, talsmann for European People's Party-gruppen om økonomiske forhold, ønsket utviklingen velkommen: ”Det er alltid stor risiko for misbruk for en plattformoperatør som Apple å prioritere sine egne tjenester på sin plattform sammenlignet med konkurrerende tjenester. 

“Apple har brukt App Store sin en stund for å holde konkurrentene i sjakk ved å bruke tvilsomme kontraktlige klausuler og ublu gebyrer. Ved å benytte seg av denne konkurransebegrensende fremgangsmåten, forhindrer portvoktere som Apple ekte konkurranse i utgangspunktet. ”

På overtid

Ferber kalte også kommisjonens handling for lang tid: “Det tok år for EUs konkurransemyndigheter å få tak i saken. Apples konkurrenter har måttet ta treff i mellomtiden. Vi må raskt gå fra etterfølgende konkurransehåndhevelse til forhåndsforebygging av markedsmisbruk. Loven om digitale markeder kan være et kraftig verktøy i denne forbindelse. ”

Konkurranse

Konkurranse: Kommisjonen publiserer funn av evaluering av Market Definition Notice

Publisert

on

EU-kommisjonen har publisert en Arbeidsdokumentet som oppsummerer funnene i evalueringen av Market Definition Notice som brukes i EUs konkurranserett.

Målet med evalueringen var å bidra til kommisjonens vurdering av hvordan markedsdefinisjonsmeldingen fungerer, for å avgjøre om meldingen skal oppheves, la den være uendret eller revidere den.

Konserndirektør Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: ”Vi må analysere markedet og grensene for markedet der selskaper konkurrerer. Merknad om definisjon av markedet er veldig nyttig i den sammenheng. Evalueringen har bekreftet at den gir klarhet og gjennomsiktighet til interessenter om hvordan vi nærmer oss markedsdefinisjon. De grunnleggende prinsippene i Market Definition Notice, basert på EU-domstolenes rettspraksis, er fortsatt sunne i dag. Samtidig indikerer evalueringen at kunngjøringen ikke fullt ut dekker nyere utvikling i markedsdefinisjonspraksis, inkludert de som er knyttet til digitaliseringen av økonomien. Vi vil nå analysere om og hvordan meldingen skal revideres for å løse problemene vi har identifisert. ”

Kommisjonen lanserte evalueringen av Market Definition Notice i mars 2020. Under evalueringen samlet Kommisjonen bevis for å forstå hvordan kunngjøringen har utført siden den ble vedtatt i 1997. Beviset som ble samlet inn inkluderer blant annet bidrag fra interessenter samlet i en offentlig høring som fant sted mellom kl Juni og oktober 2020. I tillegg kommer kommisjonen konsultert EUs nasjonale konkurransemyndigheter og proaktivt engasjert med eksperter og representanter fra interessentgrupper. Til slutt ba kommisjonen om en ekstern evaluering støtteundersøkelse, som gjennomgikk relevant praksis i andre jurisdiksjoner, samt juridisk og økonomisk litteratur, i forhold til fire spesifikke aspekter ved markedsdefinisjon: (i) digitalisering, (ii) innovasjon, (iii) geografisk markedsdefinisjon og (iv) kvantitative teknikker.

Resultatene av evalueringen

Evalueringen har vist at markedsdefinisjonsmeldingen fortsatt er svært relevant, da den gir klarhet og åpenhet til selskaper og andre interessenter om kommisjonens tilnærming til markedsdefinisjon - et viktig første trinn i kommisjonens vurdering i mange kart- og fusjonssaker.

Resultatene av evalueringen indikerer at markedsdefinisjonsmeldingen gir effektiv, omfattende og tydelig veiledning om sentrale spørsmål om markedsdefinisjon og om kommisjonens tilnærming til den.

Samtidig antyder evalueringen også at kunngjøringen ikke fullt ut gjenspeiler utviklingen i beste praksis innen markedsdefinisjon som har funnet sted siden 1997, inkludert den siste utviklingen i EUs rettspraksis. For eksempel har kommisjonen raffinert sin tilnærming til markedsdefinisjon i tråd med de rådende markedsforholdene, som i dag blir stadig mer digitale og sammenkoblede, og sofistikering av tilgjengelige verktøy, som forbedret behandling av et stort antall dokumenter eller raffinerte kvantitative teknikker. Videre, siden kommisjonen ble vedtatt, har kommisjonen også samlet mer erfaring med å analysere markeder som potensielt er globale eller i det minste bredere enn Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 I henhold til evalueringen inkluderer områder der markedsdefinisjonsmerknaden kanskje ikke er helt oppdatert: (i) bruk og formål med SSNIP-testen (liten betydelig ikke-forbigående prisøkning) for å definere relevante markeder; (ii) digitale markeder, særlig med hensyn til produkter eller tjenester som markedsføres til null pengepris og til digitale 'økosystemer', (iii) vurdering av geografiske markeder i forhold til globalisering og importkonkurranse; (iv) kvantitative teknikker; (v) beregningen av markedsandeler, og (vi) ikke-priskonkurranse (inkludert innovasjon).

Kommisjonen vil reflektere over behovet og hvordan man skal løse problemene som ble identifisert i forbindelse med evalueringen.

Bakgrunn

Markedsdefinisjon er et verktøy for å identifisere grensene for konkurranse mellom virksomheter. Målet med å definere det relevante produkt- og geografiske markedet er å identifisere de faktiske konkurrentene som begrenser de kommersielle beslutningene til de berørte foretakene, for eksempel deres prisbeslutninger. Det er fra dette perspektivet at markedsdefinisjonen gjør det blant annet mulig å beregne markedsandeler som formidler meningsfull informasjon for å vurdere markedsmakt i sammenheng med fusjons- eller antitrustprosedyrer.

Markedsdefinisjoner gjenspeiler markedsrealiteter. Derfor er de forskjellige på sektorer og kan utvikle seg over tid. Geografiske markedsdefinisjoner kan for eksempel variere fra nasjonale eller lokale markeder - for eksempel for detaljhandel med forbruksvarer - til globale markeder, for eksempel for salg av luftfartkomponenter. Etter hvert som markedsrealiteter utvikler seg over tid, utvikler kommisjonens markedsdefinisjoner seg også over tid.

De Merknad om definisjon av markedet gir veiledning om prinsippene og beste praksis for hvordan kommisjonen bruker begrepet relevant produkt- og geografisk marked i sin håndheving av EUs konkurranserett.

Mer informasjon

se dedikert webside av DG Competition, som inneholder alle bidrag fra interessenter som er levert i sammenheng med evalueringen, oppsummeringer av de forskjellige konsultasjonsaktivitetene og sluttrapporten fra evalueringsstøtteundersøkelsen.

Fortsett å lese

Konkurranse

Bilselskapene bøtelagt 875 millioner euro for samarbeid mot NOx-fjerningsteknologier

Publisert

on

EU-kommisjonen har funnet at Daimler, BMW og Volkswagen-gruppen (Volkswagen, Audi og Porsche) brøt EUs antitrustregler ved å samarbeide om teknisk utvikling innen NOx-rengjøring. 

Kommisjonen har ilagt en bot på 875 millioner euro. Daimler ble ikke bøtelagt, da det avslørte eksistensen av kartellet til Kommisjonen. Alle parter erkjente at de var involvert i kartellet og ble enige om å avgjøre saken.

Kommisjonens visepresident Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: “De fem bilprodusentene Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche hadde teknologien for å redusere skadelige utslipp [men] de unngikk å konkurrere om å utnytte dette teknologiens fulle potensial. . Konkurranse og innovasjon om håndtering av bilforurensning er avgjørende for at Europa skal oppfylle våre ambisiøse Green Deal-mål. ” 

Bilprodusentene holdt regelmessige tekniske møter for å diskutere utviklingen av selektiv katalytisk reduksjon (SCR) -teknologi som eliminerer utslipp av skadelig nitrogenoksid (NOx) fra dieselbiler gjennom injeksjon av urea (også kalt “AdBlue”) i eksosen. gassstrøm. I over fem år (2009 - 2014) samarbeidet bilprodusentene for å unngå konkurranse ved hjelp av denne nye teknologien.

Dette er den første avgjørelsen om kartellforbud basert utelukkende på en begrensning av teknisk utvikling og ikke på prisfastsetting, markedsdeling eller kundetildeling.

Whistleblower verktøy

Kommisjonen har satt opp et verktøy for å gjøre det lettere for enkeltpersoner å varsle det om konkurransebegrensende atferd samtidig som de opprettholder deres anonymitet. Verktøyet beskytter varslernes anonymitet gjennom et spesialdesignet kryptert meldingssystem som tillater toveiskommunikasjon. Verktøyet er tilgjengelig via dette link.

Fortsett å lese

Konkurranse

Konkurranse: EU-kommisjonen publiserer 2020-rapporten om konkurransepolitikk

Publisert

on

EU-kommisjonen har publisert en rapport om konkurransepolitikk for 2020, der den presenterer de viktigste politikk- og lovgivningsinitiativene som ble gjennomført i fjor, samt et utvalg av vedtak vedtatt. I 2020 bidro EUs konkurransepolitikk betydelig til kommisjonens innsats for å svare på koronavirusutbruddet, både når det gjelder helsevesenet, og også på innvirkningen på borgernes levebrød. Statsstøtten Midlertidig rammeverk, som ble vedtatt i begynnelsen av krisen, har gjort det mulig for medlemslandene å bruke den fulle fleksibiliteten som er forutsatt under statsstøtteregler for å støtte økonomien i sammenheng med koronaviruspandemien. På Antitrustområdet publiserte kommisjonen en Kommunikasjon gi veiledning til selskaper som samarbeider om prosjekter som tar sikte på å løse mangel på forsyninger av viktige koronavirusrelevante produkter og tjenester, som medisiner og medisinsk utstyr.

Videre, til tross for utfordringene som ble fremmet av endrede arbeidsforhold, i 2020, tok kommisjonen flere beslutninger på dette feltet, blant annet tre kartellbeslutninger og 5 antitrustbeslutninger. Det har også lansert en antitrustforespørsel inn i sektoren Internet of Things (IoT) for forbrukerrelaterte produkter og tjenester i EU. Også innen fusjonskontroll vedtok Kommisjonen over 350 fusjonsvedtak og grep inn i 18 saker (inkludert 13 fusjoner godkjent med forbehold om forpliktelser i første fase og 3 godkjent med rettsmidler etter en annen fase). Kommisjonen vedtok også et forslag til en Lov om digitale markeder for å ta opp de negative konsekvensene som følge av visse oppførsler fra plattformer som fungerer som digitale 'portvoktere' for det indre markedet, og publiserte en White Paper, å utvikle verktøy og politikker for bedre å takle de forvridende effektene av utenlandske subsidier i det indre markedet. Den fulle teksten til rapporten (tilgjengelig på EN, FR og DE og andre språk) og det medfølgende personalets arbeidsdokument (tilgjengelig i EN) er tilgjengelig her..

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender