Kontakt med oss

Energi

Parlamentets og rådets forhandlere er enige om nye regler for å øke energisparingen 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

MEP-er og det svenske formannskapet i rådet ble enige om nye energisparemål i både primær og endelig energiforbruk i EU, ITRE.

Medlemslandene bør samlet sikre en reduksjon av energiforbruket på minst 11.7 % på EU-nivå innen 2030 (sammenlignet med anslagene i referansescenarioet for 2020). En robust overvåkings- og håndhevingsmekanisme vil følge dette målet for å sikre at medlemslandene leverer sine nasjonale bidrag til dette bindende EU-målet.

MEP-er og rådsformannskapet ble også enige om årlige energibesparelser for medlemslandene på 1.5 % (i gjennomsnitt) frem til 2030. De årlige energibesparelsene vil begynne med 1.3 % i perioden frem til slutten av 2025, og vil gradvis nå 1.9 % i siste periode frem til utgangen av 2030.

Målene bør nås gjennom tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i ulike sektorer - f.eks. offentlig forvaltning, bygninger, bedrifter, datasentre osv. MEP-er insisterte på at ordningen særlig bør omfatte offentlig sektor, som må reduseres. det endelige energiforbruket med 1.9 % hvert år. Medlemslandene bør også sørge for at minst 3 % av offentlige bygninger renoveres hvert år til nesten nullenergibygg eller nullutslippsbygg. Avtalen stiller også nye krav til effektive fjernvarmeanlegg.

rapportør Niels Fuglsang (S&D, DK) sa: "Jeg er veldig glad for at vi lyktes i å presse medlemslandene mot langt mer ambisiøse energieffektivitetsmål. Det er av ytterste viktighet at vi ikke lenger vil være avhengige av russisk energi i fremtiden, samtidig som vi oppnår klimaet vårt. mål. I dag var en stor seier. En avtale er ikke bare bra for klimaet vårt, men dårlig for Putin."

"For første gang noensinne har vi et mål for energiforbruk som medlemslandene er forpliktet til å leve opp til", la han til.

Neste trinn

Annonse

Den foreløpige avtalen må nå godkjennes av både parlamentet og rådet.

Bakgrunn

Den 14. juli 2021 vedtok EU-kommisjonen «Fit for 55»-pakken, som tilpasser eksisterende klima- og energilovgivning for å møte EUs nye mål om en minimumsreduksjon på 55 % i klimagassutslipp (GHG) innen 2030. Ett element i pakken er revisjonen av fornybar energidirektivet (RED II), som vil hjelpe EU med å nå det nye 55 % GHG-målet. I henhold til gjeldende RED II er EU forpliktet til å sikre at minst 32 % av energiforbruket kommer fra fornybare energikilder innen 2030.

"Fit for 55"-pakken inkluderer også omarbeidingen av energieffektivitetsdirektivet (EED), som tilpasser bestemmelsene til det nye 55 % GHG-målet. EED angir for øyeblikket nivået på energisparing EU må gjøre for å oppfylle det avtalte målet om 32.5 % energieffektivitetsforbedringer innen 2030.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender