Kommisjonen beskytter europeere fra #HazardousChemicals i klær og tekstiler

| Oktober 12, 2018

I løpet av de siste 10-årene har EU signifikant redusert medborgernes eksponering for skadelige kjemikalier, og Kommisjonen vurderer kontinuerlig hvordan man skal forbedre beskyttelsen av forbrukere, arbeidstakere og miljøet ytterligere. Mot denne bakgrunn har Kommisjonen vedtatt Nye begrensninger for bruk av 33-stoffer kjent for å forårsake kreft- og reproduktive helseproblemer for bruk i klær, fottøy og andre tekstilvarer.

De nye reglene er vedtatt ved å endre REACH regulering - Den mest avanserte og omfattende kjemiske lovgivningen i verden. Tiltakene som er vedtatt i dag, tar sikte på å beskytte de europeiske borgernes helse ved å begrense eksponeringen mot CMR-kjemikalier (stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonsskadelige), noe som kan være spesielt skadelig ved hyppig kontakt med menneskelig hud. Disse nye reglene fastsetter maksimale konsentrasjonsgrenser for bruk av CMR-stoffer i klær og tekstiler og forbyr produkter som overskrider disse grensene fra å bli plassert på EU-markedet, uavhengig av produksjonens opprinnelse. Begrensningene er utarbeidet på grunnlag av vitenskapelige og tekniske anbefalinger fra European Chemicals Agency, og etter bred konsultasjon med interessenter. De blir gyldige 24 måneder etter offentliggjøring av forskriften i EUs Tidende.

Kommisjonen utsteder også en forklarende veiledning om begrensningen, som vil være tilgjengelig her etter offentliggjøring i EU-Tidende.

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, Miljø, EU, EU-kommisjonen, Toxics