Kontakt med oss

Energi

Energichartertraktat: EU varsler sin tilbaketrekking

DELE:

Publisert

on

Den europeiske union har tatt det siste og formelle skrittet med å gå ut av energicharter-traktaten. Rådets president, representert ved det belgiske presidentskapet og handlet på vegne av unionen, ga skriftlig melding til depositaren for energicharter-traktaten om uttreden av unionen fra traktaten. Uttaket trer i kraft ett år etter at depositaren har mottatt meldingen.

"Takket være det politiske kompromisset som er funnet mellom medlemslandene, kjent som det belgiske veikartet, vil EU og Euratom forlate energichartertraktaten om ett år", sa Tinne Van der Straeten, belgisk energiminister. «Resterende medlemsland vil kunne støtte den moderniserte traktaten. Dette gjenspeiler kvintessensen av arbeidet i rådet; være i stand til å oppnå balanserte løsninger gjennom konstruktive forhandlinger og kompromiss”.

Med de to vedtakene som ble vedtatt 30. mai 2024, ga Rådet for Den europeiske union det endelige grønt lys for EU og Euratom til å forlate energicharter-traktaten; samtidig vil gjenværende medlemsland kunne støtte moderniseringen når det stemmes under den neste energicharterkonferansen. Disse avgjørelsene henger sammen da de danner de to pilarene i et politisk kompromiss kjent som det belgiske veikart for energichartertraktaten.

Energichartertraktaten er en multilateral avtale som trådte i kraft i 1998 og som blant annet inneholder bestemmelser om investeringsbeskyttelse, tvisteløsning, transitt og handel i energisektoren.

Den 7. juli 2023 la kommisjonen frem et forslag til rådsbeslutning om uttreden av unionen fra energichartertraktaten, sammen med et lignende forslag for Euratom, da den mente det ikke lenger var forenlig med EUs klimamål iht. European Green Deal og Paris-avtalen, hovedsakelig på grunn av bekymringer for fortsatte investeringer i fossilt brensel.

1. mars 2024 foreslo kommisjonen to utkast til rådsvedtak om det standpunkt som skal inntas på vegne av henholdsvis Den europeiske union og Euratom i det relevante møtet i energicharterkonferansen, og for at de gjenværende medlemslandene skal godkjenne eller ikke motsette seg modernisert energicharter-traktat.

Annonse

De fire vedtakene ble formelt vedtatt 30. mai 2024 som de to pilarene i et kompromiss som ble oppnådd i rådet.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender