Kontakt med oss

Miljø

Kommisjonen krever at miljømessig bærekraft skal være kjernen i EUs utdannings- og opplæringssystemer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommisjonen har publisert et forslag til en Rådets anbefaling om læring for miljømessig bærekraft. Målet med forslaget er å støtte medlemsland, skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, ikke-statlige organisasjoner og alle utdanningstilbydere i å utstyre elever med forståelse og ferdigheter om bærekraft, klimaendringer og miljø. EN nytt europeisk kompetanserammeverk for bærekraft utgitt av Joint Research Centre, som også er tilgjengelig i dag, kartlegger kompetansen som trengs for den grønne omstillingen, inkludert kritisk tenkning, initiativtaking, respekt for naturen og forståelse av påvirkningen dagligdagse handlinger og beslutninger har på miljøet og det globale klimaet.

Visepresident Margaritis Schinas for å fremme europeisk livsstil sa: "Ungdomsdeltakelse har revolusjonert måten vi ser på klima og miljø. Gjennom ungdomsprogrammene våre, European Solidarity Corps og DiscoverEU, fremmer vi bærekraftsdriften som involverer ungdommene våre. Dette er en et skritt videre i arbeidet mot en bedre integrering av bærekraft i utdanning.»

Innovasjons-, forsknings-, kultur-, utdannings- og ungdomskommissær Mariya Gabriel sa: «Det gjøres et enormt arbeid over hele Europa for å hjelpe barn, unge og voksne til å lære om og engasjere seg i klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bærekraft. Målet vårt er å bygge videre på denne innsatsen og å jobbe tett med medlemslandene for å plassere bærekraft i hjertet av utdannings- og opplæringssystemene. Alle elever trenger fra en tidlig alder muligheter til å forstå og iverksette tiltak for miljømessig bærekraft, for å beskytte planeten vår og fremtiden vår.»

Kommisjonens forslag oppfordrer medlemslandene til å:

  • Gi elever i alle aldre tilgang til høykvalitets og inkluderende utdanning og opplæring om klimaendringer, biologisk mangfold og bærekraft;
  • etablere læring for miljømessig bærekraft som et prioritert område i utdannings- og opplæringspolitikk og -programmer for å støtte og gjøre det mulig for sektoren å bidra til den grønne omstillingen;
  • oppmuntre og støtte hele institusjonens tilnærminger til bærekraft som omfatter undervisning og læring; utvikle visjoner, planlegging og styring; aktiv involvering av studenter og ansatte; forvaltning av bygninger og ressurser og partnerskap med lokale og bredere samfunn, og;
  • mobilisere nasjonale og EU-midler til investeringer i bærekraftig og grønn infrastruktur, opplæring, verktøy og ressurser for å øke motstandskraften og beredskapen til utdanning og opplæring for den grønne omstillingen.

På spørsmål i en Eurobarometer-undersøkelse, hva bør være toppprioriteringene for EU i årene som kommer unges første svar var beskyttelse av miljøet og kampen mot klimaendringer (67 %) etterfulgt av forbedring av utdanning og opplæring (56 %). Dette viser hvor viktig det er å handle.

De 2021-2027 Erasmus+-programmet legger også stort fokus på den grønne omstillingen i utdanning og opplæring. For det årlige arbeidsprogrammet for 2022 vil det bli prioritert prosjekter som utvikler grønne kompetanser og ferdigheter, fremtidsrettede læreplaner og planlagte tilnærminger til bærekraft fra utdanningsleverandører. EN spesifikk utlysning for store prosjekter vil gi midler til å identifisere, utvikle og teste innovative tilnærminger til utdanning for miljømessig bærekraft. Kommisjonen vil også tilby opplæringsmuligheter og praksisfellesskap for lærere gjennom Gateway for skoleopplæring og eTwinning. Den nye European Education Area Portal av kommisjonen gir enkel tilgang til informasjon om utdanning og opplæring i EU, inkludert spesifikk informasjon om grønn utdanning.

Neste trinn

Annonse

Kommisjonens forslag vil bli diskutert av medlemslandene og deretter vedtatt av EUs utdanningsministre. Kommisjonen vil støtte implementeringen av anbefalingen gjennom læring og utveksling mellom medlemsland, interessenter og partnerland.

Bakgrunn

For å utarbeide forslaget har Kommisjonen konsultert bredt om den nåværende statusen når det gjelder læringsmuligheter for miljømessig bærekraft i EU. EN offentlig undersøkelse, som gikk fra juni til september 2021, mottok over 1,300 svar samt 95 posisjonspapirer. Innspill ble også samlet inn under en rekke online konsultasjonsworkshops med beslutningstakere, lærere, ungdomsorganisasjoner, arbeidslivets parter, forskere og andre interesserte instanser og organisasjoner. Konsultasjonene understreket den avgjørende rollen til utdanning og opplæring i å hjelpe folk til å forstå og iverksette tiltak for miljømessig bærekraft.

I den offentlige undersøkelsen rangerte 71 % av de spurte utdanning og opplæring som den viktigste sektoren i denne forbindelse, foran offentlige organer og myndigheter (56 %) og media (34 %). Å gi lærere, trenere, ungdomsledere og vitenskapelig ansatte faglige utviklingsmuligheter av høy kvalitet på miljø og bærekraft ble ansett som en hovedprioritet for handling, sammen med å gjøre bærekraft til et tverrgående tema i læreplaner og studieprogrammer.

Mer informasjon

Forslag til rådsanbefaling om læring for bærekraft

Europeisk kompetanseramme for bærekraft

Europeisk utdanningsområde

GreenComp – Det europeiske kompetanserammeverket for bærekraft på Science Hub

Læringshjørne

Gateway for skoleopplæring

eTwinning

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender