Kontakt med oss

Økonomi

NextGenerationEU: Fire flere nasjonale planer gitt tommelen opp

Publisert

on

I dag (26. juli) ønsket økonomi- og finansministrene den positive vurderingen av nasjonale planer for gjenoppretting og motstandskraft for Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia. Rådet vil vedta sine gjennomføringsbeslutninger om godkjenning av disse planene etter skriftlig prosedyre.

I tillegg til vedtaket om 12 nasjonale planer som ble vedtatt tidligere i juli, tar dette det totale antallet til 16. 

Slovenias finansminister Andrej Šircelj sa: “Recovery and Resilience Facility er EUs program for storstilt økonomisk støtte som svar på utfordringene pandemien har stilt for den europeiske økonomien. Anleggets € 672.5 milliarder vil bli brukt til å støtte reformene og investeringene som er skissert i medlemslandenes planer for gjenoppretting og motstandskraft. ”

Annonse

Reformer og investeringer

Planene må være i samsvar med landsspesifikke anbefalinger fra 2019 og 2020 og gjenspeile EUs generelle mål om å skape en grønnere, mer digital og mer konkurransedyktig økonomi.

Kroatia planer om å implementere for å nå disse målene inkluderer forbedring av vann- og avfallshåndtering, et skifte til bærekraftig mobilitet og finansiering av digital infrastruktur i avsidesliggende landlige områder. 

Annonse

Kypros har til hensikt blant annet å reformere sitt elektrisitetsmarked og legge til rette for utplassering av fornybar energi, samt å forbedre tilkoblings- og e-forvaltningsløsninger.

Litauen vil bruke midlene til å øke lokalt produserte fornybare energikilder, grønne offentlige anskaffelsestiltak og videreutvikling av utbyggingen av nettverk med høy kapasitet.

Slovenia planlegger å bruke en del av den tildelte EU-støtten til å investere i bærekraftig transport, frigjøre potensialet til fornybare energikilder og ytterligere digitalisere offentlig sektor.

Polen og Ungarn

På spørsmål om forsinkelser i programmene i Polen og Ungarn sa EUs økonomidirektør Valdis Dombrovskis at kommisjonen hadde foreslått en forlengelse for Ungarn til slutten av september. På Polen sa han at den polske regjeringen allerede hadde bedt om en forlengelse, men at det kan trenge en ytterligere forlengelse. 

coronavirus

Kommisjonen godkjenner € 500,000 XNUMX portugisisk ordning for ytterligere å støtte persontransportsektoren på Azorene i forbindelse med koronavirusutbruddet

Publisert

on

Europakommisjonen har godkjent en portugisisk ordning på 500,000 XNUMX euro for å ytterligere støtte persontransportsektoren i Azorene i forbindelse med koronavirusutbruddet. Tiltaket ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Det følger en annen portugisisk ordning for å støtte persontransportsektoren på Azorene som kommisjonen godkjente 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordningen vil støtten ha form av direkte tilskudd. Tiltaket vil være åpent for kollektive persontransportselskaper i alle størrelser som er aktive på Azorene. Formålet med tiltaket er å dempe den plutselige likviditetsmangel som disse selskapene står overfor og for å håndtere tap som påløper i løpet av 2021 på grunn av koronavirusutbruddet og de restriktive tiltakene som regjeringen måtte iverksette for å begrense spredningen av viruset.

Kommisjonen fant at den portugisiske ordningen er i tråd med vilkårene i den midlertidige rammen. Spesielt vil støtten (i) ikke overstige 1.8 millioner euro per selskap; og (ii) vil bli gitt senest 31. desember 2021. Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien i et medlemsland, i samsvar med artikkel 107 nr. 3) (b) TEUF og vilkårene i det midlertidige rammeverket. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen tiltaket under EUs statsstøtteregler. Mer informasjon om den midlertidige rammen og andre tiltak som Kommisjonen har iverksatt for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronaviruspandemien kan bli funnet her.. Den ikke-fortrolige versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.64599 i statsstøtte registrere deg på kommisjonens konkurransens hjemmeside gang noen taushetsplikt problemer har blitt løst.

Annonse

Fortsett å lese

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

EU samarbeider med andre OECD-land for å foreslå forbud mot eksportkreditter for kullkraftprosjekter

Publisert

on

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) holder et ekstraordinært møte i dag (15. september) og torsdag (16. september) for å diskutere et mulig forbud mot eksportkreditter for internasjonale kullfyrte kraftproduksjonsprosjekter uten tiltakskompensasjon. Diskusjonene vil fokusere på et forslag som ble presentert av EU og andre land (Canada, Republikken Korea, Norge, Sveits, Storbritannia og USA) tidligere denne måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et viktig skritt for å tilpasse eksportkredittbyråers virksomhet til målene i Parisavtalen.

