Kontakt med oss

Økonomi

EU-obligasjonsgjelden overstiger 0.5 billioner euro ettersom kommisjonen kunngjør flere lån

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har kunngjort sin intensjon om å utstede opptil 65 milliarder euro i EU-obligasjoner i andre halvdel av 2024 (H2). Planen for H2 2024 bygger på den sterke starten i første halvdel av 2024, da utstedelser for nærmere €75 milliarder ble fullført.

Inntekter fra EU-obligasjoner vil finansiere utbetalinger under NextGenerationEU og andre politiske programmer som Ukraina-anleggetden Reform- og vekstfasilitet for Vest-Balkan og makrofinansiell bistandsprogrammer.

Finansieringsplanene for andre halvår vil bringe de totale EU-utstedelsene i 2024 til opptil €140 milliarder (+ €20 milliarder sammenlignet med 2023-finansieringsmålet). Utstedelser av EU-obligasjoner i 2025 og 2026 forventes å fortsette å øke til 150–160 milliarder euro per år for å finansiere det bredere spekteret av EUs politiske programmer.

"EUs finansieringsplaner opp til 65 milliarder euro i andre halvdel av 2024 er et vitnesbyrd om nøkkelrollen som EU-obligasjoner fortsetter å spille i finansieringen av politiske prioriteringer både i EU og vårt nabolag", sa Johannes Hahn, budsjettkommissær. og administrasjon. "Med mengden av utestående EU-obligasjoner som nå overstiger en halv trillion-mark, bidrar EU-obligasjoner samtidig til utviklingen av de europeiske kapitalmarkedene ved å øke poolen av høyt rangerte og likvide eurodenominerte eiendeler tilgjengelig for investorer over hele kloden».

Kommisjonen vil fortsette å finansiere den grønne komponenten Gjenopprettings- og motstandsdyktighet (RRF) gjennom NextGenerationEU Green Bonds, som for tiden står på 60 milliarder euro. Utstedelser vil forbli fast forankret til klimarelevante utgifter rapportert av medlemslandene, i samsvar med NextGenerationEU Green Bond Framework.

Kommisjonen låner på internasjonale kapitalmarkeder på vegne av EU og utbetaler midlene til medlemsland og tredjeland under ulike låneprogrammer. EU-lån er garantert av EU-budsjettet, og bidrag til EU-budsjettet er en ubetinget juridisk forpliktelse for alle medlemsland i henhold til EU-traktatene.

Annonse

Siden januar 2023 har Kommisjonen utstedt enkeltmerkede EU-obligasjoner i stedet for separat merkede obligasjoner for individuelle programmer. Inntektene fra disse enkeltmerkede obligasjonene tildeles programmer etter dedikerte prosedyrer. NextGeneration EU Green Bond utstedelser fortsetter å finansiere bare tiltak som er kvalifisert under NextGenerationEU Green Bond Framework.

På grunnlag av EU-obligasjoner og NextGenerationEU grønne obligasjoner tatt opp siden midten av 2021, har kommisjonen så langt utbetalt over 240 milliarder euro i tilskudd og lån til EU-medlemsstatene under Recovery and Resilience Facility. Mer enn 55 milliarder euro har blitt bevilget til andre EU-programmer som nyter godt av NextGenerationEU-finansiering. Over 6 milliarder euro har blitt utbetalt til Ukraina under Ukraina-fasiliteten i 2024, som et supplement til 18 milliarder euro under Makro-finansiell bistand+ i 2023.

In addition to EU-Bonds issuance, the Commission engages in short-term liquidity management operations to even out upcoming funding needs. The EU’s total debt outstanding now stands at €536 billion, of which around €22 billion in the form of EU-Bills.

To finance EU policies as efficiently and effectively as possible, the Commission’s issuances are structured by semi-annual funding plans and pre-announced issuance windows. To support the secondary market liquidity of EU-Bonds, the Commission introduced a framework incentivising EU Primary Dealers to provide quotes on EU securities on electronic platforms in November 2023. In addition, the Commission will support the use of EU-Bonds in repurchase agreements by introducing a repurchase facility in early autumn 2024.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender