Kontakt med oss

Utdannelse

Høyere utdanning: Gjøre EUs universiteter klare for fremtiden gjennom dypere transnasjonalt samarbeid

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Det europeiske samfunnet trenger bidraget fra universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner mer enn noen gang. Europa står overfor store utfordringer som klimaendringer, digital transformasjon og aldrende befolkning, i en tid hvor det er rammet av den største globale helsekrisen på et århundre og dens økonomiske konsekvens. Universiteter, og hele høyere utdanningssektoren, har en unik posisjon i krysset mellom utdanning, forskning og innovasjon, i å forme bærekraftige og motstandsdyktige økonomier, og i å gjøre EU grønnere, mer inkluderende og mer digital.

De to nye tiltak vedtatt, vil en europeisk strategi for universiteter og et kommisjonsforslag til en rådsanbefaling om å bygge broer for effektivt europeisk høyere utdanningssamarbeid støtte universitetene i dette arbeidet.

Fremme av den europeiske livsstilen Visepresident Margaritis Schinas sa: «Europeiske universiteter for fortreffelighet og inkludering er både en betingelse og et grunnlag for vår europeiske livsstil. De støtter åpne, demokratiske og rettferdige samfunn samt vedvarende vekst, entreprenørskap, integrering og sysselsetting. Med våre forslag i dag søker vi å ta transnasjonalt samarbeid innen høyere utdanning til et nytt nivå. Felles verdier, mer mobilitet, bredere omfang og synergier for å bygge en genuint europeisk dimensjon i vår høyere utdanning."

Innovasjons-, forsknings-, kultur-, utdannings- og ungdomskommissær Mariya Gabriel sa: «Disse forslagene vil komme hele høyere utdanningssektoren til gode, først og fremst studentene våre. De trenger moderne transnasjonale campus med enkel tilgang til mobilitet i utlandet for å gi mulighet for en virkelig europeisk studievei og erfaring. Vi er klare til å slå oss sammen med medlemslandene og høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa. Sammen kan vi bringe tettere utdanning, forskning og innovasjon i tjeneste til samfunnet. De europeiske universitetsalliansene baner vei; innen midten av 2024 vil det europeiske budsjettet støtte opptil 60 europeiske universitetsallianser med mer enn 500 universiteter over hele Europa."

Den europeiske strategien for universiteter

Europa er hjemsted for nærmere 5,000 høyere utdanningsinstitusjoner, 17.5 millioner studenter på høyere utdanning, 1.35 millioner mennesker som underviser i høyere utdanning og 1.17 millioner forskere. Denne strategien har til hensikt å støtte og gjøre alle universiteter i Europa i stand til å tilpasse seg endrede forhold, trives og bidra til Europas motstandskraft og utvinning. Den foreslår et sett med viktige handlinger for å støtte Europas universiteter mot å nå fire mål:

  • Styrke den europeiske dimensjonen til høyere utdanning og forskning;
  • konsolidere universiteter som fyrtårn i vår europeiske livsstil med støttehandlinger som fokuserer på akademiske og forskningskarrierer, kvalitet og relevans for fremtidssikre ferdigheter, mangfold, inkludering, demokratisk praksis, grunnleggende rettigheter og akademiske verdier;
  • styrke universiteter som nøkkelaktører for endring i tvillinggrønn og digital overgang, og;
  • forsterke universiteter som drivere for EUs globale rolle og lederskap.

Bygge broer for effektivt europeisk samarbeid om høyere utdanning

Kommisjonens forslag til rådsanbefaling tar sikte på å gjøre europeiske høyere utdanningsinstitusjoner i stand til å samarbeide tettere og dypere, for å lette gjennomføringen av felles transnasjonale utdanningsprogrammer og aktiviteter, samle kapasitet og ressurser eller tildele felles grader. Det er en invitasjon til medlemsstatene til å iverksette tiltak og skape passende forhold på nasjonalt nivå for å muliggjøre et slikt tettere og bærekraftig transnasjonalt samarbeid, mer effektiv gjennomføring av felles utdannings- og forskningsaktiviteter og European Higher Education Area (Bologna) verktøy. Det vil lette kunnskapsflyten og bygge en sterkere kobling mellom utdanning, forskning og innovative industrimiljøer. Målet er særlig å støtte tilbudet av livslang læring av høy kvalitet for alle med fokus på de mest nødvendige ferdighetene og kompetansene for å møte dagens økonomiske og samfunnsmessige krav.

Annonse

Få det til: Fire flaggskipinitiativer

Den europeiske dimensjonen i høyere utdanning og forskning vil bli styrket av fire flaggskipinitiativer innen midten av 2024:

  • Utvid til 60 europeiske universiteter med mer enn 500 institusjoner for høyere utdanning innen midten av 2024, med et Erasmus+ veiledende budsjett på totalt €1.1 milliarder for 2021-2027. Målet er å utvikle og dele et felles langsiktig strukturelt, bærekraftig og systemisk samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon, skape europeiske interuniversitetscampus der studenter, ansatte og forskere fra alle deler av Europa kan nyte sømløs mobilitet og skape ny kunnskap. sammen, på tvers av land og disipliner.
  • Arbeid mot en juridiske vedtekter for allianser av høyere utdanningsinstitusjoner for å la dem slå sammen ressurser, kapasiteter og deres styrker, med en Erasmus+-pilot fra 2022.
  • Arbeid mot en felleseuropeisk grad til anerkjenne verdien av transnasjonale erfaringer i høyere utdanning oppnår studentene og reduserer byråkrati for å levere felles programmer.
  • Skaler opp European Student Card-initiativet ved å distribuere en unik European Student Identifier tilgjengelig for alle mobile studenter i 2022 og for alle studenter ved universiteter i Europa innen midten av 2024, for å lette mobilitet på alle nivåer.

Neste trinn

Koordinering av innsatsen mellom EU, medlemsstatene, regionene, sivilsamfunnet og sektoren for høyere utdanning er nøkkelen for å gjøre Europeisk strategi for universiteter en realitet. Kommisjonen inviterer rådet, medlemslandene og universitetene til å diskutere denne politiske agendaen og arbeide sammen mot fremtidssikre universiteter.

De Kommisjonens forslag til rådsanbefaling om å bygge broer for effektivt europeisk samarbeid om høyere utdanning vil bli diskutert med medlemslandene. Når den er vedtatt av rådet, vil Kommisjonen støtte medlemsstatene og relevante partnere i å implementere denne rådsanbefalingen.

Bakgrunn

Kommisjonen kunngjorde sin intensjon om å starte samskapingen av en transformasjonsagenda for høyere utdanning i sin Kommunikasjon om å oppnå det europeiske utdanningsområdet innen 2025 og dens kommunikasjon om et nytt europeisk forskningsområde. De Rådets konklusjoner om det nye europeiske forskningsområdet, vedtatt 1. desember 2020, understreker "at sterkere synergier og sammenkoblinger mellom ERA, EHEA og de høyere utdanningsrelaterte elementene i det europeiske utdanningsområdet (EEA), skal utvikles". I sin Resolusjon av 26. februar 2021 om "et strategisk rammeverk for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring mot det europeiske utdanningsområdet og utover (2021-2030)", har rådet identifisert etablering av en agenda for transformasjon av høyere utdanning som en konkret handling på det prioriterte området høyere utdanning.

Den politiske agendaen for ERA som er vedlagt rådskonklusjonene om fremtidig styring av det europeiske forskningsområdet, vedtatt 26. november 2021, støtter tiltak som er relevante for universiteter, inkludert en dedikert handling for å gi høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å utvikle seg i tråd med det europeiske forskningsområdet og i synergi med det europeiske utdanningsområdet.

Mer informasjon

Kommisjonens meddelelse om en europeisk strategi for universiteter

Kommisjonens forslag til rådsanbefaling om å bygge broer for effektivt europeisk samarbeid om høyere utdanning

Kommunikasjon om å oppnå et europeisk utdanningsområde innen 2025

Kommunikasjon om et nytt ERA for forskning og innovasjon

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender