Kontakt med oss

Seksuelle overgrep mot barn

Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn: Kommisjonen foreslår nye regler for å beskytte barn

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommisjonen er foreslår ny EU-lovgivning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett. Med 85 millioner bilder og videoer som skildrer seksuelle overgrep mot barn rapportert over hele verden bare i 2021, og mange flere som ikke blir rapportert, er seksuelle overgrep mot barn utbredt. COVID-19-pandemien har forverret problemet, med Internet Watch-stiftelsen som noterte en 64 % økning i rapporter om bekreftede seksuelle overgrep mot barn i 2021 sammenlignet med året før. Det nåværende systemet basert på frivillig oppdagelse og rapportering fra selskaper har vist seg å være utilstrekkelig for å beskytte barn på en adekvat måte, og vil uansett ikke lenger være mulig når den midlertidige løsningen som nå er på plass utløper. Opptil 95 % av alle meldinger om seksuelle overgrep mot barn mottatt i 2020 kom fra ett selskap, til tross for klare bevis på at problemet ikke bare eksisterer på én plattform.

For å effektivt håndtere misbruk av nettbaserte tjenester for seksuelle overgrep mot barn, er det nødvendig med klare regler, med robuste betingelser og sikkerhetstiltak. De foreslåtte reglene vil pålegge tilbydere å oppdage, rapportere og fjerne materiale om seksuelle overgrep mot barn på sine tjenester. Tilbydere må vurdere og redusere risikoen for misbruk av tjenestene deres, og tiltakene som tas må stå i forhold til denne risikoen og underlagt robuste forhold og sikkerhetstiltak.

Et nytt uavhengig EU-senter for seksuelle overgrep mot barn (EU-senter) vil lette innsatsen til tjenesteleverandører ved å fungere som et ekspertisesenter, gi pålitelig informasjon om identifisert materiale, motta og analysere rapporter fra tilbydere for å identifisere feilrapporter og forhindre dem i å nå rettshåndhevelse, raskt videresende relevante rapporter for rettshåndhevelse og ved å gi støtte til ofre.

De nye reglene vil bidra til å redde barn fra ytterligere overgrep, forhindre at materiale dukker opp igjen på nettet og stille lovbrytere for retten. Disse reglene vil inkludere:

 • Obligatorisk risikovurdering og risikoreduserende tiltak: Leverandører av vertstjenester eller mellommenneskelige kommunikasjonstjenester vil måtte vurdere risikoen for at deres tjenester misbrukes til å spre materiale om seksuelle overgrep mot barn eller for oppfordring til barn, kjent som grooming. Tilbydere vil også måtte foreslå risikoreduserende tiltak.
 • Målrettede deteksjonsforpliktelser, basert på en deteksjonsordre: Medlemsstatene må utpeke nasjonale myndigheter som har ansvaret for å gjennomgå risikovurderingen. Der slike myndigheter fastslår at det fortsatt er en betydelig risiko, kan de be en domstol eller en uavhengig nasjonal myndighet om å utstede en avsløringsordre for kjent eller nytt materiale eller pleie av seksuelle overgrep mot barn. Deteksjonsordrer er begrenset i tid, og retter seg mot en bestemt type innhold på en bestemt tjeneste.
 • Sterke sikkerhetstiltak for deteksjon: Bedrifter som har mottatt en påvisningsordre vil kun kunne oppdage innhold ved å bruke indikatorer på seksuelle overgrep mot barn som er bekreftet og levert av EU-senteret. Deteksjonsteknologier må kun brukes for å oppdage seksuelle overgrep mot barn. Tilbydere vil måtte implementere teknologier som er minst personverninngripende i samsvar med det nyeste innen bransjen, og som begrenser feilraten for falske positiver i størst mulig grad.
 • Klare rapporteringsplikter: Leverandører som har oppdaget seksuelle overgrep mot barn på nettet, må rapportere det til EU-senteret.
 • Effektiv fjerning: Nasjonale myndigheter kan utstede pålegg om fjerning dersom materialet med seksuelle overgrep mot barn ikke raskt blir fjernet. Internett-tilgangsleverandører vil også bli pålagt å deaktivere tilgang til bilder og videoer som ikke kan fjernes, for eksempel fordi de er vert utenfor EU i ikke-samarbeidende jurisdiksjoner.
 • Redusere eksponering for stell: Reglene krever at appbutikker sikrer at barn ikke kan laste ned apper som kan utsette dem for høy risiko for oppfordring til barn.
 • Solide tilsynsmekanismer og rettslig oppreisning: Pålegg om oppdagelse vil bli utstedt av domstoler eller uavhengige nasjonale myndigheter. For å minimere risikoen for feil oppdagelse og rapportering, vil EU-senteret verifisere rapporter om potensielle seksuelle overgrep mot barn på nett fra leverandører før de deler dem med politimyndigheter og Europol. Både tilbydere og brukere vil ha rett til å angripe ethvert tiltak som berører dem i retten.

Den nye EU-senter vil støtte:

 • Tjenesteleverandører på nettet, spesielt ved å overholde sine nye forpliktelser til å utføre risikovurderinger, oppdage, rapportere, fjerne og deaktivere tilgang til seksuelle overgrep mot barn på nettet, ved å tilby indikatorer for å oppdage seksuelle overgrep mot barn og motta rapportene fra leverandørene;
 • Nasjonal rettshåndhevelse og Europol, ved å gjennomgå rapportene fra leverandørene for å sikre at de ikke sendes inn ved en feil, og kanalisere dem raskt til rettshåndhevelse. Dette vil bidra til å redde barn fra situasjoner med overgrep og stille gjerningsmenn for retten.
 • Medlemsstatene, ved å tjene som et kunnskapsknutepunkt for beste praksis for forebygging og bistand til ofre, fremmer en evidensbasert tilnærming.
 • Ofre, ved å hjelpe dem med å ta ned materialet som skildrer deres overgrep.

Sammen med dagens forslag fremmer kommisjonen også en Europeisk strategi for et bedre internett for barn.

Neste trinn

Annonse

Det er nå opp til Europaparlamentet og rådet å bli enige om forslaget.

Når den er vedtatt, vil den nye forordningen erstatte den gjeldende midlertidig forskrift.

Visepresident for demokrati og demografi Dubravka Šuica sa: «Å opprettholde og beskytte barns rettigheter på nett så vel som offline er avgjørende for velferden til våre samfunn. Nettmateriale om seksuelle overgrep mot barn er et produkt av manifesterte fysiske seksuelle overgrep mot barn. Det er høyst kriminelt. Seksuelle overgrep mot barn på nett har vidtrekkende, langsiktige konsekvenser for barn og etterlater et dypt traume. Noen kan, og blir, aldri friske. Seksuelle overgrep mot barn kan forebygges hvis vi jobber sammen for å beskytte barn. Vi tillater ikke seksuelle overgrep mot barn offline, så vi må ikke tillate det på nettet.»

Visepresident Margaritis Schinas for å fremme vår europeiske livsstil sa: "Den store mengden materiale om seksuelle overgrep mot barn som sirkulerer på nettet er forvirrende. Og skammelig nok er Europa det globale knutepunktet for det meste av dette materialet. Så det er egentlig et spørsmål. av hvis vi ikke handler, hvem vil da gjøre det? Reglene vi foreslår setter klare, målrettede og forholdsmessige forpliktelser for tjenesteleverandører til å oppdage og fjerne ulovlig innhold av seksuelt misbruk av barn. Hvilke tjenester vil få lov til å gjøre, vil være svært strengt avgrenset med sterke sikkerhetstiltak. på plass – vi snakker kun om et program som skanner etter markører for ulovlig innhold på samme måte som cybersikkerhetsprogrammer kjører konstante kontroller for sikkerhetsbrudd.»

Innenrikskommissær Ylva Johansson sa: «Som voksne er det vår plikt å beskytte barn. Seksuelle overgrep mot barn er en reell og økende fare: Ikke bare øker antallet anmeldelser, men disse rapportene gjelder i dag yngre barn. Disse rapportene er medvirkende til å starte etterforskning og redde barn fra pågående overgrep i sanntid. For eksempel førte en Europol-støttet etterforskning basert på en rapport fra en nettbasert tjenesteleverandør til å redde 146 barn over hele verden med over 100 mistenkte identifisert over hele EU. Oppdagelse, rapportering og fjerning av seksuelle overgrep mot barn på nettet er også et presserende behov for å forhindre deling av bilder og videoer av seksuelle overgrep mot barn, noe som ofte retraumatiserer ofrene år etter at det seksuelle overgrepet er avsluttet. Dagens forslag setter klare forpliktelser for selskaper til å oppdage og rapportere overgrep mot barn, med sterke sikkerhetstiltak som garanterer personvernet til alle, inkludert barn.»

Bakgrunn

Kampen mot seksuelle overgrep mot barn er en prioritet for kommisjonen. I dag deles bilder og videoer av barn som blir utsatt for seksuelle overgrep på nett i massiv skala. I 2021 ble det sendt inn 29 millioner rapporter til US National Center for Missing and Exploited Children.

I fravær av harmoniserte regler på EU-nivå, møter sosiale medieplattformer, spilltjenester, andre hosting- og nettbaserte tjenesteleverandører forskjellige regler. Enkelte leverandører bruker frivillig teknologi for å oppdage, rapportere og fjerne materiale om seksuelle overgrep mot barn på tjenestene deres. Tiltakene som er iverksatt varierer imidlertid mye, og frivillige tiltak har vist seg utilstrekkelige for å løse problemet. Dette forslaget bygger på loven om digitale tjenester og utfyller den med bestemmelser for å møte de spesifikke utfordringene ved seksuelle overgrep mot barn på nett.

Dagens forslag følger fra juli 2020 EUs strategi for en mer effektiv kamp mot seksuelle overgrep mot barn, som satte et omfattende svar på den økende trusselen om seksuelle overgrep mot barn både offline og online, ved å forbedre forebygging, etterforskning og bistand til ofre. Det kommer også etter at kommisjonen presenterte sin mars EU-strategi for barnets rettigheter, som foreslo forsterkede tiltak for å beskytte barn mot alle former for vold, inkludert overgrep på nett.

Mer informasjon

Q & A: Nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Faktaark

Forslag for en forskrift som fastsetter regler for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn

nettsted

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender