Kontakt med oss

Såing av bønnene

Reimagining the European Union's Agricultural Policy: A Call for Decentralization

DELE:

Publisert

on

Den europeiske unions felles landbrukspolitikk (CAP) har vært under intens gransking, med kritikere som har gransket dens rigiditet og sentraliserte tilnærming. Etter hvert som debatten tiltar, etterlyser stemmer fra ulike hold, inkludert bønder og politikere, betydelige reformer for bedre å tilpasse seg EUs matsikkerhetsmål og økonomisk vekst.

Politikere, som f.eks Axinia Adrian Visepresident for Alliance for Union of Romanians (AUR), (bildet) hevder at dagens CAP undergraver de grunnleggende prinsippene om nasjonal suverenitet, selvbestemmelse og individuelt ansvar. Axinia understreker at den nåværende tilnærmingen som er pålagt av EU kveler innovasjon og hindrer medlemslandenes evne til å skreddersy landbrukspolitikken til nødvendige spesifikasjoner, unike jordbrukslandskap, klima og tradisjoner. Axinia understreket viktigheten av å la medlemslandene få større autonomi i å utforme sin landbrukspolitikk for å fremme bærekraft og økonomisk vekst, og uttalte:

«Vi mener at en helhetlig tilnærming som er pålagt av EU, ikke bidrar til bærekraftig landbrukspraksis eller økonomisk vekst. Så langt i Romania har CAP ikke klart å hjelpe bøndene med å utvikle vanningssystemene sine og beskytte små, familieeide gårder og holde dem konkurransedyktige i det indre markedet.»

Axinia gjør det klart at dagens CAP er uforholdsmessig fordelaktig for store landbruksbedrifter fremfor mindre, familieeide gårder. Understreker nødvendigheten av å reformere landbrukssubsidier for å prioritere små og mellomstore gårder, som bidrar betydelig til lokale økonomier, og støtter levende bygdesamfunn.

Hendelser de siste årene har vist et behov for proteksjonistiske tilnærminger til handelspolitikk for å beskytte europeiske bønder mot amoralsk konkurranse. Axinia uttaler at: "Skreddersydd politikk som støtter styrken til hver medlemsstat kan føre til en mer effektiv allokering av ressurser og en sterkere landbrukssektor totalt sett, til fordel for både bønder og forbrukere". Ved å prioritere innenlandsk landbruksproduksjon kan EU øke matsikkerheten, redusere klimaendringene, bevare det biologiske mangfoldet og støtte lokale EU-bønder. AURs holdning er i tråd med et langt bredere og raskt voksende krav om delvis desentralisering og fleksibilitet innenfor CAP. Mange har bedt om å styrke medlemslandene til å tjene sine landbrukssektorer og innbyggere best mulig,

Mens EU fortsetter å navigere i disse utfordringene, vil stemmer som de til Axinia Adrian, som tar til orde for en mer desentralisert og fleksibel tilnærming til landbrukspolitikken stiger, EU må fortsette å lytte til disse økende bekymringene for å lykkes med å bane vei for et lysere og mer bærekraftig europeisk landbruk.

Annonse

Materiale laget på forespørsel fra SC Oracle Consulting SRL på forespørsel fra Alliance for Union of Romanians Party - AUR Alliance, CMF 21240330.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender