RSSØkonomi

Europas handel sanser en østvind i seilene

Europas handel sanser en østvind i seilene

| Oktober 19, 2018

Det har vært flere tiår på vei, men en frihandelsavtale mellom EU og Gulf Cooperation Council kunne nå være i berøring med avstanden. Etter å ha etablert sin egen tollunion, sikter de seks GCC-landene nå på å skape et indre marked. Dette vil uten tvil hjelpe jevne forhandlinger med EU, [...]

Fortsett å lese

EUs budsjettforslag mangler ambisjon som trengs for å takle både tradisjonelle og nye EU-prioriteringer

EUs budsjettforslag mangler ambisjon som trengs for å takle både tradisjonelle og nye EU-prioriteringer

| Oktober 18, 2018

Konferansen for perifere maritime regioner (CPMR) har uttrykt sin bekymring over at EU-kommisjonens forslag til EU-budsjettet etter 2020 ikke klarer å realisere den langsiktige visjonen og ambisjonen som er nødvendig for å forme Europas fremtid. CPMR ser med tilfredshet på Kommisjonens forslag om å innføre nye egne ressurser, som er i tråd med CPMRs egne forslag, og noterer at [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen ser positivt på rådets grønne lys for #EUSingapore handels- og investeringsavtaler

Kommisjonen ser positivt på rådets grønne lys for #EUSingapore handels- og investeringsavtaler

| Oktober 17, 2018

EU-landene i Rådet har godkjent undertegnelsen og konklusjonen av handels- og investeringsavtalen mellom EU og Singapore. Handelskommissær Cecilia Malmström sa: "Jeg er veldig glad for at medlemslandene har gitt sin formelle støtte til disse avtalene. Å åpne nye muligheter for europeiske produsenter, bønder, tjenesteleverandører og investorer er [...]

Fortsett å lese

#SRB kunngjør neste skritt for #BancoPopular å høre fra kreditorer og aksjonærer

#SRB kunngjør neste skritt for #BancoPopular å høre fra kreditorer og aksjonærer

| Oktober 16, 2018

Registrerte aksjonærer og kreditorer som anses kvalifisert, vil bli invitert til å sende sine skriftlige kommentarer til SRB fra 6 November 2018. Single Resolution Board (SRB) er i ferd med å fullføre sine forberedelser slik at berørte aksjonærer og kreditorer kan utøve sin rett til å bli hørt. Denne prosessen tillater de berørte å sende inn sine kommentarer på [...]

Fortsett å lese

Europakommisjonen gleder seg over ny gruppe på høyt nivå på #EUAfricaRelations

Europakommisjonen gleder seg over ny gruppe på høyt nivå på #EUAfricaRelations

| Oktober 12, 2018

Den europeiske kommisjonens visepresident Ansip og kommissærene Mimica, Hogan, Stylianides og Vella har deltatt i lanseringen av en høy grad av personligheter som ble møtt av Friends of Europe, Mo Ibrahim Foundation og ONE-kampanjen. Høytidsgruppen omfatter nåværende og tidligere leder av internasjonale organisasjoner og stiftelser, tidligere presidenter og statsministere for [...]

Fortsett å lese

MEPs tilbake oppdatering av #RailPassengerRights over hele EU

MEPs tilbake oppdatering av #RailPassengerRights over hele EU

| Oktober 11, 2018

Transportmedlemmer støttet styrket jernbanepassasjeres rettigheter, som for eksempel høyere kompensasjonsrater for forsinkelser og bedre hjelp til personer med nedsatt mobilitet. EU-regler for jernbanepassasjerettigheter har vært i kraft siden 2009. Dagens stemme er et viktig skritt mot forbedring og oppdatering av disse rettighetene. Høyere kompensasjonspriser etter lange forsinkelser MEPs støttet [...]

Fortsett å lese

Grønt lys for #VAT overhaling for å forenkle systemet og kutte svindel

Grønt lys for #VAT overhaling for å forenkle systemet og kutte svindel

| Oktober 8, 2018

MEPs i forrige uke støttet hoveddelen av Europakommisjonens foreslåtte reform av mva-systemet, mens det ble foreslått noen tilpasninger, for eksempel å fastsette maksimal mva. To stykker av lovgivning ble satt under avstemning. Et mål er å legge til rette for handel, særlig for små og mellomstore bedrifter, innenfor det indre marked og redusere momsbedrageri (vedtatt av [...]

Fortsett å lese