#GreenhouseGasEmissions etter land og sektor

| Mars 13, 2018

Sjekk ut infographics å oppdage klimagassutslippene etter land og sektor i EU, samt verdens beste emittere.

Infographic på drivhusgassutslipp produsert i EU i 2015 og andelen av ulike gasser Drivhusgassutslipp produsert i EU i 2015 og andelen av ulike gasser

Mengde klimagassutslipp per år i EU

Som infografisk over viser, er CO2 drivhusgassen som sendes mest ut. Det er vanligvis produsert av menneskelige aktiviteter. Andre drivhusgasser sendes ut i mindre mengder, men de fanger varmen langt mer effektivt enn CO2, og i noen tilfeller er tusenvis sterkere.

Finn ut mer om EUs mål og tiltak for å redusere utslippene av klimagasser

infografiske: utslipp av klimagasser etter sektor i EU i 2015
Drivhusgasser utslipp etter sektor i EU i 2015

Drivhusgassutslipp etter sektor i EU

Ifølge den femte vurderingsrapporten fra Mellomstatslig panel for klimaendringer (IPCC), det er ekstremt sannsynlig at menneskelige aktiviteter i løpet av de siste 50-årene har varmet vår planet. Disse aktivitetene omfatter for eksempel brenning av kull, olje og gass, avskoging og oppdrett.

Diagrammet ovenfor viser utslipp av klimagasser i EU i 2015 fordelt på hovedkildesektorer. Energi er ansvarlig for 78% av klimagassutslippene i 2015, hvorav transport står for om lag en tredjedel. Drivhusgassutslipp fra landbruket bidrar med 10,1%, industrielle prosesser og produktbruk med 8.7% og håndtering av avfall med 3.7%.

infografisk: utslipp av utslipp av klimagasser per EU-land i 2015
Samlet utslipp av klimagasser per EU-land i 2015

Utslipp av klimagasser i EU og i verden

Tabellene over listen EU-land etter totalt utslipp av drivhusgasser i 2015 og infographic nedenfor viser verdens største drivhusgassutslippe i 2012. EU er den tredje største emitteren bak Kina og USA og etterfulgt av India og Brasil.

Drivhusgasser forblir i atmosfæren i perioder som strekker seg fra noen år til tusenvis av år. Som sådan har de en verdensomspennende effekt, uansett hvor de først ble utsendt.

infografiske: land som utsender de fleste klimagasser i verden i 2012 Land som sender ut de mest drivhusgassene i verden i 2012
Hva er drivhusgasser?
  • Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som virker på samme måte som glasset i et drivhus: det absorberer solens energi og varme som utstråles fra jordens overflate, fanger den i atmosfæren og hindrer den i å rømme ut i rommet.
  • Denne prosessen er hovedårsaken til drivhuseffekten som holder jordens temperatur varmere enn det ellers ville være, slik at livet på jorden kunne eksistere
  • Mange drivhusgasser forekommer naturlig i atmosfæren, men menneskelig aktivitet gir enorme mengder, som øker drivhuseffekten som bidrar til global oppvarming

Tags: ,

Kategori: En forsiden, Klima forandringer, utslipp CO2, Miljø, EU, Europaparlamentet, Utvalgte Artikkel