Kontakt med oss

Virksomhet

EU enig regler for å administrere investor-statlige konflikter

Publisert

on

1654741288The European Union today (28 August) took an important step towards creating a comprehensive EU investment policy, with the publication of a Regulation setting out a new set of rules to manage disputes under the EU's investment agreements with its trading partners. The rules – set out in the Regulation on financial responsibility under future investor-to-state disputes – are a necessary component of a common EU investment policy.

"This Regulation," said Trade Commissioner Karel De Gucht "represents another building block in our efforts to develop a transparent, accountable and balanced investor-to state dispute settlement mechanism as part of EU trade and investment policy."

The rules set up the EU's internal framework for managing future investor-state disputes. They define who is best placed to defend the EU’s and member states’ interests in the event of any challenge under investor-to-state dispute (ISDS) in EU trade agreements and the Energy Charter Treaty. The rules also establish the principles for allocating any eventual costs or compensation. Member states will defend any challenges to their own measures and the EU will defend measures taken at EU level. In all cases, there will be close cooperation and transparency within the EU and the EU institutions.

EU investeringspolitikk

Under Lisboa-traktaten, ble investeringen en del av EUs felles handelspolitikk - en eksklusiv kompetanse i EU. Som en konsekvens av EU-kommisjonen nå også forhandler investeringen komponent i handelsavtaler på vegne av EU.

Muligheten for tvisteløsnings mellom en investor og en stat er den håndhevingsapparatet vanligvis brukes i avtaler som inneholder investeringsbeskyttelse. Det er for tiden 3000 bilaterale investeringsavtaler i kraft globalt, mer enn 1400 som er inngått av medlemslandene. De aller fleste av dem inkluderer ISDS, som en nødvendig håndhevingsapparat for de som investerer i tredjeland. EU investorer er de hyppigste brukerne av ISDS over hele verden.

EU er i forhandlinger investeringsbeskyttelse og ISDS i en rekke avtaler, og er allerede part i Energichartertraktaten som sørger for investeringsbeskyttelse og ISDS. Som en del av sin investeringspolitikk, ønsker EU å gjennomføre omfattende forbedringer av allerede eksisterende investor-til-stat tvisteløsningsmekanismer ved å kreve økt åpenhet, ansvarlighet og forutsigbarhet. I sine avtaler, EU inkludert faste transparensforpliktelser, slik at alle dokumenter og høringer er offentlige, bestemmelser mot misbruk av systemet og bestemmelser som sikrer uavhengighet og upartiskhet voldgiftsdommere. Forskriften publisert i dag vil bidra til å sikre åpenhet i investor-til-stat tvister som oppstår i henhold til EUs framtidige avtaler, ved forutså nære konsultasjoner og informasjonsdeling mellom Kommisjonen, medlemsstatene og Europaparlamentet.

Where EU-level agreements including investment protection are concluded, they will replace the member states' Bilateral Investment Treaties with the same non-EU countries.

Når vil de nye reglene skal brukes?

Selv om forskriften trer i kraft 17September vil reglene kun påføres etter faktiske investor-stat tvister etter EU-avtaler med en ISDS mekanisme oppstår.

Den europeiske union er part i Energichartertraktaten, som inneholder investeringsbeskyttelse og ISDS bestemmelser. EU-kommisjonen er for tiden i forhandlinger på investeringen, inkludert investeringsbeskyttelse, med Kina og Myanmar. Det er også i forhandlinger på investeringen som en del av frihandelsavtalen forhandlinger med Canada, India, Japan, Marokko, Singapore, Thailand, Vietnam og USA (foreløpig på vent mens en offentlig høring på investeringen i TTIP utføres).

Mer informasjon

Forskrift om økonomisk ansvar etter fremtidige investor-til-stat tvister

Luftfart / flyselskaper

#Aviation - Uttalelse fra kommisjonær Vălean om kommisjonens intensjon om å utvide spilleautomatfraskrivelsen

Publisert

on

Transportkommissær Adina Vălean har avgitt en uttalelse etter vedtakelsen av Kommisjonen rapporterer på den potensielle utvidelsen av Slot Regulering endring.

Kommisjonær Vălean sa: ”Rapporten viser at flytrafikknivået forblir lavt, og enda viktigere, det er ikke sannsynlig at de vil komme seg i nær fremtid. I denne sammenheng gjør den manglende sikkerheten rundt spilleautomater det vanskelig for flyselskapene å planlegge ruteplanene sine, noe som gjør planlegging vanskelig for flyplasser og passasjerer. For å imøtekomme behovet for sikkerhet og svare på trafikkdata, har jeg tenkt å forlenge spillfraskrivelsen for vintersesongen 2020/2021, til 27. mars 2021. ”

Fullstendig erklæring er tilgjengelig online.

Fortsett å lese

Luftfart / flyselskaper

Kommisjonen godkjenner 62 millioner euro rumensk lånegaranti for å kompensere Blue Air for skader som er påført på grunn av #Coronavirus-utbrudd og gi flyselskapet akutt likviditetsstøtte

Publisert

on

EU-kommisjonen har i henhold til EUs statsstøtteregler godkjent en rumensk lånegaranti på opptil rundt 62 millioner euro (omtrent RON 301 millioner kroner) til fordel for det rumenske flyselskapet Blue Air. Blue Air er et privat rumensk flyselskap med baser i Romania, Italia og Kypros. Det kvalifiserte seg som et selskap i vanskeligheter før koronavirusutbruddet, dvs. 31. desember 2019. Mer spesifikt var selskapet tapsgodtgjørelse på grunn av de omfattende investeringene det har påtatt seg siden 2016 for å forbedre rutenettverket. Flyselskapet hadde kommet tilbake til lønnsomhet i 2019 og tidlig i 2020, men det led betydelige tap på grunn av koronavirusutbruddet.

Tiltaket består av en offentlig garanti på opptil € 62m på et lån til flyselskapet som vil bli tildelt som følger: (i) rundt € 28m offentlig garanti for å kompensere Blue Air for skaden direkte forårsaket av koronavirusutbruddet mellom 16. mars 2020 og 30. juni 2020; og (ii) rundt € 34 millioner redningshjelp i form av en offentlig garanti på et lån som delvis skal dekke Blue Airs akutte likviditetsbehov som et resultat av de høye driftstapene det har opplevd etter koronavirusutbruddet. Blue Air er ikke kvalifisert for å motta støtte under kommisjonens midlertidige rammeverk for statsstøtte, rettet mot selskaper som ikke allerede var i vanskeligheter 31. desember 2019.

Kommisjonen har derfor vurdert tiltaket i henhold til andre regler for statsstøtte, i tråd med varslingen fra Romania. Når det gjelder skadekompensasjonen, vurderte kommisjonen tiltaket i henhold til artikkel 107 (2) (b), som gjør det mulig for kommisjonen å godkjenne statsstøttetiltak gitt av medlemsland for å kompensere bestemte selskaper for skader direkte forårsaket av eksepsjonelle hendelser, for eksempel koronavirusutbruddet.

Når det gjelder redningshjelpen, vurderte Kommisjonen den i henhold til Kommisjonens 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling, som gjør det mulig for medlemslandene å støtte selskaper i vanskeligheter, forutsatt at de offentlige støttetiltakene er begrenset i tid og omfang og bidrar til et mål av felles interesse. Kommisjonen konkluderte derfor med at det rumenske tiltaket er i tråd med EUs statsstøtteregler.

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: “Luftfartssektoren er blitt hardt rammet av koronavirusutbruddet. Denne rumenske lånegarantien på 62 millioner euro vil delvis gjøre det mulig for Romania å kompensere Blue Air for skaden som er påført som et resultat av koronavirusutbruddet. Samtidig vil det gi flyselskapet de nødvendige ressursene for å imøtekomme en del av dets presserende og umiddelbare likviditetsbehov. Dette vil unngå forstyrrelser for passasjerer og sikre regional tilkobling, spesielt for det betydelige antallet rumenske statsborgere som jobber i utlandet og for mange små lokale bedrifter som er avhengige av rimelige billetter som tilbys av Blue Air på et nettverk av ruter som tar sikte på å imøtekomme deres spesifikke behov. Vi fortsetter samarbeidet med medlemslandene for å diskutere muligheter og finne brukbare løsninger for å bevare denne viktige delen av økonomien i tråd med EUs regler. "

A full pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Fortsett å lese

Luftfart / flyselskaper

Kommisjonen godkjenner 133 millioner portugisisk likviditetsstøtte til #SATA-flyselskapet; åpner etterforskning av andre offentlige støttetiltak

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent, under EUs statsstøtteregler, 133 millioner euro i likviditetsstøtte til SATA Air Açores (SATA). Støtten vil tillate selskapet å oppfylle sine forpliktelser til offentlig tjenesteyting, tilby viktige tjenester og sikre tilkoblingen til den ytterste regionen i Azorene. På samme tid har kommisjonen åpnet for en undersøkelse for å vurdere om visse offentlige støttetiltak fra Portugal til fordel for selskapet er i tråd med EUs regler om statsstøtte til selskaper i vanskeligheter.

SATA er et lufttransportselskap som til slutt kontrolleres av den portugisiske autonome regionen Azorene. Sammen med et annet selskap som tilhører samme gruppe (SATA Internacional - Azores Airlines), leverer SATA lufttransport av passasjerer og lastetjenester innen Azorene, og fra og til flere nasjonale og internasjonale destinasjoner. Når det gjelder visse ruter, har det blitt tillagt en forpliktelse til offentlig tjeneste for å sikre tilkobling av øyene. SATA leverer også andre viktige tjenester, for eksempel styring og drift av fem små flyplasser på forskjellige øyene i Azorene.

SATA har hatt økonomiske vanskeligheter allerede før koronavirusutbruddet, dvs. 31. desember 2019. Siden selskapet i det minste har hatt driftsunderskudd og har rapportert om negativ egenkapital de siste årene, noe som har blitt forverret av effekten av koronavirusutbruddet . Selskapet står nå overfor presserende likviditetsbehov.

Det portugisiske likviditetsstøttetiltaket

Portugal varslet kommisjonen om sin intensjon om å gi akutt støtte til SATA, med sikte på å gi selskapet tilstrekkelige ressurser til å imøtekomme det presserende og umiddelbare likviditetsbehovet til slutten av januar 2021.

SATA er ikke kvalifisert for å motta støtte under kommisjonens midlertidige rammeverk for statsstøtte, rettet mot selskaper som ikke allerede var i vanskeligheter 31. desember 2019. Kommisjonen har derfor vurdert tiltaket i henhold til andre statsstøtteregler, nemlig 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling. Disse gjør det mulig for medlemslandene å gi midlertidig likviditetsstøtte til leverandører av tjenester av generell økonomisk interesse for å opprettholde og bevare viktige tjenester som for eksempel tilkobling til lufttransport og styring av flyplasser. Denne muligheten er også tilgjengelig i tilfelle av støtte gitt av medlemslandet til det samme selskapet som er i vanskeligheter med å bli undersøkt av kommisjonen.

De portugisiske myndighetene anslår at SATAs likviditetsbehov de neste seks månedene i forhold til SATAs offentlige tjenesteforpliktelser og viktige tjenester beløper seg til omtrent € 133 millioner.

Kommisjonen fant at den individuelle støtten til selskapet i form av en offentlig garanti på inntil ca € 133m på et midlertidig lån strengt tatt knytter seg til presserende likviditetsbehov knyttet til SATAs tilbud om viktige tjenester, inkludert ruter underlagt forpliktelser til offentlig tjenesteyting og tjenester av generell økonomisk interesse på lokale flyplasser. Den fant at støtten er nødvendig for å gi selskapet muligheten til å fortsette å tilby disse tjenestene.

På dette grunnlaget godkjente kommisjonen tiltaket i henhold til EUs statsstøtteregler.

Åpning av etterforskning av andre støttetiltak

Kommisjonen har separat besluttet å innlede en undersøkelse for å vurdere om visse offentlige støttetiltak til fordel for SATA er i tråd med 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling.

Fra 2017 godkjente den autonome regionen Azorene, som helt eier SATA, tre kapitalforhøyelser for delvis å løse selskapets kapitalmangel. Det ser ut til at de fleste beløpene allerede er betalt. De portugisiske myndighetene hevder at de aktuelle kapitaløkningene ikke utgjør statsstøtte etter EU-regler, siden den regionale regjeringen på Azorene, som eneste aksjonær i SATA, handlet som en privat investor som opererte under markedsforhold.

Kommisjonen vil nå undersøke nærmere om kapitalforhøyelsene utgjorde statsstøtte som burde vært varslet Kommisjonen, og i så fall om de tidligere støttetiltakene tilfredsstiller vilkårene for 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling. Åpningen av en grundig etterforskning gir Portugal og andre interesserte parter en mulighet til å komme med kommentarer. Det foregriper ikke resultatet av etterforskningen.

Bakgrunn

Den autonome regionen Azorene er en skjærgård sammensatt av ni vulkanøyer og 245,000 1,400 innbyggere. Azorene-regionen regnes som den ytterste regionen av EU, som ligger i Nord-Atlanterhavet, omtrent XNUMX km fra Portugal. Øyene kan nås fra fastlandet på to til tre dager med sjø eller to timer med fly. Regionen er avhengig av lufttransport for passasjerer og last, spesielt i vintersesongen, når værforhold ofte gjør sjøtransport utilgjengelig.

Under EUs statsstøtteregler kan offentlige inngrep til fordel for selskaper betraktes som fri for statsstøtte når de gjøres på vilkår som en privat operatør ville ha akseptert under markedsforhold (markedsøkonomoperatørprinsippet - MEOP). Hvis dette prinsippet ikke blir respektert, innebærer offentlige inngrep statsstøtte i betydningen av Artikkel 107 i traktaten om funksjonen av EU, fordi de gir en økonomisk fordel til mottakeren som konkurrentene ikke har. Vurderingskriteriene for offentlige intervensjoner i selskaper i vanskelighetsgrad er angitt i 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling.

Under kommisjonens 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling, kan selskaper i økonomiske vanskeligheter motta statsstøtte forutsatt at de oppfyller visse vilkår. Bistand kan gis for en periode på inntil seks måneder ("redningshjelp"). Utover denne perioden må støtten enten refunderes, eller det må varsles en omstillingsplan til Kommisjonen for at støtten skal godkjennes ("restruktureringsstøtte"). Planen må sikre at selskapets langsiktige levedyktighet gjenopprettes uten ytterligere statsstøtte, at selskapet bidrar til et tilstrekkelig nivå til kostnadene ved omstruktureringen, og at konkurransevridninger skapt av støtten blir løst gjennom kompenserende tiltak.

Ved å sikre at disse vilkårene overholdes, opprettholder kommisjonen rettferdig og effektiv konkurranse mellom forskjellige selskaper i lufttransportmarkedet, som i andre sektorer.

Artikkel 349 i traktaten om EUs funksjon fungerer som anerkjenner de spesifikke begrensningene i de ytterste regionene og gir bestemmelser om vedtakelse av spesifikke tiltak i EU-lovgivningen for å hjelpe disse regionene til å takle de største utfordringene de står overfor på grunn av deres fjerne, insularitet, lite størrelse , vanskelig topografi og klima, og økonomisk avhengighet av et redusert antall produkter.

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.58101 i Statsstøtte Register på kommisjonens konkurranse nettsted når noen problemer med konfidensialitet er løst. Avgjørelser om statsstøtte som nylig er publisert i Tidende og på internett, er oppført i Statsstøtte Weekly e-News.

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender