Kontakt med oss

utslipp CO2

Passer for 55: MEP-er støtter CO2-utslippsstandarder for biler og varebiler 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

MEP-medlemmer i miljøkomiteen går inn for en vei mot nullutslippsveimobilitet i 2035 for nye personbiler og lette nyttekjøretøyer, ENVI.

Komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet (ENVI) vedtok onsdag (11. mai), med 46 stemmer for, 40 mot og to som ikke stemte, sitt standpunkt til foreslåtte regler for å revidere ytelsesstandardene for CO2-utslipp for nye biler og varebiler i tråd med EUs økte klimaambisjon.

I rapporten uttrykte MEP-er sin støtte til kommisjonens forslag om å nå nullutslippsveimobilitet innen 2035.

Foreslåtte tiltak inkluderer:

- Fjerning av insentivmekanismen for null- og lavutslippskjøretøyer ('ZLEV'), siden det ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål;

- en rapport fra Kommisjonen om fremskritt mot nullutslipp veimobilitet innen utgangen av 2025 og på årsbasis deretter, som dekker innvirkningen på forbrukere og sysselsetting, nivået på fornybar energibruk samt informasjon om markedet for brukte kjøretøy;

- gradvis redusere cap for øko-innovasjon, i tråd med de foreslåtte strengere målene (den eksisterende grensen på 7g CO2/km bør forbli til 2024, etterfulgt av 5g fra 2025, 4g fra 2027 og 2g til slutten av 2034);

Annonse

- en rapport fra Kommisjonen innen utgangen av 2023, som beskriver behovet for målrettet finansiering for å sikre en rettferdig overgang i bilsektoren, for å dempe negativ sysselsetting og andre økonomiske konsekvenser, og;

- en felles EU-metodikk av Kommisjonen, innen 2023, for å vurdere full livssyklus av CO2-utslipp fra personbiler og varebiler plassert på EU-markedet, samt for drivstoff og energi som forbrukes av disse kjøretøyene.

rapportør Jan Huitema (Renew, NL) sa: «Denne forskriften oppmuntrer til produksjon av null- og lavutslippskjøretøyer. Med CO2-standarder skaper vi klarhet for bilindustrien og stimulerer til innovasjon og investeringer for bilprodusenter. I tillegg vil det bli billigere for forbrukerne å kjøpe og kjøre nullutslippsbiler. Dette er spesielt viktig nå som prisene på diesel og bensin fortsetter å stige. Denne forskriften gjør bærekraftig kjøring tilgjengelig for alle!»

Neste trinn

Rapporten skal etter planen vedtas under plenumsmøtet i juni og vil utgjøre parlamentets forhandlingsposisjon med EUs regjeringer om den endelige utformingen av lovgivningen.

Bakgrunn

14. juli 2021, som en del av «Fit for 55»-pakken, presenterte kommisjonen en lovforslag om revisjon av ytelsesstandardene for CO2-utslipp for personbiler og lette nyttekjøretøyer. Forslaget tar sikte på å bidra til EUs klimamål for 2030 og 2050, å levere fordeler til innbyggerne ved å distribuere nullutslippskjøretøy bredere (bedre luftkvalitet, energisparing og lavere kostnader for å eie et kjøretøy), samt å stimulere innovasjon innen nullutslippsteknologier.

Mer informasjon 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender