Kontakt med oss

enkelt~~POS=TRUNC Market

Quo Vadis, samholdspolitikk? Regional utvikling i Europa ved veiskillet

DELE:

Publisert

on

By Thomas Schwab, seniorekspert for europeisk økonomi ved Bertelsmann Stiftung, en ikke-partisan stiftelse med base i Gütersloh, Tyskland.

Samholdspolitikken, grunnfjellet i Europas regionale utvikling, står ved et avgjørende veiskille. I flere tiår har det vært medvirkende til å redusere økonomiske, sosiale og territorielle forskjeller over hele EU. Nyere utfordringer krever imidlertid umiddelbar oppmerksomhet og tilpasning.

Firstly, Cohesion Policy operates in a shifting global landscape. The Russian invasion of Ukraine intensified global trade competition, and the pressing need to address progressing climate change have introduced new priorities. These changes affect regions unevenly and raise essential questions about balancing efficiency and equity. Essentially, the challenge lies in distributing benefits fairly while sharing costs equitably. Cohesion Policy, rooted in the EU’s commitment to making the Single Market beneficial for all, must evolve to meet these new global demands.

Økonomisk sett er samholdspolitikken betydelig, og står for omtrent en tredjedel av EUs utgifter, og følger tett etter den felles landbrukspolitikken (CAP). Med nye prioriteringer som krever midler og eksisterende som den grønne omstillingen underfinansiert, øker konkurransen om EUs finansielle ressurser. Denne situasjonen reiser kritiske spørsmål om effektiviteten til samhørighetspolitikken og regionenes kapasitet til å få mest mulig ut av samholdsfondene. Til tross for bemerkelsesverdige suksesser, spesielt i Sentral- og Øst-Europa, må samholdspolitikken kontinuerlig bevise sin relevans.

The design of Cohesion Policy needs enhancement. The Recovery and Resilience Facility (RRF), initially a crisis response tool, has emerged as a new player in structural development – until 2026. It showcases a more centralised approach, bypassing multi-level governance and regional stakeholder participation and emphasise performance-based budgeting with ex-ante conditionalities. While it offers valuable lessons, a comprehensive assessment of the RRF’s impact is still pending. Nonetheless, the pressure is on to integrate performance-based budgeting and other elements into Cohesion Policy to boost its effectiveness.

Samhørighetspolitikken må også skape flere synergier med andre EU-initiativer. Prinsippet om samhold strekker seg utover samhørighetspolitikken. Å balansere rettferdighet og effektivitet er en utfordring på tvers av ulike politikker. For eksempel innebærer å fremme innovasjon å velge mellom å støtte ledende forskningssentre i utviklede regioner eller å frigjøre potensial i mindre utviklede områder. Den grønne energiomstillingen har også løfte om å redusere forskjeller, noe som gjør den iboende sammenhengende å be om politikktilpasning.

Annonse

Videre kan en bedre integrering av nasjonale regionale utviklingsprogrammer med EUs samholdspolitikk maksimere virkningen og effektiviteten.

The coming weeks and months will be decisive. On June 18, the General Affairs Council will discuss Cohesion Policy, followed by the European Council’s deliberations on the strategic agenda for 2024-2029 on June 27 and 28. These meetings will shape the future of regional development across the EU. With a new Commission taking office in the fall and negotiations for the next Multiannual Financial Framework (MFF) starting next year, Cohesion Policy will be at the forefront of political debates.

Cohesion Policy and, thus, regional development in Europe, faces pivotal moments. The European Council’s upcoming decisions will guide the way for the future of this policy. An upgraded Cohesion Policy with a clear mission, improved design, and a solid financial basis can be central to the European Union’s efforts to master global challenges, improve its position in the world, and serve as a backbone for European integration, as intended from its inception.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender