Kontakt med oss

Dyreforsøk

Veterinærmedisiner: Nye regler for å fremme dyrehelse og bekjempe antimikrobiell resistens gjelder nå

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I kampen mot antimikrobiell resistens (AMR), en fornyet lov om veterinærpreparater gjelder i EU fra 28. januar. Vedtatt for tre år siden, er denne lovgivningen nå en hjørnestein for å støtte oppnåelsen av målene satt i European One Health Action Plan og i Farm to Fork-strategien mot AMR. Lovverket konsoliderer også EUs ledende rolle på den globale scenen for å handle mot AMR.

Velkommen til denne milepælen, helse- og mattrygghetskommissær Stella Kyriakides kom med følgende uttalelse: "Covid-19-pandemien har illustrert hvordan menneskers, planters og dyrs helse, miljøhelse og matsikkerhet henger sammen. Den klareste illustrasjonen av disse koblingene er den stille pandemien av antimikrobiell resistens.

«Vi har satt et ambisiøst mål i vår Farm to Fork-strategi om å halvere det totale EU-salget av antimikrobielle stoffer for oppdrettsdyr og i akvakultur innen 2030. Med European One Health Action Plan tar vi sikte på å takle denne potensielle helsekrisen ved å ta tak i mennesker, dyr og plantehelse som ett kontinuum.De nye reglene vil være nøkkelen til å oppnå dette.

"I EU gis flertallet av antimikrobielle midler til dyr, hvor det samme grunnleggende prinsippet gjelder som for mennesker: å behandle sykdom og holde dem friske. Men det er mulig å redusere infeksjoner og behandlingsbehov i utgangspunktet. , gjennom forbedret hygienepraksis og vaksinasjon, samt – når det gjelder oppdrettsdyr – biosikkerhet og dyrehold Begrensning av bruken av antimikrobielle midler må prioriteres.

"De nye reglene vil sikre at behandlinger med antimikrobielle midler til dyr fra og med i dag vil bli gitt når, og kun når det er et reelt behov for dem. Sammen med den nye lovgivningen om medisinfôr, som vil forby den forebyggende bruken og begrense forskrivning av antimikrobielle midler i medisinfôr, vil de nye reglene styrke kampen mot AMR betydelig.  

«De nye reglene vil også fremme tilgjengeligheten av lovende veterinærmedisiner i fremtiden ved å stimulere til innovasjon og konkurranseevne.

«Jeg oppfordrer alle medlemsland til å sørge for at passende tiltak og ressurser settes inn, for å sikre at lovgivningen fungerer fullt ut på bakken på nasjonalt nivå, og for å gjøre implementeringen til en felles suksess.

Annonse

"De nye reglene styrker EUs posisjon er i forkant av den globale kampen mot AMR, samtidig som de utstyrer oss med et moderne, innovativt og egnet juridisk rammeverk for veterinærmedisinske produkter."

Bakgrunn

Veterinærmedisiner – også kjent som legemidler til veterinærbruk, veterinærmedisiner eller veterinærmedisinske produkter (VMPs) – er stoffer eller kombinasjoner av stoffer for å behandle, forebygge eller diagnostisere sykdom hos dyr.

EU støtter utvikling og godkjenning av sikre, effektive og kvalitative veterinærmedisiner for produksjon av mat og selskapsdyr. Det bidrar til å sikre tilgjengeligheten av disse medisinene og samtidig garantere det høyeste nivået av folkehelse, dyrehelse og miljøvern.

Vedtatt i 2019, den nye Forskrift om veterinærpreparater (VMPs) trer i søknad 28. januar 2022.

Hovedmålene med loven er å:

  • Sett opp et moderne, innovativt og passende juridisk rammeverk;
  • stimulere til innovasjon for VMP-er og øke deres tilgjengelighet, og;
  • styrke EUs kamp mot antimikrobiell resistens.

De siste årene har Kommisjonen arbeidet for vedtakelse av rundt 25 delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter for å supplere denne forordningen, hvorav halvparten innen datoen for anvendelsen av forordningen.

Mer informasjon

Spørsmål og svar

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender