Kontakt med oss

EU

Antisemittisme er en test av den europeiske ideen

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

*Den europeiske union har en forpliktelse til å forsvare og understreke vår
grunnleggende verdier, inkludert respekt for menneskeverd, frihet, likhet,
og respekt for menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører
minoriteter. Av disse grunner, Den europeiske økonomiske og sosiale komité
(EESC) støttet sterkt opprettelsen av EU-kommisjonen
Strategi for å bekjempe antisemittisme og fremme jødisk liv i mars
plenum.*

Enhver form for antisemittisme er uforenlig med europeiske verdier og normer og
utgjør en trussel mot fremtiden til et demokratisk Europa. "* EESK bestemt
mener at antisemittisme er en test av den europeiske ideen, rettsstaten,
grunnleggende rettigheter, og demokrati*," forklarer ordfører *Ákos Topolánszky*.

For å implementere strategien mer effektivt anbefaler utvalget at a
permanent enhet opprettes på rådsnivå for å overvåke og bekjempe
antisemittisme, som forsterker arbeidet til EU-kommisjonen og
Europaparlamentet. I tillegg støtter EESK arbeidsdefinisjonen
antisemittisme vedtatt av International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA) og oppfordrer sterkt alle medlemsland til å vedta den og bruke den som
grunnlaget for deres politiske handling.

*Foster jødisk liv*

Komiteen applauderer strategien for å ikke bare søke å ta opp
antisemittisme, men også for å fremme jødisk liv, og arbeide mot offentligheten
politikk og samfunnssamarbeid som fremmer gjensidig aksept.

EESK anser det som viktig å forstå røttene og årsakene til alle former
av vold mot jødiske individer og samfunn for å kunne
å iverksette effektive tiltak, ikke bare gjennom strafferettspleien, men også
gjennom et mer effektivt handlingssystem på samfunns- og samfunnsnivå.
Dette inkluderer støtte til bevisstgjøringskampanjer på
ikke-diskriminering, støtte til opplæring av målgrupper om å anerkjenne og
svare på hatytringer og hatkriminalitet, og støtte og finansiering til
overvåking, datainnsamling og rapporteringsaktiviteter.

Dessuten, som en integrert del av den europeiske identiteten, må jødisk kultur
gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne og allmennheten. Komiteen
oppfordrer EU-institusjonene, medlemslandene, arbeidslivets parter og
sivilsamfunnsorganisasjoner for å presentere og feire det jødiske på riktig måte
fellesskapets rolle i EU som en vesentlig og umistelig del av et fellesskap
kultur.

Annonse

*Sosiale medier*

Utvalget mener at alle konstitusjonelle og EU-rettslige instrumenter
bør konsekvent brukes til å takle antisemittisk innhold i media,
mens du forbedrer kunnskap og forståelse av jødisk liv gjennom mer
balansert og sensitiv rapportering.

I de fleste tilfeller representasjon av jødiske samfunn og deres medlemmer
i tradisjonelle og sosiale medier er svært begrenset, og fokuserer først og fremst på
virkningen av antisemittisk vold og terrorisme, så vel som kollektivet
minne om Holocaust i Europa. Det er imidlertid behov for også å presentere
positivt innhold utover dette som erkjennelse av viktigheten av sosialt
sameksistens.
*Internasjonale aspekter*

Som et siste punkt oppfordrer EESK Europakommisjonen til å gi
kampen mot antisemittisme og den strategiske agendaen for å fremme
Jødisk liv en sterk ytre dimensjon i alle aspekter av samarbeidet
med tredjeland og internasjonale organisasjoner. Komiteen peker på
til instrumentene for vår nabopolitikk og utviklingssamarbeid,
samt virkemidlene for å bringe EUs kandidatland nærmere
EU, som passende mekanismer for å bekjempe antisemittisme og fremme
Jødisk liv.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender