Ny rapport - Flere arbeid som trengs for å sikre at alle barn i Europa har tilgang til #QualityEarlyEducation and care

| Juli 8, 2019

Europakommisjonens Eurydice-nettverket har publisert sin siste rapport om Nøkkeldata om utdanning og omsorg i barnehagen i Europa. Rapporten konkluderer med at mange europeiske land ikke tilbyr universell tilgang til høy kvalitet i barndomsutdanning og omsorg.

Utdanning, kultur, ungdom og idrett kommissær Tibor Navracsics (avbildet) sa: "Vi må tydeligvis gjøre mer for å sikre at hvert barn i EU har tilgang til kvalitet i barndomsutdanning og omsorg. Dette er viktig for å gi alle den beste starten i livet og å bygge rettferdig, sammenhengende og robust samfunn. Denne rapporten viser hvilke land som gjør for å sikre tilgang og kvalitet, og tillater oss å konsentrere vår innsats på bestemte forbedringsområder. Noen land har det bra, mens andre legger seg bak. Da vi fortsetter å bygge et sant europeisk utdanningsområde, er denne rapporten et godt grunnlag for videre arbeid for å sikre universell tilgang i hele EU. "Seks kvalitetsdimensjoner blir analysert i rapporten: styring, tilgang, arbeidsstyrken, utdanningsretningslinjer og som overvåking og evaluering av tidlig barndomsutdanning og omsorgssystemer.

Disse aspektene er også fokus for den nylig vedtatte Rådets anbefaling om høy kvalitet i barndomsutdanning og omsorgssystemer. Denne anbefalingen, som er en av byggeklossene i det europeiske utdanningsområdet, som Kommisjonen har til hensikt å bygge med medlemsland av 2025, er utformet for å bidra til å utvikle en felles forståelse av hva som utgjør god kvalitetstjenester og støtte medlemslandene for å forbedre tilgangen til og kvaliteten på deres systemer. Som rapporten publisert i dag viser, kan mange europeiske land ennå ikke gi utdanning og omsorg av god kvalitet i alle aldre i barndommen, og opprettholder ofte en oppdeling mellom barnepass og førskoleutdanning.

Rapporten er tilgjengelig online.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, Utdannelse, EU, EU-kommisjonen, publikasjoner

Kommentarer er stengt.