Kontakt med oss

Utdannelse

Utdanning: "Si din mening" om fremtiden for læringsmobilitet

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

8. februar lanserte Kommisjonen den offentlige høringen om fremtiden for læringsmobilitet i lys av sitt politiske forslag senere i år. Denne konsultasjonen tar sikte på å informere innbyggerne og alle interesserte parter om det kommende forslaget og samle bevis og deres synspunkter. EU og dets medlemsland er forpliktet til å fremme grenseoverskridende læringsmobilitet i Europeisk utdanningsområde for alle elever, lærere og ansatte.

Kommissær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom, Mariya Gabriel, sa: «Læringsmobilitet styrker følelsen av samhørighet og inspirerer oss til å sette pris på mangfoldet i EU; det lar oss møte nye mennesker, få venner og, ikke minst, å lære og utvikle oss. Vi mener det bør gjøres enklere for elever å vite om muligheter og enkelt flytte mellom utdanningssystemer i forskjellige land. Denne offentlige høringen er en mulighet til å lytte til alle involverte interessenter og gjøre det europeiske utdanningsområdet til en realitet."

Grenseoverskridende læringsmobilitet har vist seg å være en svært verdifull erfaring for mennesker i å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og kompetanser som trengs for personlig, pedagogisk og faglig utvikling, samt samfunnsengasjement og sosial inkludering. Imidlertid har fortsatt bare 15 % av ungdommene gjennomført studier, opplæring eller læreplass i et annet EU-land. Derfor, som annonsert i sin Arbeidsprogram 2023, har kommisjonen besluttet å fremme et forslag om å oppdatere gjeldende EUs rammeverk for læringsmobilitet, for å gjøre det mulig for studenter å bevege seg lettere mellom utdanningssystemene og fremme læringsmobilitet som en mulighet for alle. De viktigste hindringene for å ta del i læringsmobilitet og måter å håndtere dem på vil bli diskutert gjennom offentlig konsultasjon med innbyggere og interessenter, som elever, lærere, ansatte i alle utdannings- og opplæringssektorer, ungdomsarbeidere, lærlinger og idrettspersonell. Spesielt organisasjoner som sender og mottar deltakere i mobilitetsaktiviteter, inkludert arbeidsgivere, er velkomne til å dele sine tilbakemeldinger. Innspill fra beslutningstakere, interessentorganisasjoner og forskere er også svært verdifulle. 

Spørreskjemaet om bevis og offentlig høring som er tilgjengelig på alle EU-språk, vil være åpent i 12 uker. De kan nås på Få din Say-portal.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender