Kontakt med oss

Miljø

Konserndirektør Timmermans og kommissær Sinkevičius deltar i verdenskongressen til International Union for the Conservation of Nature i Marseille

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

European Green Deal -konserndirektør Frans Timmermans og miljø-, hav- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius deltar i dag (3. september) og lørdag (4. september) i World Conservation Congress i International Union for Conservation of Nature and its Natural Resources (IUCN) ) i Marseille, Frankrike. Denne kongressen tar sikte på å fremme handling til fordel for utvinning basert på natur, kampen mot klimaendringer og biologisk mangfold i påvente av COP15 og COP26. Konserndirektør Timmermans og kommissær Sinkevičius vil begge delta på åpningsseremonien sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron.

I dag vil konserndirektør Timmermans også følge president Macron under besøket i Calanques nasjonalpark. Han møter bilateralt Mr. Oberle, generaldirektør for IUCN. Hvert av medlemmene av høyskolen vil også møte Meza, miljø- og energiminister i Costa Rica, Dr. Mujawamariya, miljøminister i Rwanda og WWFs generaldirektør Lambertini. Lørdag vil konserndirektør Timmermans holde en hovedtale ved åpningen av forumet. Kommissær Sinkevičius vil gripe inn under åpningsplenummet om temaet "det dynamiske hav", og understreke viktigheten av å gjenopprette helsen til havene, og vil delta på IUCNs rundebord om 'Middelhavet, et modellsjø innen 2030', kl. invitasjonen fra fru Pompili, fransk minister for økologisk overgang.

Kommissær Sinkevičius vil også under bilaterale møter møte fru Girardin, fransk sjøminister, Abba, fransk statssekretær for biologisk mangfold, Tembo, skogs- og naturressurser i Malawi, Sawadogo, minister for miljøet, grønn økonomi og klimaendringer i Burkina Faso, Mounir, miljøvernminister i Libya, samt representanter for regionrådet og fransk fiskerisektor i Middelhavet. Han vil besøke lokale skoger som er berørt av de siste brannene, samt et prosjekt støttet av LIFE -programmet i Calanques nasjonalpark.

Annonse

Klima forandringer

Konserndirektør Timmermans har dialog på høyt nivå om klimaendringer med Tyrkia

Publisert

on

Konserndirektør Timmermans mottok tyrkisk miljø- og urbaniseringsminister Murat Kurum i Brussel for en dialog på høyt nivå om klimaendringer. Både EU og Tyrkia opplevde ekstreme konsekvenser av klimaendringer i løpet av sommeren, i form av branner og flom. Tyrkia har også sett det største utbruddet av "sjøsnot" i Marmarahavet - gjengroing av mikroskopiske alger forårsaket av vannforurensning og klimaendringer. I kjølvannet av disse hendelsene som er forårsaket av klimaendringer, diskuterte Tyrkia og EU områder der de kunne fremme sitt klimasamarbeid i jakten på å nå målene i Parisavtalen. Konserndirektør Timmermans og minister Kurum utvekslet synspunkter om hasteaksjoner som kreves for å lukke gapet mellom det som trengs og det som gjøres når det gjelder å redusere utslippene til netto-null i midten av århundret, og dermed beholde målet på 1.5 ° C av Parisavtalen innen rekkevidde. De diskuterte karbonpriseregler som et område av felles interesse, med tanke på den kommende etableringen av et system for handel med utslipp i Tyrkia og revisjonen av EUs system for handel med utslipp. Tilpasning til klimaendringer sto også høyt på agendaen sammen med naturbaserte løsninger for å motvirke klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Du kan se deres vanlige pressemerkninger her.. Mer informasjon om dialogen på høyt nivå her..

Annonse

Fortsett å lese

Økonomi

Bærekraftig bytransport står sentralt i European Mobility Week

Publisert

on

Rundt 3,000 byer over hele Europa deltar i årets Europeisk Mobilitetsuke, som startet i går og varer til onsdag 22. september. Kampanjen for 2021 har blitt lansert under temaet "Trygt og sunt med bærekraftig mobilitet", og vil fremme bruk av offentlig transport som et trygt, effektivt, rimelig og lavutslippsmobilitetsalternativ for alle. 2021 er også 20-årsjubileet for bilfri dag, som European Mobility Week har vokst fra.

“Et rent, smart og spenstig transportsystem er kjernen i økonomiene våre og sentralt i folks liv. Derfor er jeg på 20 -årsjubileet for European Mobility Week stolt over de 3,000 byene i Europa og utover for å vise hvordan trygge og bærekraftige transportalternativer hjelper våre lokalsamfunn til å holde kontakten i disse utfordrende tider, sier transportkommissær Adina Vălean. .

For dette milepælåret har EU -kommisjonen opprettet et virtuelt museum som viser ukens historie, dens innvirkning, personlige historier og hvordan den henger sammen med EUs bredere bærekraftsprioriteringer. Andre steder inkluderer aktiviteter rundt om i Europa sykkelfestivaler, utstillinger av elektriske kjøretøyer og verksteder. Årets arrangement faller også sammen med en offentlig høring om Kommisjonens ideer for et nytt rammeverk for bymobilitet, og Det europeiske jernbaneåret med dens Koble Europa Express -tog.

Annonse

Fortsett å lese

Metan

Felles pressemelding fra EU og USA om Global Methane Pledge

Publisert

on

EU og USA har kunngjort Global Methane Pledge, et initiativ for å redusere globale metanutslipp som skal lanseres på FNs klimakonferanse (COP 26) i november i Glasgow. President Biden og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen oppfordret landene ved det USA-ledede forumet for store økonomier for energi og klima (MEF) til å slutte seg til løftet og ønsket de som allerede har signalisert sin støtte velkommen.

Metan er en kraftig klimagass, og ifølge den siste rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change står det for omtrent halvparten av nettoøkningen på 1.0 grader Celsius i global gjennomsnittstemperatur siden førindustriell tid. Rask reduksjon av metanutslipp komplementerer tiltak mot karbondioksid og andre klimagasser, og regnes som den mest effektive strategien for å redusere global oppvarming på kort sikt og holde målet om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader Celsius innen rekkevidde. 

Land som slutter seg til Global Methane Pledge forplikter seg til et kollektivt mål om å redusere globale metanutslipp med minst 30% fra 2020 -nivået innen 2030 og gå mot å bruke de beste tilgjengelige inventarmetodikkene for å kvantifisere metanutslipp, med særlig fokus på kilder med høyt utslipp. Levering på løftet vil redusere oppvarmingen med minst 0.2 grader Celsius innen 2050. Land har vidt varierende metanutslippsprofiler og reduksjonspotensial, men alle kan bidra til å nå det kollektive globale målet gjennom ytterligere innenlands metanreduksjon og internasjonale samarbeidshandlinger. De viktigste kildene til metanutslipp inkluderer olje og gass, kull, landbruk og deponier. Disse sektorene har forskjellige utgangspunkt og varierende potensial for kortsiktig metanreduksjon, med størst potensial for målrettet reduksjon innen 2030 i energisektoren. 

Annonse

Metanreduksjon gir ytterligere viktige fordeler, inkludert forbedret folkehelse og landbruksproduktivitet. I følge Global Methan Assessment fra Climate and Clean Air Coalition (CCAC) og FNs miljøprogram (UNEP) kan oppnåelse av 2030-målet forhindre over 200,000 20 for tidlige dødsfall, hundretusenvis av astmarelaterte legevaktbesøk og mer 2030 millioner tonn avlingstap i året innen XNUMX ved å redusere ozonforurensning på bakkenivå som delvis skyldes metan. 

EU og åtte land har allerede angitt sin støtte til Global Methane Pledge. Disse landene inkluderer seks av de 15 beste metanutslippene globalt og står sammen for over en femtedel av de globale metanutslippene og nesten halvparten av den globale økonomien.

EU har tatt skritt for å redusere metanutslippene i nesten tre tiår. Europakommisjonens strategi vedtatt i 1996 bidro til å redusere metanutslipp fra deponering med nesten en halv. Under European Green Deal, og for å støtte EUs forpliktelse til klimanøytralitet innen 2050, vedtok EU i oktober 2020 en strategi for å redusere metanutslipp i alle viktige sektorer som dekker energi, landbruk og avfall. Reduksjonen av metanutslipp i inneværende tiår er en viktig del av EUs ambisjon om reduksjon av klimagassutslipp med minst 55% innen 2030. I år vil EU-kommisjonen foreslå lovgivning for å måle, rapportere og verifisere metanutslipp , sette grenser for utlufting og fakling, og stille krav for å oppdage lekkasjer og reparere dem. Europakommisjonen jobber også med å akselerere opptaket av avbøtende teknologier gjennom en større utbredelse av 'karbonoppdrett' i EUs medlemsstater og gjennom deres felles landbrukspolitiske strategiplaner, og for å fremme biometanproduksjon fra landbruksavfall og rester. Endelig støtter Europakommisjonen FNs miljøprogram (UNEP) med å etablere et uavhengig internasjonalt metanemisjonsobservatorium (IMEO) for å håndtere det globale datagapet og åpenheten på dette området, blant annet gjennom et økonomisk bidrag. IMEO vil spille en viktig rolle i å skape et godt vitenskapelig grunnlag for beregninger av metanutslipp og levere det globale metanløftet i denne forbindelse.

Annonse

USA fortsetter betydelige metanreduksjoner på flere fronter. Som svar på en forretningsordre som president Biden utstedte på den første dagen i sitt presidentskap, utlyser Environmental Protection Agency (EPA) nye forskrifter for å begrense metanutslipp fra olje- og gassindustrien. Parallelt har EPA tatt skritt for å implementere sterkere forurensningsstandarder for deponier, og Department of Transportation's Pipeline Hazardous Materials and Safety Administration fortsetter å ta skritt som vil redusere metanlekkasje fra rørledninger og tilhørende anlegg. Etter presidentens oppfordring og i partnerskap med amerikanske bønder og ranchere jobber det amerikanske landbruksdepartementet med å utvide frivillig bruk av klimasmarte jordbruksmetoder som vil redusere metanutslipp fra viktige landbrukskilder betydelig ved å stimulere til implementering av forbedrede gjødselhåndteringssystemer , anaerobe fordøyere, nye husdyrfôr, kompostering og annen praksis. Den amerikanske kongressen vurderer tilleggsfinansiering som vil støtte mange av disse innsatsene. Blant forslagene før kongressen er for eksempel et stort initiativ for å plugge og reparere foreldreløse og forlatte olje-, gass- og kullbrønner og gruver, noe som vil redusere metanutslipp betydelig. I tillegg fortsetter USA å støtte internasjonale internasjonale metanreduserende tiltak, spesielt gjennom sitt lederskap for Global Methane Initiative og CCAC.

EU og åtte land har allerede angitt sin støtte til det globale metanløftet:

  • Argentina
  • Ghana
  • Indonesia
  • Irak
  • Italia
  • Mexico
  • Storbritannia
  • forente stater

USA, EU og andre tidlige støttespillere vil fortsette å verve flere land til å bli med i Global Methane Pledge i påvente av den formelle lanseringen på COP 26.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender