Kontakt med oss

dyre~~POS=TRUNC

Dyretransport: Systematiske feil avdekket (intervju)

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Å unnlate å håndheve dyretransportregler utgjør en risiko for dyrevelferden og er urettferdig mot bøndene, sier Tilly Metz (Bildet), leder av Stortingets undersøkelseskomité angående dette, Samfunnet.

Stortinget opprettet en undersøkelsesutvalg om beskyttelse av dyr under transport å vurdere den nåværende situasjonen over hele Europa etter en resolusjon som krever strengere regler. De komité vedtatt dens avsluttende rapport i desember 2021, som alle MEP-medlemmer skal stemme over under plenumsmøtet i januar 2022.

Komiteens leder Tilly Metz, et Greens/EFA-medlem fra Luxembourg, sa: «Det er viktig å sikre samme nivå av beskyttelse av dyr under hele reisen, akkurat som det er viktig for transportører og sjåfører å ha ett enkelt sett med regler for å overholde på grenseoverskridende transport.»

Hvordan ønsker Stortinget å forbedre dyretransportforholdene?

Komiteen fant systematiske svikt i å håndheve de eksisterende reglene om beskyttelse av dyr under transport og kom med anbefalinger for revisjon av reglene, som forventes i 2023.

Komiteen etterlyste en reduksjon i varigheten av reisene, nærmere bestemt åtte timer til slakting og fire timer for dyr i slutten av karrieren, som er dyr som holdes for produksjon av melk eller egg eller avl, samt bedre beskyttelse av unge og gravide dyr. I stedet for en 10-dagers terskel, bør ikke avvente dyr transporteres før de er fem uker gamle, og grensen for drektige dyr bør være to tredjedeler av drektigheten (for tiden 90 %).

Når det gjelder transport utenfor EU, ber utvalget om at eksport av levende skal begrenses til land som garanterer og respekterer tilsvarende dyrevelferdsstandarder.

Annonse

"Å sørge for at EU-forbrukere har nøyaktig informasjon om dyreproduktene de kjøper er en annen viktig oppgave, siden det gir forbrukerne mulighet til å velge de høyeste dyrevelferdsstandardene," sa Metz.

Griser på en lastebil som skal fraktes til en fabrikk
©AdobeStock/Pomphoto  

Hvilken EU-politikk for dyretransport må endres?

«EU må forbedre og fullføre sin dyrevelferdslovgivningen for å sikre at hvert dyr nyter samme beskyttelsesnivå, uansett hvor det er født, oppdratt eller slaktet, sa Metz.

"Vi trenger mer harmoniserte regler, kontroller og sanksjonssystemer," la Metz til, og understreket at det er EUs rolle å "sikre like konkurransevilkår for bønder og transportører". Rapporten anbefaler sentralisering på EU-nivå av noen avgjørende aspekter, som etablering av kriterier for godkjenning av kjøretøy og fartøy. Bønder får støtte gjennom Common Agricultural Policy men den trenger «konkrete løsninger» for å forbedre dyrevelferden, ifølge Metz.

Hun foreslår at det er behov for nye politiske verktøy for å støtte «små lokale strukturer så vel som mobile slakteløsninger og på gården», noe som kan bidra til å redusere antallet stressende reiser til slakting.

Eksport av levende dyr til ikke-EU-land krever også harmoniserte regler ettersom dyr fra enkelte medlemsland transporteres utenfor EUs grenser og «i dagens system er det svært vanskelig å håndheve» velferdsstandarder.

Hvordan ville dette være til fordel for mennesker og bønder?

Ifølge Metz ville komiteen "aldri ha sett dagens lys hvis det ikke hadde vært for det nådeløse presset fra sivilsamfunnet, fra bekymrede borgere som er lei av å lese om dyretransport i nyhetene". For Metz, "Det var veldig tydelig at et stort flertall av innbyggerne ønsker en rask forbedring av situasjonen."

Innbyggertiltak som f.eks Slutt burtiden hatt innvirkning på komiteens arbeid og "disse kravene fra innbyggerne ble tatt i betraktning så godt som mulig", selv om Metz innrømmer at "det fortsatt er rom for forbedring angående anbefalingene".

Metz mener at «for mange innbyggere er den primære motivasjonen for å etterlyse strengere regler og flere sanksjoner en etisk bekymring, et ønske om å se dyrelidelser unngått eller i det minste redusert. Så for dem vil enhver forbedring være en gevinst i seg selv, i tillegg til reduksjon av folkehelserisiko og miljøhensyn».

Rapporten handler ikke bare om innbyggere, da bønder også vil dra nytte av et mer rettferdig og mer gjennomsiktig system som "vil belønne høye dyrevelferdssystemer med sjenerøs offentlig støtte".

«Mange bønder beklager mangelen på åpenhet og kontroll de møter i dagens system; de fleste av dem har omsorg for dyrene som er oppdratt eller født på gården deres, men de vet ofte ikke hvilken skjebne som venter dem etter at de har solgt dem.»

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender