Kontakt med oss

utslipp CO2

Redusere karbonutslipp: EUs mål og tiltak 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Les hvilke tiltak EU tar for å nå målene for å redusere karbonutslipp som en del av Fit for 55 in 2030-pakken.

EUs klimamål

Til Takle klimaendringene, vedtok Europaparlamentet den europeiske klimaloven, som hever EUs 2030-mål for utslippsreduksjon til minst 55 % fra 40 % og gjør klimanøytralitet innen 2050 juridisk bindende.

Klimaloven er en del av European Green Deal, EUs veikart mot klimanøytralitet. For å nå sitt klimamål har EU kommet med en ambisiøs lovpakke kjent som Passer til 55 i 2030. Den består av 13 sammenhengende reviderte lover og seks lovforslag om klima og energi.

Sjekk ut denne infografikken om EUs fremgang mot sine klimamål.

Et utslippshandelssystem for industri

EUs system for handel med utslipp (ETS) har som mål å redusere industriens karbonutslipp ved å forplikte selskaper til å ha et tillatelse for hvert tonn CO2 de sender ut. Bedrifter må kjøpe dem gjennom auksjoner. Det er noen insentiver for å øke innovasjonen i sektoren.

Det europeiske utslippshandelssystemet er verdens første store karbonmarked og er fortsatt det største. Det regulerer ca 40% av EUs samlede klimagassutslipp og dekker rundt 10,000 63 kraftstasjoner og produksjonsanlegg i EU. For å tilpasse ETS til utslippsreduksjonsmålene i den europeiske grønne avtalen, jobber EU med en oppdatering av ordningen. Parlamentet ønsker at utslippene i ETS-sektorene skal gå ned 2030 % innen 2005, fra 61-nivået, sammenlignet med EU-kommisjonens forslag på XNUMX %.

Finn ut mer om hvordan EUs kvotehandelssystem fungerer og hvordan den for tiden blir reformert.

Redusere utslipp fra transport

Annonse

Utslipp fra fly og skip

Sivil luftfart står for 13,4 % av de totale CO2-utslippene fra EU-transport. 8. juni 2022 støttet Stortinget en revisjon av ETS for luftfart til å gjelde alle flyvninger med avgang fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet – som består av EU pluss Island, Liechtenstein og Norge – inkludert de som lander utenfor området.

MEP-medlemmer ønsker at brukt matolje, syntetisk drivstoff eller til og med hydrogen gradvis skal bli normen for flydrivstoff. De vil at leverandører skal begynne å levere bærekraftig drivstoff fra 2025, og nå 85 % av alt flydrivstoff på flyplasser i EU innen 2050.

Parlamentet ønsker også å fremskynde avkarboniseringen av industrien ved å utvide ETS til sjøtransport.

Mer på EU-tiltak for å kutte utslipp fra fly og skip.

Veiutslippsbiler

Personbiler og varebiler produserer 15 % av EUs CO2-utslipp. Stortinget støttet kommisjonens forslag av nullutslipp for personbiler og varebiler innen 2035. Mellommål for reduksjon av utslipp for 2030 vil bli satt til 55 % for personbiler og 50 % for varebiler.

Lær mer om det nye CO2 mål for biler.

Parlamentet gikk med på innføring av karbonprising for veitransport og oppvarming, vanligvis referert til som ETS II. MEP-medlemmer vil at bedrifter skal betale en karbonpris på produkter som drivstoff eller fyringsolje, mens vanlige forbrukere vil bli fritatt frem til 2029.

Karbonprising på importerte varer

En karbongrensejusteringsmekanisme vil oppmuntre selskaper i og utenfor EU til å dekarbonisere, ved å sette en karbonpris på importen av visse varer hvis de kommer fra land med mindre ambisiøs klimalovgivning. Det er ment å unngå karbonlekkasje, som er når industrier flytter produksjonen til land med mindre strenge regler for klimagassutslipp.

Som en del av Fit for 55-pakken foreslo EU-kommisjonen en Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i juli 2021, som ville bruke en karbonavgift på import av visse varer fra utenfor EU. MEP-medlemmer ønsker at den skal implementeres fra 1. januar 2023, med en overgangsperiode til slutten av 2026 og full implementering innen 2032.

Les mer på forhindre karbonlekkasje.

Å takle karbonutslipp fra andre sektorer

Sektorer som ikke dekkes av dagens kvotehandelssystem – som transport, landbruksbygninger og avfallshåndtering – står fortsatt for 60 % av EUs samlede utslipp. Kommisjonen foreslår at utslipp fra disse sektorene bør være kutt 40% av 2030 sammenlignet med 2005.

Dette vil bli gjort gjennom avtalt nasjonale utslippsmål i innsatsfordelingsforskriften. De nasjonale utslippsmålene beregnes basert på lands bruttonasjonalprodukt per innbygger. EU-land med lavere inntekt vil få støtte.

Under Fit for 55 vil bygninger og veitransport omfattes av både innsatsfordelingsforskriften og den nye ETS.

Les mer på utslippsreduksjonsmål for hvert EU-land.

Administrere skoger for klimaendringer

EU-skogene absorberer ekvivalenten av nesten 7 % av EUs totale klimagassutslipp hvert år. EU ønsker å bruke denne kraften til å bekjempe klimaendringer.

8. juni 2022 vedtok Stortinget sitt standpunkt til et lovforslag for å redusere klimagassutslipp og forbedre naturlige karbonavløp i arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk. Disse sektorene dekker bruk av jord, trær, planter, biomasse og tømmer.

MEP-er støttet å øke målet for karbonreduksjoner i arealbruk, endring i arealbruk og skogbruk, noe som ville føre til en enda større reduksjon av EU-utslippene enn målet på 55 % satt for 2030.

Sjekk ut vår infografikk om hvordan EU bruker skog for å kompensere for karbonutslipp.

Finn ut mer

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender