RSSEnergi

#EnergyUnion - EU støtter Celtic interconnector og Baltic synkroniseringsprosjekt

#EnergyUnion - EU støtter Celtic interconnector og Baltic synkroniseringsprosjekt

| Desember 4, 2019

To tilskudd til viktige samtrafikkprosjekter for elektrisitet vil bli signert i nærvær av handelskommissær Phil Hogan og energikommissær Kadri Simson: den keltiske sammenkoblingen mellom Irland og Frankrike, og Harmony Link interconnector mellom Litauen og Polen. Begge er prosjekter av felles interesse som vil bidra til en diversifisering av energiforsyning og forbedret energi [...]

Fortsett å lese

Den russiske bjørnens #Power Grab Gnisterprotester i Kiev

Den russiske bjørnens #Power Grab Gnisterprotester i Kiev

| November 29, 2019

Etter gårsdagens oppsiktsvekkende og usammenhengende beslutning av Ukrainas statsråd om å avskjedige presidenten for Energoatom Yuri Nedashkovsky ved et kavalerisk håndsopprør, arrangerte arbeidere i selskapet umiddelbart en protest utenfor departementet for energi og miljøvern på Kreshchatyk i Sentral-Kyiv. Demonstrantene krevde at minister Orzhel skulle stoppe […]

Fortsett å lese

#Energy Effektivitet først: Kommisjonen vedtar tre anbefalinger for å hjelpe medlemslandene med å sette ren energi-overgang ut i livet

#Energy Effektivitet først: Kommisjonen vedtar tre anbefalinger for å hjelpe medlemslandene med å sette ren energi-overgang ut i livet

| September 27, 2019

Å sette energieffektivitet først er et sentralt mål for Energy Union. Energibesparelser er en effektiv måte å redusere klimagassutslipp og dermed bidra til EUs tiltak mot klimaendringer. De hjelper også europeere med å spare penger på energiregningene sine. EU-kommisjonen vedtok i dag tre anbefalinger for å hjelpe medlemslandene […]

Fortsett å lese

Avfall til energi er hjemme i #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

Avfall til energi er hjemme i #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

| September 26, 2019

På 24 september lanserte CEWEP, som representerer operatørene av europeiske avfall-til-energi-anlegg, det første avfalls-til-energien bærekraftig veikart. Det nye dokumentet, presentert foran mer enn 100 europeiske politiske beslutningstakere, interessenter og bransjerepresentanter i Brussel, beskriver sektorens visjon til 2035 som viser hvordan avfall til energisektoren gir viktige tjenester til samfunnet. "Vi […]

Fortsett å lese

Elektrisitet leder løpet for #CarbonNeutrality

Elektrisitet leder løpet for #CarbonNeutrality

| September 20, 2019

Avkarbonisering av kraftsektoren tar fart i EU. Oppdaterte nøkkelindikatorer viser at politisk handling og finansiering er nødvendig for å sikre ytterligere investeringer og elektrifisering av andre sektorer. Europas dype avkarboniseringsambisjoner har satt i gang en fullstendig transformasjon av måten vi produserer og bruker strøm. Kullneutrale kilder blir raskt normen for makt […]

Fortsett å lese

#FORATOM - 93 Europeiske foreninger ber EU prioritere forskning og innovasjon

#FORATOM - 93 Europeiske foreninger ber EU prioritere forskning og innovasjon

| September 20, 2019

93 europeiske foreninger, inkludert FORATOM, har gitt ut en felles uttalelse der EU-institusjonene oppfordres til å opprette et ambisiøst Horizon Europe-program og behandle forskning og innovasjon (FoU) som en prioritet under det neste flerårige økonomiske rammeverket 2021-2027. For dette formål krever signatørene tildeling av minst € 120 milliarder til Horizon Europe-programmet […]

Fortsett å lese

Visepresident Šefčovič som leder 3rd runde av politiske trilaterale gasssamtaler med #Russia og #Ukraine

Visepresident Šefčovič som leder 3rd runde av politiske trilaterale gasssamtaler med #Russia og #Ukraine

| September 19, 2019

Fortsett å lese