Kontakt med oss

Utdannelse

Utdanning og ferdigheter: Kommisjonen lanserer offentlig konsultasjon for å støtte livslang læring og ansettbarhet

Publisert

on

Kommisjonen har lansert en offentlig høring på en Europeisk tilnærming til mikroopplysninger for livslang læring og ansettbarhet. I løpet av de neste 12 ukene vil konsultasjonen samle ideer for en felles definisjon av mikrolegitimasjon - anerkjennelse av korte, målrettede læringskurs - og for utvikling av EU-standarder som sikrer kvalitet og gjennomsiktighet. Innen Europa trenger et økende antall mennesker å oppdatere sin kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å fylle ut gapet mellom formell utdanning og behovene til et raskt skiftende samfunn og arbeidsmarked. Offentlige og private interessenter utvikler raskt kortsiktige læringskurs. 'Micro-credentials' er et avgjørende skritt for å sertifisere resultatene av disse erfaringene, og dermed støtte folk til å forbedre eller få nye ferdigheter gjennom karrieren og nå ut til en mer variert gruppe elever. Micro-legitimasjon har potensial til å gjøre utdanning mer inkluderende, og vil fremme fleksible, kortsiktige læringsmuligheter.

Innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdomskommisjonær Mariya Gabriel sa: ”I disse enestående tider må læringsmulighetene våre tilpasse seg. De skal være fleksible, modulære og tilgjengelige for alle som ønsker å utvikle sine kompetanser. Vår europeiske tilnærming til mikroopplysninger vil gjøre det lettere å gjenkjenne og validere disse viktige korte læringsopplevelsene. Det vil bidra til å gjøre livslang læring til virkelighet i hele EU. ”

Kommisjonær for jobber og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, sa: ”Ettersom medlemslandene strever for å oppnå målet for 60% av voksne i årlig opplæring som er fastsatt av den europeiske handlingsplanen for sosiale rettigheter, må vi gjøre læring så brukerrettet som mulig. Enten du tar et kort kurs i koding gjennom en VET-leverandør eller lærer et fremmedspråk med en språkskole, bør dine nyervervede ferdigheter anerkjennes i hele det europeiske arbeidsmarkedet. Den offentlige konsultasjonen vi lanserer i dag er et viktig skritt for å sette denne flaggskipaksjonen fra vår europeiske ferdighetsagenda i bruk. ”

Den offentlige konsultasjonen er tilgjengelig på nett.

Utdannelse

Fremtiden til Erasmus +: Flere muligheter

Publisert

on

Fra et større budsjett til flere muligheter for vanskeligstilte, oppdag det nye Erasmus + -programmet.

Parlamentet vedtok Erasmus + -program for 2021-2027 18. mai. Erasmus + er et flaggskip EU-program som har vist seg å være vellykket i å skape muligheter for unge mennesker og øke sjansene for å finne en jobb.

MEP’ene forhandlet ytterligere € 1.7 milliarder til programmet, noe som bidro til å nesten doble budsjettet fra perioden 2014-2020. Dette skulle gjøre det mulig for rundt 10 millioner mennesker å delta i aktiviteter i utlandet i løpet av de neste sju årene, inkludert studenter, professorer, lærere og trenere i alle sektorer.

De senter for faglig fortreffelighet, som ble foreslått av MEPer, er nå en del av det nye Erasmus +. Disse internasjonale sentrene gir yrkesopplæring av høy kvalitet, slik at folk kan utvikle nyttige ferdigheter i viktige sektorer.

En prioritering av parlamentet, er programmet nå mer tilgjengelig og mer inkluderende. Dette betyr at flere mennesker som er vanskeligstilte kan delta og dra nytte av språkopplæring, administrativ støtte, mobilitet eller e-læringsmuligheter.

I tråd med EUs prioriteringer vil Erasmus + fokusere på digitale og grønne overganger og fremme en sunn livsstil samt livslang læring for voksne.

Hva er Erasmus +?

Erasmus + er et EU-program som støtter muligheter for utdanning, opplæring, unge og sport i Europa. Det startet som et studentutvekslingsprogram i 1987, men siden 2014 gir det også muligheter for lærere, praktikanter og frivillige i alle aldre.

Mer enn ni millioner mennesker har deltatt i Erasmus + -programmet det siste 30 år og nesten 940,000 mennesker dratt nytte av programmet i 2019 alene. Programmet dekker for tiden 33 land (alle 27 EU-land samt Tyrkia, Nord-Makedonia, Serbia, Norge, Island og Liechtenstein) og er åpent for partnerland over hele verden.

Ifølge EU-kommisjonen, tilbys en tredjedel av Erasmus + -studentene en stilling av selskapet de trente i. I tillegg er ledigheten for unge mennesker som studerte eller trente i utlandet 23% lavere enn for ikke-mobile jevnaldrende fem år etter endt utdanning.

Hvordan søke

Erasmus + har muligheter for porsjoner i tillegg til organisasjoner fra hele verden.

Søknadsprosedyren og forberedelsene kan variere avhengig av hvilken del av programmet du søker om. Oppdag mer informasjon om det her..

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Fortsett å lese

coronavirus

Tysklands lange pandemiskolestenger rammet innvandrerelever hardest

Publisert

on

By

En fremmedspråklig barnebok er avbildet i hendene på sosialarbeider Noor Zayed fra Stadtteilmuetter-migreringsintegrasjonsprosjektet drevet av protestantisk veldedighet Diakonie i Berlins distrikt Neukoelln, Tyskland 4. mai 2021. Bildet er tatt 4. mai 2021. REUTERS / Annegret Hilse
Sosialarbeider Noor Zayed fra Stadtteilmuetter-innvandrerintegrasjonsprosjektet drevet av protestantisk veldedighet Diakonie snakker med Um Wajih, en syrisk mor til to barn, i Berlins distrikt Neukoelln, Tyskland 4. mai 2021. Bildet er tatt 4. mai 2021. REUTERS / Annegret Hilse

Da en lærer fortalte syrisk mor Um Wajih at sønnens 9 år gamle sønns tyskere hadde forverret seg under hans seks ukers nedleggelse i Berlin-skolen, ble hun lei seg, men ikke overrasket, skriver Joseph Nasr.

"Wajih hadde hentet tysk raskt, og vi var veldig stolte av ham," sa den 25 år gamle tobarnsmoren.

"Jeg visste at uten å øve ville han glemme det han hadde lært, men jeg kunne ikke hjelpe ham."

Sønnen hennes møter nå et år til i en 'velkomstklasse' for innvandrerbarn til tyskeren hans er god nok til å bli med innfødte jevnaldrende på en skole i Berlins fattige nabolag Neukoelln.

Skolestengninger - som i Tyskland har utgjort rundt 30 uker siden mars i fjor sammenlignet med bare 11 i Frankrike - har ytterligere utvidet utdanningsgapet mellom innvandrere og innfødte elever i Tyskland, blant de høyeste i den industrialiserte verden.

Allerede før pandemien var frafallet blant migranter på 18.2%, nesten tre ganger landsgjennomsnittet.

Å lukke dette gapet er avgjørende, ellers risikerer det å spore Tysklands innsats for å integrere mer enn to millioner mennesker som har søkt asyl de siste sju årene, hovedsakelig fra Syria, Irak og Afghanistan, sier eksperter.

Tyske språkkunnskaper og vedlikehold av dem - er kritiske.

"Den største innvirkningen av pandemien på integrering er den plutselige mangelen på kontakt med tyskere," sa Thomas Liebig fra OECD, en gruppering av industriland i Paris. "De fleste innvandrerbarn snakker ikke tysk hjemme, så kontakt med innfødte er avgjørende."

Mer enn 50% av elevene som er født i Tyskland av innvandrerforeldre, snakker ikke tysk hjemme, den høyeste andelen i OECD med 37 medlemmer og sammenlignet med 35% i Frankrike. Tallet stiger til 85% blant elever som ikke er født i Tyskland.

Innvandrerforeldre som mangler akademiske og tyske språkkunnskaper, har noen ganger slitt med å hjelpe barn med hjemmeskoleopplæring og å innhente tapt læring. De har også måttet kjempe med oftere skolestengninger, ettersom de ofte bor i fattigere områder med høyere COVID-19 infeksjonsrate.

Kansler Angela Merkels regjering og lederne av Tysklands 16 stater, som driver lokal utdanningspolitikk, valgte å stenge skoler under hver av de tre koronavirusbølgene mens de holdt fabrikker åpne for å beskytte økonomien.

"Pandemien forsterket migrantenes problemer," sa Muna Naddaf, som leder et rådsprosjekt for innvandrermødre drevet av Den evangeliske kirkes veldedighetsarm Diakonie i Neukoelln.

"De måtte plutselig takle mer byråkrati som å administrere koronavirus-tester på barnet sitt eller arrangere en vaksinasjonsavtale. Det er mye forvirring. Vi har fått folk til å spørre oss om det er sant at å drikke fersk ingefærte beskytter mot viruset og hvis vaksinasjon fører til infertilitet. "

Naddaf koblet Um Wajih til Noor Zayed, en arabisk-tysk mor og mentor, som ga henne råd om hvordan hun skulle holde sønnen og datteren aktiv og stimulert under lockdowns.

Langvarige mangler i Tysklands utdanningssystem som svak digital infrastruktur som hemmet undervisning på nettet og korte skoledager som etterlot foreldre å få tak i slakken, forverret problemene for innvandrere.

'TAPT GENERASJON'

Bare 45% av de 40,000 1.30 skolene i Tyskland hadde raskt internett før pandemien, ifølge Teachers Union, og skolene er åpne frem til kl. 3.30 sammenlignet med minst til kl. XNUMX i Frankrike.

Skoler i fattige nabolag manglet mer sannsynlig digital infrastruktur, og foreldre hadde ikke råd til bærbare datamaskiner eller skolefritidsomsorg.

Mellom 2000 og 2013 hadde Tyskland klart å halvere frafallet av innvandrerskoler til ca 10% ved å øke språkhjelpen i barnehager og skoler. Men frafallet har krøpet opp de siste årene ettersom flere elever fra land med lavere utdanningsstandarder som Syria, Afghanistan, Irak og Sudan ble med i tyske klasserom.

Teachers Union sier at 20% av de 10.9 millioner elevene i Tyskland trenger ekstra veiledning for å fullføre dette skoleåret, og det totale antallet frafall forventes å doble til mer enn 100,000.

"Utdannelsesgapet mellom innvandrere og innfødte vil vokse," sa professor Axel Pluennecke fra Kölnns institutt for økonomisk forskning. "Vi kommer til å trenge massive investeringer i utdanning etter pandemien, inkludert målrettet veiledning, for å unngå en tapt generasjon av elever."

Fortsett å lese

coronavirus

Utdanning: Kommisjonen lanserer ekspertgruppe for å øke satsingen på utdanning i tider med COVID-19

Publisert

on

De ekspertgruppe for kvalitet i investeringer i utdanning og opplæring lansert av kommisjonær Mariya Gabriel for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom i februar 2021 har møttes for første gang. De 15 ekspertene, valgt ut fra nesten 200 søkere, vil identifisere politikker som effektivt kan øke utdannings- og opplæringsresultatene, samt inkludering og effektivitet i utgiftene. Gabriel sa: “COVID-19-pandemien har vist oss hvor kritiske lærere, skoler og universiteter er for samfunnet vårt. I dag har vi sjansen til å revurdere EUs utdanningssektor, og sette den tilbake i kjernen av økonomiene og samfunnene våre. Derfor trenger vi klarhet og solide bevis på hvordan vi best kan investere i utdanning. Jeg er trygg på at denne ekspertgruppen vil hjelpe kommisjonen og medlemslandene med å bygge sterkere, mer motstandsdyktige og mer rettferdige utdanningssystemer enn tidligere. ”

Gruppen vil fokusere på kvaliteten på lærere og trenere, utdanningsinfrastruktur og digital utdanning. Deres evidensbaserte evaluering vil hjelpe kommisjonen og medlemslandene med å finne innovative, smarte løsninger på dagens utdanningsutfordringer. Dette arbeidet er nøkkelen for å oppnå en bærekraftig utvinning og fullføre overgangen mot et grønt og digitalt Europa. Ekspertgruppen ble satt opp i Kommunikasjon om å oppnå det europeiske utdanningsområdet innen 2025 å opprettholde fokus på nasjonale og regionale investeringer og forbedre effektiviteten. Den vil presentere en delrapport i slutten av 2021 og en sluttrapport ved utgangen av 2022. Mer informasjon er tilgjengelig online.

Fortsett å lese
Annonse

Twitter

Facebook

Annonse

Trender