Kontakt med oss

European Grønn Capital

Lovgivere inngår avtale om en ny standard for å bekjempe greenwashing i obligasjonsmarkedene 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EUs forhandlere inngikk tirsdag (28. februar) en avtale som skaper den første beste standarden i klassen for utstedelse av grønne obligasjoner, ECON.

«European Green Bonds Standard» (EUGBS), som selskaper som utsteder en obligasjon kan velge å følge, vil først og fremst gjøre det mulig for investorer å orientere sine investeringer mer selvsikkert mot mer bærekraftige teknologier og virksomheter. Det vil også gi selskapet som utsteder obligasjonen mer sikkerhet for at deres obligasjon vil være egnet for investorer som søker grønne obligasjoner i sin portefølje. Standarden er i tråd med den mer horisontale taksonomilovgivningen som definerer hvilke økonomiske aktiviteter som kan anses som miljømessig bærekraftige.

Avtalen ble oppnådd av EP-forhandlere, ledet av ordføreren Paul Tang (S&D, NL), og det svenske EU-formannskapet. Det vil gjøre det mulig for investorer å identifisere grønne obligasjoner og selskaper av høy kvalitet, og derved redusere greenwashing, klargjøre for obligasjonsutstedere hvilke økonomiske aktiviteter som kan gjennomføres med obligasjonsprovenyet, sette på plass en klar rapporteringsprosess om bruken av provenyet fra obligasjonssalget, og standardisere verifikasjonsarbeidet til eksterne anmeldere som vil forbedre tilliten til gjennomgangsprosessen.

Åpenhet

Alle selskaper som velger å bruke standarden når de markedsfører en grønn obligasjon, vil bli pålagt å avsløre mye informasjon om hvordan obligasjonsprovenyet vil bli brukt, men er også forpliktet til å vise hvordan disse investeringene inngår i overgangsplanene til selskapet som helhet. Standarden pålegger derfor at bedrifter skal engasjere seg i en generell grønn omstilling. Vedtakelsen av standarden vil også garantere investorer at obligasjonen er taksonomijustert.

Opplysningskravene, fastsatt i malformater, vil også være åpne for bruk av selskaper som utsteder obligasjoner som ikke kan oppfylle alle kravene for å kvalifisere for EUGBS. Disse selskapene vil dermed underlegge seg ambisiøse krav til åpenhet og som et resultat dra fordel av bedre tillit blant investorene.

Eksterne anmeldere

Annonse

Forordningen etablerer et registreringssystem og tilsynsrammeverk for eksterne granskere av europeiske grønne obligasjoner – de uavhengige enhetene som er ansvarlige for å vurdere om en obligasjon er grønn. Like viktig er det at forskriften fastsetter at alle faktiske eller til og med potensielle interessekonflikter blir korrekt identifisert, eliminert eller administrert, og avslørt på en gjennomsiktig måte. Det kan utvikles tekniske standarder som spesifiserer kriteriene for å vurdere håndteringen av interessekonflikter.

fleksibilitet

Inntil taksonomirammeverket vil være fullt ut i drift, ble lovgivere enige om å la 15 % av inntektene fra en grønn obligasjon investeres i økonomiske aktiviteter som oppfyller taksonomikravene, men som det ennå ikke er etablert kriterier for for å avgjøre om det aktivitet bidrar til en grønn målsetting (tekniske screeningskriterier).

Paul Tang, ordfører, sa: "Med €100 billioner i årlige handler, er det europeiske obligasjonsmarkedet det mest populære alternativet for bedrifter og myndigheter for å skaffe finanser. I kveld har EU tatt et stort skritt for å grønnere dette massive markedet ved å vedta den første reguleringen i verden om grønne obligasjoner. Men vi har også kommet lenger ved å knytte grønne obligasjoner til den generelle grønne omstillingen for selskapet som helhet.

Denne forordningen skaper en gullstandard som grønne obligasjoner kan strebe etter. Det sikrer at pengene som samles inn må gå til grønne aktiviteter og at obligasjoner blir kontrollert av profesjonelle og uavhengige tredjeparts anmeldere. Dette er en verden bortsett fra gjeldende markedsstandarder.

Parlamentet klarte også å inkludere et rammeverk for avsløringer for grønne og bærekraftslenkede obligasjoner som er opptatt av å vise at de er seriøse med sine grønne krav, men som ennå ikke er i stand til å overholde de strenge standardene til gullstandarden. Med et klart system for avsløring, vil alle grønne obligasjoner som ikke bruker dette systemet, sannsynligvis bli sett på med økende mistenksomhet.»

Bakgrunn

Grønne obligasjoner kan spille en avgjørende rolle for å finansiere overgangen til en lavkarbonøkonomi, og kan bidra til å mobilisere kapitalen som trengs for å nå ambisiøse klima- og bærekraftsmål. Markedet for grønne obligasjoner har hatt eksponentiell vekst siden 2007, med årlig utstedelse av grønne obligasjoner som brøt gjennom en halv billion dollar for første gang i 2021, en økning på 75 % fra 2020. Europa er den mest produktive utstedelsesregionen, med 51 % av det globale volumet av grønne obligasjoner utstedt i EU i 2020. Grønn obligasjonsutstedelse er imidlertid liten sammenlignet med total obligasjonsutstedelse, og representerer omtrent 3 til 3.5 % av den samlede obligasjonsemisjonen.

Mer informasjon 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender