Lag en € 1-donasjon til EU-reporter nå

RSSMiljø

#CovenantofMayors: Steder i forkant av klimaaksjonen

#CovenantofMayors: Steder i forkant av klimaaksjonen

| Februar 20, 2018

Europas borgmestere samles i Europaparlamentet i Brussel torsdag (22 februar) for å diskutere tiltak for å takle klimaendringer på lokalt nivå. Årets arrangement markerer 10th årsjubileet for borgmesteren for klima og energi, et europeisk initiativ som forbinder mer enn 7,700 byer i Europa og utover [...]

Fortsett å lese

Fornybar energi: EU har kostnadseffektivt potensial til å bruke mer #renewables

Fornybar energi: EU har kostnadseffektivt potensial til å bruke mer #renewables

| Februar 19, 2018

På 19 februar, vil kommisjonen for klimaaksjon og energi, Miguel Arias Cañete, og generaldirektøren for International Renewable Energy Agency (IRENA) Adnan Amin i Brussel lansere en ny rapport om fornybare energikilder i EU. Utarbeidet av International Renewable Energy Agency (IRENA), identifiserer rapporten kostnadseffektive alternativer for fornybar energi på tvers av alle [...]

Fortsett å lese

#ClimateChange: Bruke EUs skoger for å kompensere for karbonutslipp

#ClimateChange: Bruke EUs skoger for å kompensere for karbonutslipp

| Februar 15, 2018

Skoger utgjør en viktig del av EUs økosystem Skoger spiller en avgjørende rolle for å opprettholde vårt økosystem, for eksempel ved å fange karbondioksid fra atmosfæren som ellers ville bidra til global oppvarming. EU arbeider med planer om å få hver medlemsstat til å kompensere for utslipp som skyldes avskoging. Parlamentet og [...]

Fortsett å lese

Kutting EU #GreenhouseGasEmissions: Nasjonale mål for 2030

Kutting EU #GreenhouseGasEmissions: Nasjonale mål for 2030

| Februar 14, 2018

Forordningsdelingsforordningen fastsetter nasjonale mål for å kutte klimagassutslipp for å hjelpe EU å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Paris-avtalen. Hva er innsatsdeling? For å bidra til å bekjempe klimaendringene vedtok EU-ledere i oktober 2014 2030 klima- og energirammen, som inkluderer bindende mål for å kutte utslippene i EU av [...]

Fortsett å lese

Kommisjonens rapporter om fremdrift under globale forpliktelser for #SustainableUrbanDevelopment

Kommisjonens rapporter om fremdrift under globale forpliktelser for #SustainableUrbanDevelopment

På World Urban Forum i Malaysia på 9 februar tok kommisjonen ut hva som ble oppnådd under de tre forpliktelsene som EU og dets partnere 15 for noen måneder siden har lagt fram. Det har blitt oppnådd betydelige framskritt under de tre forpliktelsene siden de ble presentert på FNs Habitat III-konferanse i oktober 2016, [...]

Fortsett å lese

#Climate: MEPs passerer lov for å kutte # CO2Emissions og fond

#Climate: MEPs passerer lov for å kutte # CO2Emissions og fond

En lov for å styrke EUs utjevning av CO2-utslipp fra industrien, for å begynne å levere på Paris-lovgivningsloven, ble vedtatt av parlamentet på tirsdag (6 februar). Den nye loven, som allerede er uformelt avtalt med EU-ministrene, vil akselerere tilbaketrekking av utslippskvoter som er tilgjengelig på EUs utslippsrørssystem (ETS) "karbonmarked", [...]

Fortsett å lese

Europa-parlamentet skal gjennomgå EUs autorisasjonsprosedyre for #pesticider

Europa-parlamentet skal gjennomgå EUs autorisasjonsprosedyre for #pesticider

I følge av beslutningen om å forny godkjenningen av glyfosat i ti år, har MEPs i dag (6 februar) stemt for nedsettelsen av et eget parlamentarisk utvalg for å gjennomgå EUs godkjenningsprosedyre for plantevernmidler. Spesialkomiteens utkast til mandat forutser at hovedformålet er å vurdere [...]

Fortsett å lese