Kontakt med oss

Digital økonomi

Europeisk digital identitet: Enkel nettilgang til nøkkeltjenester 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Forbedrede regler for European Digital Identity – en personlig digital lommebok for EU-borgere – vil gjøre det enklere for folk å få tilgang til offentlige tjenester og foreta transaksjoner på nettet, Samfunnet.

Siden starten av COVID-19-pandemien har flere offentlige og private tjenester blitt digitale. Dette krever sikre og pålitelige digitale identifiseringssystemer. Under plenumsmøtet i midten av mars vil Europaparlamentet vedta sin holdning til foreslått oppdatering av det europeiske rammeverket for digital identitet.

Finn ut mer om digital transformasjon, en av EUs prioriteringer.

Hva er den europeiske digitale identiteten?

European Digital Identity (eID) muliggjør gjensidig anerkjennelse av nasjonale elektroniske identifikasjonsordninger på tvers av landegrensene. Den lar EU-borgere identifisere og autentisere seg på nettet uten å måtte ty til kommersielle leverandører. Den lar også folk få tilgang til nettjenester fra andre EU-land ved å bruke deres nasjonale elektroniske identitetskort.

Hva er fordelene med European Digital Identity?

Den europeiske digitale identiteten kan brukes til:

Annonse
  • Offentlige tjenester som å be om fødselsattester, legeerklæringer, melde om adresseendring
  • Åpne en bankkonto
  • Innlevering av selvangivelse
  • Søke på et universitet i ditt eget land eller i et annet EU-land
  • Oppbevaring av en resept som kan brukes hvor som helst i Europa
  • Beviser alderen din
  • Leie av bil ved bruk av digitalt førerkort
  • Sjekker inn på et hotell
Forbedrede regler

den 2014 Forskrift om elektronisk identifikasjon, autentisering og tillitstjenester (eIDAS). pålagt EU-land å etablere nasjonale ordninger for elektronisk identifikasjon som oppfyller visse tekniske og sikkerhetsstandarder. Disse nasjonale ordningene kobles så sammen slik at folk kan bruke sitt nasjonale elektroniske identitetskort for å få tilgang til nettjenester i andre EU-land.

I 2021 fremmet EU-kommisjonen en forslag som bygger på eIDAS-rammeverket, med sikte på å gjøre det mulig for minst 80 % av mennesker å bruke en digital identitet for å få tilgang til sentrale offentlige tjenester på tvers av EUs grenser innen 2030.

Rapporten om den foreslåtte oppdateringen, som var vedtatt av industri-, forsknings- og energiutvalget, understreker viktigheten av å sikre at nasjonale systemer fungerer med hverandre, er enkle å bruke og at folk har kontroll over sine personopplysninger.

Sjekk ut flere EU-tiltak for å øke den digitale økonomien

Europeisk digital identitet 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender