Kontakt med oss

Økonomi

EUs nye anti-tvangsinstrument ville omgå behovet for enstemmighet

DELE:

Publisert

on

Konserndirektør Valdis Dombrovskis lanserte i dag (8. desember) et forslag til et nytt verktøy rettet mot å motvirke at handel brukes som en form for tvang. 

Forslaget kommer spesielt betimelig ettersom forsendelser fra Litauen ser ut til å bli rutinemessig blokkert av kinesisk toll. Mistanken er at handelsproblemene er knyttet til Kinas innsigelse mot at Litauen tillater etablering av et representasjonskontor for Taiwan. Kina har allerede trukket sin ambassadør til Litauen.

I en felles uttalelse fra EUs høyrepresentant Josep Borrell og Dombrovskis sa EU at de er klare til å stå opp mot politisk press og tvangstiltak: «Utviklingen av Kinas bilaterale forbindelser med individuelle EU-medlemsstater har en innvirkning på EU-Kina generelt. relasjoner."

EU søker nå bekreftelse på kompatibiliteten til eventuelle tiltak den måtte ta med WTO-reglene. Samtidig bekrefter uttalelsen EUs forpliktelse til "Ett Kina-politikken" som anerkjenner regjeringen i Folkerepublikken Kina som den eneste regjeringen i Kina. Men den la til at EU kunne forfølge samarbeid og utveksling med Taiwan på områder av felles interesse.

Annonse

Anti-tvangsinstrument 

Det nye anti-tvangsinstrumentet, som ikke vil være på plass på en stund, tar sikte på nedtrapping og avvikling av konkrete tvangstiltak. Eventuelle mottiltak iverksatt av EU vil kun bli brukt som en siste utvei når det ikke er noen annen måte å håndtere økonomisk trussel på. 

Tvang er allment forstått av kommisjonen som sier at det kan ha mange former og spenner fra land som bruker eksplisitt tvang og handelsforsvarsverktøy mot EU, til selektive grense- eller matsikkerhetskontroller av varer fra et gitt EU-land, til boikott av varer av viss opprinnelse. 

Annonse

Utøvende visepresident og kommissær for handel, Valdis Dombrovskis, sa: «I en tid med økende geopolitiske spenninger, blir handel i økende grad våpen og EU og dets medlemsland blir mål for økonomisk trussel. Vi trenger de riktige verktøyene for å svare. Med dette forslaget sender vi en klar melding om at EU vil stå fast i å forsvare sine interesser."

Hvis den økonomiske trusselen ikke stopper umiddelbart, hevder kommisjonen at det nye instrumentet vil tillate EU å reagere raskt og effektivt, og gi en "skreddersydd og proporsjonal respons for hver situasjon fra å pålegge toll og begrense import fra det aktuelle landet, til restriksjoner på tjenester eller investeringer eller skritt for å begrense landets tilgang til EUs indre marked.» 

Omgå enstemmighet

Det rettslige grunnlaget for det nye instrumentet vil falle inn under EUs felles handelspolitikk, og gi kommisjonen mer handlingsrom, implementeringen vil falle inn under EU-kommisjonen og beslutningstaking i rådet vil kreve et omvendt kvalifisert flertall. På spørsmål om prosedyren på dagens pressekonferanse sa Dombrovskis at å ta avgjørelser med kvalifisert flertall i stedet for enstemmighet vil tillate kommisjonen å ta raskere og mer effektive handlinger. 

Marek Belka MEP (S&D. PL) visepresident med ansvar for internasjonal handel, sa: «Å gi kommisjonen utøvende makt til å ta denne avgjørelsen uten å være avhengig av enstemmighet i rådet, vil gjøre sanksjonsmekanismen til en reell gamechanger for EUs utenriksminister. politisk holdning."

Å ta en kniv til en skuddveksling

Anti-tvangsverktøyet ser ikke ut til å gi et veldig aggressivt svar på det som er et reelt problem. De faktiske fordelene med dette nye "verktøyet/instrumentet" er vanskelig å se for seg. Selv om den hevder å tillate en rask respons, ser ikke den foreslåtte prosessen og tilnærmingen som er skissert ut til å være rask, og det er tvilsomt at den vil være mer effektiv enn det som allerede er tilgjengelig. Det er også langt fra klart hvordan det pynter på eksisterende instrumenter, eller er mer effektivt enn multilaterale dommere. Dombrovskis sier at det er mer defensivt.

Den avmålte, deliberative og – som alltid – proporsjonale responsen fra EU kan være frustrerende for de som ønsker at EU skal være mer grusom, men en mer overveid og berettiget tilnærming kan være et mer solid bolverk mot forsøk på tvang. Hvorvidt og hvordan dette "verktøyet" vil bli brukt gjenstår å se. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/december/tradoc_159962.pdf

Del denne artikkelen:

Annonse
Annonse

Trender