Kontakt med oss

Digital økonomi

Undersøkelse om digitaltjenesteloven: EU-borgere ønsker rett til å bruke digitale tjenester anonymt

DELE:

Publisert

on

Internett-brukere bør gis rett til å bruke digitale tjenester anonymt, dvs uten at personopplysningene deres er samlet inn. I følge en representativ meningsmåling utført av YouGov blant 10,064 2021 EU-borgere i desember 64 er 21 % av de spurte for en slik rettighet (med 1 % imot).[XNUMX]

Neste uke skal MEP-medlemmer stemme over deres endelige standpunkt til loven om digitale tjenester. Etter anmodning fra Civil Liberties Committee (LIBE) skal det stemmes over et endringsforslag om å innføre rett til å bruke digitale tjenester anonymt.

For meningsmålingen ble innbyggere fra Nederland, Tyskland, Italia, Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, Spania, Sverige og Belgia spurt om de mener at internettbrukere bør ha rett til å bruke digitale tjenester anonymt (dvs. så mye som mulig). uten at deres personlige data blir samlet inn) eller ikke.

Målingen ble bestilt av Piratpartiets MEP Dr Patrick Breyer (Piratpartiet), som deltar i Digital Services Act-forhandlingene som ordfører for komiteen for borgerlige friheter, retts- og innenrikssaker (LIBE). Forskningen ble finansiert av gruppen hans, Greens/European Free Alliance. I en kommentar til undersøkelsesresultatet forklarer Breyer:

"Europaparlamentet må svare på de konstante dataskandalene og datakriminalitet på nettet for bedre å beskytte våre innbyggere. Bare uinnhentede data er sikre data! Dette ble nylig demonstrert ved lekkasjen av unødvendig innsamlede mobiltelefonnumre til 500 millioner Facebook-brukere. En rett til å anonymitet beskytter også sårbare grupper mot diskriminering på nettet. Neste uke må Europaparlamentet gripe muligheten til å møte innbyggernes krav om å beskytte deres digitale personvern bedre."

Bakgrunn

Digital Services Act (DSA) gir Europa muligheten til å sette globale standarder for digitale rettigheter.

Annonse

De siste årene har en rekke datainnbrudd ført til at brukernes personlige data, som hjemmenummer og stedsdata, har blitt lekket til kriminelle. I 2021 ble for eksempel de private telefonnumrene til 533 millioner Meta/Facebook-brukere publisert på et hackerforum. Meta/Facebook hadde samlet inn disse tallene unødvendig. Dataene letter kriminalitet og utsetter brukere for risikoer som SIM-bytte, phishing-angrep og stalking.

Slike dataskandaler kunne unngås dersom brukerdata ikke ble samlet inn unødvendig. LIBE-utvalget ønsker å innføre i lov om digitale tjenester rett til å bruke og betale for digitale tjenester anonymt der det er rimelig mulig. De nåværende undersøkelsesresultatene viser nå bred støtte for dette kravet.

[1] https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2022/01/20220111_Presentation_YouGov_DSA_Poll.pdf
[2] Europaparlamentets resolusjoner av 20. oktober 2020, paragraf 18og https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.html, paragraf 37.

Oversiktsside om lov om digitale tjenester

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender