#FORATOM fremhever viktigheten av langsiktig drift av eksisterende atomflåte

| Juli 11, 2019

Sikre den langsiktige driften av den europeiske atomflåten vil hjelpe Europa å nå sine klimamål til en rimelig pris, ifølge en stillingspapir utstedt på 10 juli av FORATOM.

"De mellomliggende karboniseringsmålene i overgangen til 2050 kan ikke oppnås uten LTO av eksisterende atomkraftverk," sa FORATOMs generaldirektør Yves Desbazeille. "Faktisk, hvis EU skulle investere i å opprettholde en fullt operativ atomflåte i løpet av denne perioden, ville 58% av sin elektrisitet komme fra kullkilder av 2030 - noe som gjør den til global leder for klimapolitikken. Hvis ikke, vil aksjen falle til 38%, og øke de kumulative utslippene med rundt 1,500 millioner tonn CO2 av 2030. "

Å møte EUs ambisjon om å avkalkere sin økonomi vil kreve bruk av alle kullkilder, og LTO i eksisterende atomflåte vil få betydelig innvirkning på denne overgangen. Et økende antall eksperter innser at atomkraft må spille en viktig rolle hvis verden skal nå sine CO2 reduksjonsmål innen midten av århundre. Dette innebærer å investere i Europa i både LTO og bygging av betydelig ny kjernefysisk kapasitet (rundt 100GW av atomkraftverksbygging). Begge er oppnåelige hvis EUs institusjoner, medlemslandene og den europeiske kjernevirksomheten samarbeider i partnerskap.

LTO tilbyr mange fordeler. For eksempel er det økonomisk fordelaktig i forhold til andre strømkilder. Dette skyldes at det krever en mye lavere investeringskostnad, noe som fører til lave investeringsrisici for investorer og kapitalmarkeder og lavere forbrukerutgifter. Videre reduseres EUs energiimport av primært fossile brensel og gir pålitelighet til nettet. I tillegg hjelper LTO industrien med å opprettholde og oppgradere kompetansen til operatører og leverandører, noe som gjør det mulig å forberede fornyelsen av flåten i fremtiden.

For å sikre at Europa kan få mest mulig ut av fordelene som LTO tilbyr av eksisterende atomreaktorer, har FORATOM fremsatt følgende politiske anbefalinger:

  • Sikre en sammenhengende, konsekvent og stabil EU-politikkramme (inkludert Euratom).
  • Enighet om et ambisiøst netto-null CO2-utslippsmål for EU i 2050, i tråd med Europakommisjonens langsiktige visjon for en klimanøytral økonomi.
  • Utvikle og implementere en sterk industristrategi for å sikre at Europa opprettholder sitt teknologiske lederskap.
  • Støtte menneskelig kompetanseutvikling.

Sjekk ut FORATOMET position paper for å finne ut mer.

Det europeiske atomforumet (FORATOM) er Brussel-baserte fagforening for atomkraftindustrien i Europa. Medlemskapet i FORATOM består av 15 nasjonale atomforeninger. FORATOM representerer nesten 3,000 europeiske selskaper som arbeider i bransjen, som støtter rundt 1,100,000-jobber i EU.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Energi, EU, Kjernekraft

Kommentarer er stengt.