Kontakt med oss

Energi

Internasjonalt team tjener 3.4 millioner euro for å fremme skipsbasert karbonfangst for maritim sektor

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EverLoNG skal gjennomføre teknologiprøver om bord på to LNG-drevne skip sammen med støttende studier. Et grenseoverskridende prosjekt som involverer vitenskaps- og industrieksperter har landet €3.4 millioner (totalt budsjett €4.9 millioner) fra et EUs klimaaksjonsfond til
akselerere opptaket av skipsbasert karbonfangst (SBCC) av internasjonale
rederier.

EverLoNG-prosjektet ledet av TNO skal demonstrere SBCC om bord to
LNG-drevne skip, eid og drevet av prosjektpartnere TotalEnergies og
Heerema Marine Contractors, med resultater rettet mot å flytte teknologien
nærmere markedsberedskap.

I tillegg til SBCC-prøvene, de 16 prosjektpartnerne fra fem land –
Tyskland, Nederland, Norge, Storbritannia og USA – skal gjennomføre studier
å støtte utviklingen av fullkjede karbonfangst, utnyttelse og
lagringsnettverk (CCUS) som forbinder SBCC med CO2-transportforbindelser,
geologisk CO2-lagring og markeder for CO2-bruk. Disse studiene vil identifisere
og bidra til å løse eventuelle tekniske barrierer for implementeringen av SBCC også
som reduserer kostnadene knyttet til teknologien.

Prosjektkonsortiet inkluderer skipsklassifiseringsselskap – Lloyd's
Register, Bureau Veritas og DNV – som vil vurdere hvordan SBCC passer inn
eksisterende regelverk for skipsfart.

Kombinerte aktiviteter fra EverLoNG-partnere vil støtte det ambisiøse målet
å fremme SBCC som et kostnadskonkurransedyktig avkarboniseringsalternativ på
marked innen 2025, med en marginal reduksjonskostnad – kostnaden ved å redusere
miljøpåvirkning – på mellom €75 og €100 per tonn CO2-ekvivalent
og en CO2-fangsthastighet på opptil 90 %.

*EverLoNG har i dag lansert et dedikert nettsted – everlongccus.eu
– med informasjon om alle aspekter av
prosjekt og lenker til sosiale mediekanaler.*

EverLoNG-prosjektkoordinator, Marco Linders i TNO, sa: "Finansiering fra
ACT3-programmet vil gjøre oss i stand til å gjennomføre studier rettet mot å gjøre kommersielt
skipsbasert karbonfangst en realitet. Våre demonstrasjonskampanjer vil
optimalisere SBCC-teknologien og vi vil også vurdere hvordan den best kan integreres
inn i eksisterende skips- og havneinfrastruktur. Vi vil også utføre detaljert
livsløpsvurderinger og teknoøkonomisk analyse, som vil være
viktig informasjon for maritim sektor. Internasjonal
samarbeid er en stor del av EverLoNG og vårt konsortium er fullt
forpliktet til å støtte shippingindustriens avkarboniseringsmål.»

Annonse

Heeremas bærekraftsprosjektleder, Cees Dijkhuizen, sa: "Kl
Heerema, vi mener at et ansvarlig selskap er et bærekraftig selskap.
Denne troen er grunnen til at vi ble karbonnøytrale i 2020 og har forpliktet oss til
redusere fotavtrykket vårt med opptil 80 % innen utgangen av 2026. Å delta i
EverLoNG Prosjekt og testing av bruken av et karbonfangst- og lagringssystem
om bord på skipet vårt er Sleipnir et viktig skritt mot å nå våre mål.»

Philip Llewellyn, programleder for karbonfangst, utnyttelse og lagring,
TotalEnergies, sa: "TotalEnergies er glade for å være en del av EverLoNG
prosjekt, som har som mål å demonstrere gjennomførbarheten av CO2-fangst om bord
skip. Som en del av vår klimaambisjon om å oppnå netto nullutslipp innen
2050, sammen med samfunnet, avkarboniseringen av vår maritime aktivitet
er en viktig utfordring. Skipsbasert karbonfangst er lovende
kortsiktig løsning da den kan installeres på dagens skipsflåte.
I tillegg kommer den potensielle anvendelsen av en slik teknologi ombord i fremtiden
CO2-bærere, som i Northern Lights-prosjektet, der TotalEnergies er med
en partner, kan bringe synergier med høy potensial.»

Etter en streng to-trinns evalueringsprosess ble EverLoNG valgt
sammen med 12 andre FoU-prosjekter av ACT3-finansiererne i 2021 for å
adresserer sentrale forsknings- og innovasjonsmål på CCUS-feltet.

Maritim sektor har som mål å redusere CO2-utslipp fra internasjonale
frakt med minst 50 % innen 2050. SBCC er ett alternativ som vurderes som en
lavkost, kortsiktig tilnærming til dekarbonisering av sektoren, sammenlignet med
nullutslippsdrivstoff, som ammoniakk og hydrogen.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender