Kontakt med oss

Klima forandringer

EU gir grønt lys til å fornye Europas viktigste klimapolitikk

DELE:

Publisert

on

EU-landene ga tirsdag (25. april) den endelige godkjenningen til den største oppgraderingen til dags dato av Europas karbonmarked, som skal gjøre det dyrere å forurense og skjerpe 27-medlemsblokkens hovedverktøy for å kutte karbondioksidutslipp.

Verdens første store karbonhandelssystem har siden 2005 tvunget kraftverk og fabrikker til å kjøpe tillatelser når de slipper ut CO2, og har kuttet utslippene fra disse sektorene med 43 %.

EU-medlemmer godkjent en avtale ble enige om i fjor av forhandlere fra EU-land og parlamentet, om å reformere karbonmarkedet for å kutte utslippene med 62 % fra 2005-nivåene innen 2030, som er utformet for å levere EUs mål for utslippskutt.

Etter nesten to år med EU-forhandlinger betyr medlemslandenes godkjenning at politikken nå vil gå over i lov. EU-parlamentet godkjente avtalen forrige uke.

Av de 27 EU-landene stemte 24 for reformen. Polen og Ungarn motsatte seg det, mens Belgia og Bulgaria avsto.

Polen, som tidligere har bedt om å suspendere karbonmarkedet eller begrense prisene for å lette byrden på industrien, sa at EUs klimapolitikk setter urealistiske mål.

Reformen er satt til å øke kostnadene ved forurensing for sektorer inkludert sementproduksjon, luftfart og skipsfart, samtidig som den samler inn milliarder av euro gjennom salg av CO2-tillatelser, slik at nasjonale myndigheter kan investere i grønne tiltak.

Tung industri vil miste de gratis CO2-tillatelsene de mottar i dag innen 2034, mens flyselskapene vil miste sine fra 2026, og utsette dem for høyere CO2-kostnader. Utslipp fra skip legges inn i ordningen fra 2024.

Annonse

Land godkjente også EUs første verdenspolitikk for å fase inn en avgift på import av høykarbonvarer fra 2026, rettet mot stål, sement, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen.

Karbongrenseavgiften tar sikte på å sette EU-industrier og utenlandske konkurrenter på like fot, for å unngå at EU-produsenter flytter til regioner med mindre strenge miljøregler.

Prisen på EUs karbontillatelser har steg de siste årene, styrket av påvente av reformene. EUs karbontillatelser ble handlet til rundt 88 euro per tonn tirsdag, og har mer enn tredoblet seg i verdi siden starten av 2020.

EU-landene støttet også planene om å lansere et nytt EU-karbonmarked som dekker utslipp fra drivstoff brukt i biler og bygninger i 2027, pluss et EU-fond på 86.7 milliarder euro for å støtte forbrukere som er berørt av kostnadene.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender