#SustainableFinance - Kommisjonens ekspertgruppe utsteder første rapport om offentliggjøring av klimarelatert informasjon

| Januar 11, 2019

De Teknisk Ekspertgruppe om Bærekraftig Finans opprettet av Kommisjonen i juli 2018 har publisert sin første rapport om selskapers utlevering av klimarelatert informasjon.

Den inneholder anbefalinger som gjør det mulig for Kommisjonen å oppdatere sine ikke-bindende retningslinjer for ikke-finansiell rapportering med spesifikk henvisning til klimarelatert informasjon, i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) etablert av Financial Stability Board, og med Kommisjonens forslag om en "taksonomi" av bærekraftig økonomisk aktivitet.

Rapporten inneholder forslag om å avsløre ikke bare hvordan klimaendringer kan påvirke selskapets ytelse, men også virkningen av selskapet selv om klimaendringer.

Kunngjøringen er et annet skritt fremover i implementeringen av EU Bærekraftig finanshandlingsplan som Kommisjonen publiserte i mars 2018 og følger opp på Kommisjonens lovgivningsforslagl om offentliggjøring av klimarelatert informasjon presentert i mai 2018. Tekniske Ekspertgruppen forventer å fullføre sine andre rapporter, om taksonomi, CO2-referanser og grønne obligasjoner, innen juni 2019.

Mer informasjon om rapportere.

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, Økonomi, EU, EU-kommisjonen, Finans