Eksportkreditter er en viktig del av å fremme internasjonal handel. Som deltaker i OECD -arrangementet om offisielt støttede eksportkreditter, spiller EU en stor rolle i arbeidet med å sikre like vilkår på internasjonalt nivå og for å sikre sammenheng i det felles målet om bekjempelse av klimaendringer. EU har lovet å avslutte bistand til eksportkreditter for kull uten å oppveie tiltak, og forplikter seg samtidig på internasjonalt nivå til en rettferdig overgang.

I januar 2021 oppfordret Rådet for Den europeiske union til global utfasing av miljøskadelige fossile drivstofftilskudd på en tydelig tidsplan og til en resolutt og rettferdig global transformasjon. mot klimanøytralitet, inkludert gradvis avvikling av kull uten kompenserende tiltak i energiproduksjon og, som et første skritt, den umiddelbare slutten på all finansiering av ny kullinfrastruktur i tredjeland. I sin handelspolitiske gjennomgang i februar 2021 forpliktet EU-kommisjonen seg til å foreslå en umiddelbar slutt på eksportkredittstøtte til kullfyrt elektrisitetssektor.

Annonse

I juni i år anerkjente G7-medlemmer også at fortsatte globale investeringer i ikke-reduksjon av kullfyrt elektrisitetsproduksjon var i strid med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 ° C og lovet å avslutte ny direkte statlig støtte til global kullkraftproduksjon internasjonalt innen utgangen av 2021, blant annet gjennom statlig finansiering.

Annonse
Fortsett å lese

EU

Uke fremover: Staten vi er i

Publisert

on

Den store oppgaven for denne uken vil være EU -kommisjonens president von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europaparlamentet i Strasbourg. Det er en innbilning lånt fra USA, da USAs president taler til kongressen i begynnelsen av hvert år og legger ut sine (og det har alltid vært en han til dags dato) planer for året som kommer. 

Jeg er alltid overrasket over amerikansk selvtillit og nesten uforgjengelig tro på at Amerika er den største nasjonen på jorden. Selv om du synes du er helt suveren må være en hyggelig sinnstilstand, får USAs parloøse tilstand på så mange nivåer for øyeblikket meg til å tro at det overdrevent kritiske øyet europeerne har på sitt lodd kan være et sunnere perspektiv. Noen ganger ville det imidlertid være fint om vi kunne anerkjenne de mange fordelene med EU og være litt mer 'europeiske og stolte'.

Det er vanskelig å måle hvor stor interesse SOTEU har utenfor de som er mest engasjert i EUs aktiviteter. Europeerne, bortsett fra en liten gruppe av de mest fromme, går som regel ikke rundt og grubler over hvor bare blomstrende EU er, eller generelt begeistret for retning. Selv om vi kanskje har tenkt på det kontrafaktiske, har Storbritannia gitt alle EU -borgere et veldig sterkt blikk av "hva om?" 

Annonse

Når vi ser på hvor verden ser ut, ser EU ut som om det er i en sunnere tilstand enn de fleste - dette har også en bokstavelig betydning i år, vi er sannsynligvis det mest vaksinerte kontinentet på jorden, det er en ambisiøs plan om å turbo lade økonomien vår ut av dens pandemiske nedgang og kontinentet har stukket haken ut og besluttet å gjøre intet mindre enn å lede verden i kampen mot klimaendringer. Jeg føler personlig en stor bølge av håp fra det faktum at vi tilsynelatende kollektivt har bestemt at nok er nok for dem i EU som ønsker å baklate med demokratiske verdier og rettsstaten. 

Flere forslag kommer fra kommisjonen denne uken: Vestager vil presentere planen for 'Europas digitale tiår'; Borrell vil legge frem EUs planer for forbindelser med Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skissere EUs plan for beskyttelse av journalister; og Schinas vil presentere EUs pakke om helseberedskap og beredskap. 

Det er selvfølgelig en plenumsmøte i parlamentet. Annet enn SOTEU, vil den humanitære situasjonen i Afghanistan og EUs forhold til Taliban -regjeringen bli diskutert; mediefrihet og rettsstatsprincippet i Polen, European Health Union, EUs blått kort for dyktige migranter og LHBTIQ -rettigheter er alle til diskusjon.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender