Kontakt med oss

Lov om digitale tjenester

Kommisjonen går mot Meta på grunn av mulige brudd på loven om digitale tjenester

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har åpnet en formell prosedyre for å vurdere om Meta, leverandøren av Facebook og Instagram, kan ha brutt Digital Services Act (DSA). Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sa at «denne kommisjonen har laget midler for å beskytte europeiske borgere mot målrettet desinformasjon og manipulasjon fra tredjeland. Hvis vi har mistanke om brudd på reglene, handler vi. Dette gjelder til enhver tid, men spesielt i tider med demokratiske valg. Store digitale plattformer må leve opp til sine forpliktelser om å sette inn nok ressurser i dette og dagens beslutning viser at vi mener alvor med compliance”.

De mistenkte bruddene dekker Metas retningslinjer og praksis knyttet til villedende reklame og politisk innhold på tjenestene deres. De dreier seg også om manglende tilgjengelighet av et effektivt tredjeparts sanntids verktøy for samfunnsdiskurs og valgovervåking i forkant av valget til Europaparlamentet, på bakgrunn av Metas avskrivning av sanntidsverktøyet for offentlig innsikt CrowdTangle uten et tilstrekkelig erstatning.

Videre mistenker kommisjonen at mekanismen for å flagge ulovlig innhold på tjenestene («Notice-and-Action») samt brukeroppreisnings- og interne klagemekanismer ikke er i samsvar med kravene i loven om digitale tjenester, og at det finnes mangler ved Metas tilbud om tilgang til offentlig tilgjengelige data til forskere. Åpningen av saksbehandlingen er basert på en foreløpig analyse av risikovurderingsrapporten sendt av Meta i september 2023, Metas svar på kommisjonens formelle forespørsler om informasjon (den ulovlig innhold og desinformasjon, data tilgangabonnement på retningslinjene for ingen annonser og generativ AI), offentlig tilgjengelige rapporter og kommisjonens egen analyse.

"Hvis vi ikke kan være sikre på at vi kan stole på innhold vi ser på nettet, er det en risiko for at vi ikke tror på noe i det hele tatt," sa Kommisjonens visepresident for den digitale tidsalder, Margrethe Vestager. «Villedende reklame er en risiko for vår nettdebatt og til syvende og sist for våre rettigheter som både forbrukere og borgere. Vi mistenker at Metas moderering er utilstrekkelig, at den mangler åpenhet om annonser og prosedyrer for innholdsmoderering. Så i dag har vi åpnet sak mot Meta for å vurdere deres etterlevelse av loven om digitale tjenester».

Den nåværende saksbehandlingen vil fokusere på følgende områder:

  • Villedende reklame og desinformasjon. Kommisjonen mistenker at Meta ikke overholder DSA-forpliktelser knyttet til å adressere spredning av villedende annonser, desinformasjonskampanjer og koordinert uekte oppførsel i EU. Spredning av slikt innhold kan utgjøre en risiko for samfunnsdiskurs, valgprosesser og grunnleggende rettigheter, samt forbrukerbeskyttelse.
  • Synlighet av politisk innhold. Kommisjonen mistenker at Metas policy knyttet til «politisk innholdstilnærming», som degraderer politisk innhold i anbefalingssystemene til Instagram og Facebook, inkludert feedene deres, ikke er i samsvar med DSA-forpliktelser. Undersøkelsen vil fokusere på kompatibiliteten til denne policyen med forpliktelsene til åpenhet og brukeroppreisning, samt kravene for å vurdere og redusere risikoer for samfunnsdiskurs og valgprosesser.
  • Manglende tilgjengelighet av et effektivt tredjeparts sanntids samfunnsdiskurs og valgovervåkingsverktøy i forkant av det kommende valget til Europaparlamentet og andre valg i forskjellige medlemsland. Meta er i ferd med å avvikle «CrowdTangle», et verktøy for offentlig innsikt som muliggjør sanntids valgovervåking av forskere, journalister og sivilsamfunn, inkludert gjennom levende visuelle dashboards, uten en tilstrekkelig erstatning. Imidlertid, som reflektert i kommisjonens nylige Retningslinjer for tilbydere av Very Large Online Platforms om systemrisiko for valgprosesser, i tider med valg bør tilgangen til slike verktøy i stedet utvides. Kommisjonen mistenker derfor at, tatt i betraktning Metas avskrivning og planlagte avvikling av CrowdTangle, har Meta unnlatt å nøye vurdere og tilstrekkelig redusere risikoer knyttet til Facebooks og Instagrams effekter på samfunnsdiskurs og valgprosesser og andre systemiske risikoer. Gitt rekkevidden til Metas plattformer i EU (som står for over 250 millioner månedlige aktive brukere), og i kjølvannet av det europeiske valget som vil finne sted 6.-9. juni 2024 og en rekke andre valg som skal finne sted i forskjellige medlemsland stater, kan en slik avskrivning resultere i skade på borgerlig diskurs og valgprosesser i forhold til mulighetene for feil- og desinformasjonssporing, identifisering av velgerinnblanding og undertrykkelse, og den generelle sanntidstransparensen gitt til faktasjekkere, journalister og andre relevante valgmenn. interessenter. Kommisjonen forbeholder seg sin vurdering av skadens art og overheng og forventer at Meta vil samarbeide med kommisjonen ved uten opphold å sende inn nødvendig informasjon for å utføre en slik vurdering. Kommisjonen forventer også at Meta raskt vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre effektiv sanntids offentlig gransking av tjenesten ved å gi tilstrekkelig tilgang til forskere, journalister og valgfunksjonærer til sanntidsovervåkingsverktøy for innhold som er vert på tjenestene deres. Meta blir også bedt på forespørsel om informasjon om å kommunisere innen 5 virkedager hvilke utbedringstiltak som er iverksatt for dette. Kommisjonen har forbeholdt seg retten til å iverksette tiltak i tilfelle disse handlingene anses som utilstrekkelige. 
  • Mekanismen for å flagge ulovlig innhold. Kommisjonen mistenker at Metas varslings- og handlingsmekanisme, som lar brukere varsle tilstedeværelsen av ulovlig innhold på tjenestene, ikke er i samsvar med DSA-forpliktelser. Dette inkluderer mistanke om at kravene, som gjør at denne mekanismen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, ikke er oppfylt. Samtidig mistenker kommisjonen at Meta ikke har innført et effektivt internt klagebehandlingssystem for å sende inn klager på beslutninger om innholdsmoderering.

Hvis det er bevist, vil disse feilene utgjøre brudd på artikkel 14(1), 16(1), 16(5), 16(6), 17(1), 20(1), 20(3), 24(5), 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) og 40(12) i DSA. Kommisjonen vil nå foreta en grundig undersøkelse som en prioritert sak. Åpningen av en formell saksbehandling foregriper ikke utfallet.

Den nåværende åpningen av saksbehandlingen berører ikke enhver annen saksbehandling som kommisjonen kan beslutte å innlede om enhver annen oppførsel som kan utgjøre en krenkelse i henhold til DSA.

Annonse

"Den raske og utbredte spredningen av meninger og informasjon på sosiale medier som Instagram og Facebook gir store muligheter", sa kommissær for det indre marked, Thierry Breton. «Men nettplattformer er også sårbare for spredning av desinformasjon og utenlandsk innblanding, spesielt i forkant av valg. Vi lanserer formelle krenkelsessaker mot Meta fordi vi mistenker at de bryter DSA-forpliktelsene angående villedende reklame og politisk innhold, og for å unnlate å gi forskere, journalister og valginteressenter sanntidsovervåkingsverktøy og effektive mekanismer for å flagge ulovlig innhold ".

Etter den formelle åpningen av saksbehandlingen vil kommisjonen fortsette å samle bevis, for eksempel ved å sende ytterligere forespørsler om informasjon, gjennomføre intervjuer eller inspeksjoner.

Åpningen av formelle prosedyrer gir kommisjonen fullmakt til å ta ytterligere håndhevelsestiltak, for eksempel midlertidige tiltak og avgjørelser om manglende overholdelse. Kommisjonen har også fullmakt til å akseptere forpliktelser gitt av Meta for å rette opp problemene som er reist i saksbehandlingen. DSA setter ingen juridisk frist for å bringe formelle retter til slutt. Varigheten av en grundig etterforskning avhenger av flere faktorer, inkludert kompleksiteten i saken, i hvilken grad det berørte selskapet samarbeider med kommisjonen og utøvelsen av rettighetene til forsvar.

Facebook og Instagram var utpekt som Very Large Online Platforms (VLOPs) 25. april 2023 under EUs Digital Services Act, da de begge har mer enn 45 millioner månedlige aktive brukere i EU. Som VLOP-er måtte Facebook og Instagram, fire måneder etter at de ble utpekt, det vil si i slutten av august 2023, begynne å overholde en rekke forpliktelser fastsatt i DSA.

Siden 17. februar har lov om digitale tjenester gjelder til alle nettformidlere i EU.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender