Kontakt med oss

Forsvar

Over 1 milliard euro i 54 forsvarsindustriprosjekter gjennom European Defence Fund

DELE:

Publisert

on


EU-kommisjonen har kunngjort resultater av utlysningene for 2023 under European Defense Fund (EDF) beløp på 1,031 54 millioner euro av EU-midler for å støtte XNUMX fremragende felles europeiske forsvarsforsknings- og utviklingsprosjekter. De utvalgte prosjektene vil støtte teknologisk fortreffelighet på tvers av et bredt spekter av forsvarsevner på kritiske områder, inkludert cyberforsvar, bakke-, luft- og sjøkamp, ​​beskyttelse av rombaserte eiendeler eller kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleært (CBRN) forsvar.

De vil bidra til EUs kapasitetsprioriteringer, som bedre situasjonsforståelse for å sikre tilgang til verdensrommet, og til teknologier for en fremtidig hovedstridsvogn. MARTE- og FMBTech-prosjektene vil for eksempel samle mer enn 70 industrielle aktører og forskningsorganisasjoner for å jobbe med design og systemer for den viktigste kamptankplattformen som skal brukes over hele Europa.

De vil også støtte strategisk lufttransport av overdimensjonert last, som er en kjerneevne for rask støtte til oppdrag over hele verden. For eksempel, i kontinuitet med det tidligere finansierte JEY-CUAS-prosjektet, vil E-CUAS samle 24 mottakere fra 12 medlemsland og Norge for å fremme forsvarsteknologier som motvirker ubemannede luftsystemer, for eksempel droner. På landkapasitetsdomenet, basert på resultatene utviklet under European Defense Industrial Development Programme, vil prosjekt SRB2 forbedre et nytt fjæringssystem for tunge pansrede kjøretøy. EDC2 vil resultere i en prototype av den europeiske patruljekorvetten, basert på et innledende design utviklet under EDF-utlysningene i 2021. TALOS-TWO-forskningsprosjektet, med 19 deltakere fra 8 land, vil bringe frem europeisk ekspertise innen området laserbasert rettede energivåpen.

Under EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) av EDF-programmet benyttet små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og nye aktører i forsvarssektoren en rekke muligheter som ble gitt i 2023 EDF-finansieringsrunden. For første gang skal 4 prosjekter støtte overføring av sivil innovasjon til forsvar. I tillegg vil MaJoR-prosjektet kombinere teknologiutvikling med en kortsiktig teknisk og økonomisk støtte til opptil 60 oppstartsbedrifter og SMB-er i gjennomføringsfasen, noe som gir dem enklere og enklere tilgang til programmet.

Kommisjonen hevder at suksessen til denne tredje utgaven av EDF-utlysninger viser den sterke og stadig økende interessen til EUs forsvarsindustri og forskningsorganisasjoner, av alle størrelser og geografier, for å samarbeide på tvers av landegrensene og i fellesskap bidra til EUs strategiske kapasitetsutvikling:

 • Svært attraktivt program med stor interesse fra EU-industrien: 236 forslag mottatt av ulike konsortier, som omfatter store industrier, SMB, midcaps og forsknings- og teknologiorganisasjoner, og dekker alle utlysninger og emner som er publisert.
 • Bred geografisk dekning: 581 juridiske personer fra 26 EU-medlemsstater og Norge deltar i de utvalgte forslagene.
 • Bredt samarbeid innen prosjekter: I gjennomsnitt involverer utvalgte forslag 17 enheter fra 8 land.
 • Sterkt engasjement fra små og mellomstore bedrifter (SMB): SMB representerer over 42 % av alle enheter i utvalgte forslag som mottar mer enn 18 % av den totale forespurte EU-finansieringen.
 • God balanse mellom forskning og kompetanseutvikling: €265 millioner for å finansiere 30 forskningsprosjekter og €766 millioner for å finansiere 24 kapasitetsutviklingsprosjekter.
 • Støtte for forstyrrende teknologier for forsvar: 4 % av budsjettet dedikert til å finansiere spillendrende ideer som vil bringe innovasjon for å radikalt endre konseptene og gjennomføringen av forsvarsprosjekter.
 • Balansert støtte til strategiske forsvarsevner og nye, lovende teknologiløsninger.
 • Overensstemmelse med andre EU-forsvarsinitiativer: gjennom EUs strategiske kompass, EUs kapasitetsprioriteringer og Permanent Structured Cooperation (PESCO), med 14 av de utvalgte utviklingsforslagene knyttet til PESCO.

Kommisjonen vil nå inngå forberedelse av tilskuddsavtale med konsortiene bak de utvalgte forslagene. Etter den vellykkede avslutningen av denne prosessen og vedtakelsen av kommisjonens tildelingsbeslutning, vil tilskuddsavtalene bli undertegnet før slutten av året og prosjektene vil starte samarbeidet. I løpet av de kommende årene vil disse samarbeidsprosjektene være medvirkende til å forme det fremtidige landskapet for europeisk forsvarsteknologi, fremme samarbeid på tvers av landegrensene og øke innovasjonskapasiteten til den europeiske forsvarsteknologiske og industrielle basen.

Kommisjonens administrerende visepresident Margrethe Vestage sa at «EUs forsvarsindustris entusiastiske deltakelse, med 76 % flere forslag som ble sendt inn sammenlignet med i fjor, viser nok en gang viktigheten av Det europeiske forsvarsfondet. Spesielt høy interesse er registrert av SMB, noe som bekrefter at EDF fortsatt er svært attraktivt for mindre selskaper og nykommere i forsvarssektoren. Med denne runden med EDF ser vi at den nye EUs forsvarsinnovasjonsordning letter tilpasningen av sivile teknologier til forsvarsområdet og gjør den europeiske forsvarsteknologiske og industrielle basen mer konkurransedyktig som et resultat.

Annonse

Den europeiske forsvarsindustrien leverte innen 22. november 2023 236 forslag til felles forsvars-FoU-prosjekter som svar på 2023 European Defense Fund (EDF) utlysninger, som gjenspeiler alle de tematiske prioriteringene identifisert av medlemsstatene med støtte fra Kommisjonen.

EDF er EUs nøkkelinstrument for å støtte forsvars-FoU-samarbeid i Europa. Med utgangspunkt i medlemslandenes innsats fremmer den samarbeid mellom bedrifter av alle størrelser og forskningsaktører i hele EU og Norge (som assosiert land). EDF støtter samarbeidende forsvarsprosjekter gjennom hele syklusen av forskning og utvikling, med fokus på prosjekter som resulterer i state-of-the-art og interoperable forsvarsteknologier og utstyr. Det fremmer også innovasjon og stimulerer til grenseoverskridende deltakelse fra SMB. Prosjekter velges etter utlysninger av forslag som er definert basert på EUs kapasitetsprioriteringer som er felles for medlemslandene innenfor rammen av den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken (CSDP) og spesielt i sammenheng med kapasitetsutviklingsplanen (CDP). 

Thierry Breton, kommissær for det indre marked sa at kommisjonen «kunngjør finansieringen gjennom European Defense Fund av 54 forsvarssamarbeidsprosjekter med over 1 milliard euro. Med EDF oppfordrer vi industrier på tvers av medlemslandene til å øke samarbeidet og innovasjonen på kritiske områder og utvikle nødvendige forsvarsevner, inkludert cyberforsvar, bakke, luft, sjøkamp og rom – og å forutse, sammen. Det bidrar til å levere på våre forsvarssikkerhetsbehov i møte med det nye sikkerhetsmiljøet og forberede seg på Europas teknologiske lederskap”.

EDF er utstyrt med et budsjett på 7,953 2021 milliarder euro for perioden 2027-1, med 3/2 øremerket til samarbeidende forsvarsforskning for å møte nye og fremtidige sikkerhetstrusler og 3/4 for samfinansiering av samarbeidende kapasitetsutviklingsprosjekter. Mellom 8 % og XNUMX % av EUF-budsjettet er brukt til utvikling eller forskning for forstyrrende teknologier ha potensial til å skape spillendrende innovasjoner i forsvarssektoren. Med vedtakelsen i mars 2024 av det årlige arbeidsprogrammet 2024, har Kommisjonen nå forpliktet seg til å investere mer enn 4 milliarder euro av EUF-budsjettet i samarbeidende forsvars-FoU. EUF implementeres gjennom årlige arbeidsprogrammer strukturert langs 17 stabile tematiske og horisontale kategorier av handlinger i løpet av den flerårige finansielle rammeperioden 2021-2027, med fokus på:

 • Nye utfordringer å forme en flerdimensjonal og helhetlig tilnærming til dagens kamprom, slik som forsvarsmedisinsk støtte, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) trusler, bioteknologi og menneskelige faktorer, informasjonsoverlegenhet, avanserte passive og aktive sensorer, cyber og rom.
 • Forsterkere og muliggjører for forsvar å bringe et sentralt teknologiløft til EDF og som er relevante på tvers av kapasitetsdomener, som digital transformasjon, energiresiliens og miljøovergang, materialer og komponenter, forstyrrende teknologier og åpne utlysninger for innovative og fremtidsorienterte forsvarsløsninger, inkludert dedikerte oppfordringer til SMB.
 • Fortreffelighet i krigføring å forbedre evnen til å trekke og støtte ambisiøse forsvarssystemer, som luftkamp, ​​luft- og missilforsvar, bakkekamp, ​​styrkebeskyttelse og mobilitet, sjøkamp, ​​undervannskrigføring og simulering og trening.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender