Kontakt med oss

Grønn avtale

Green Deal: Nøkkelen til et klimanøytralt og bærekraftig EU 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Green Deal er EUs svar på den pågående klimakrisen. Finn ut mer om dette veikartet for et klimanøytralt Europa, Samfunnet.

I november 2019, den Parlamentet erklærte en krisesituasjon ber EU-kommisjonen tilpasse alle sine forslag i tråd med et 1.5 °C-mål for å begrense global oppvarming og sørge for at klimagassutslippene reduseres betydelig.

Som svar avduket kommisjonen European Green Deal, et veikart for Europa som blir et klimanøytralt kontinent innen 2050.

Mer på EUs svar på klimaendringer.

Skilt holdt oppe under demonstrasjon mot klimaendringer
 

Oppnå Green Deal-mål

Forankring av klimanøytralitet i loven

Parlamentet vedtok EUs klimalov 24. juni 2021, som gjør juridisk bindende et mål om å redusere utslippene med 55 % innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050. Dette flytter EU nærmere sitt post-2050-mål om negative utslipp og bekrefter dets lederskap i den globale kampen mot klimaendringer.

Parlamentet og rådet nådde en foreløpig avtale om å øke EUs 2030-mål for utslippsreduksjoner fra 40 % til minst 55 %. Parlamentet vedtok EUs klimalov den 24. juni 2021. 2030-målet og 2050-målet til klimanøytralitet vil være juridisk bindende, flytte EU nærmere sitt post-2050-mål om negative utslipp og bekrefte sitt lederskap i den globale kampen mot klimaendringer.

Det bør gjøre det lettere å anvende målene i lovgivning og bør skape fordeler som renere luft, vann og jord; redusert energiregning; renoverte hjem; bedre kollektivtransport og flere ladestasjoner for e-biler; mindre avfall; sunnere mat og bedre helse for nåværende og fremtidige generasjoner.

Annonse

Næringslivet vil også dra nytte av det ettersom det skapes muligheter i områder der Europa har som mål å sette globale standarder. Det forventes også å generere arbeidsplasser, for eksempel innen fornybar energi, energieffektive bygninger og prosesser.

Finne ut om EUs bidrag til globale klimatiltak i vår tidslinje.

Passer til 55

For at EU skal nå 2030-målet, foreslo kommisjonen en pakke med ny og revidert lovgivning kjent som Passer til 55 i 2021, bestående av 13 sammenkoblede reviderte lover og seks foreslåtte lover om klima og energi.


22. juni, Stortinget vedtok sin holdning på:

  • Revisjonen av handel med utslipp ordningen (ETS) for å inkludere forurensende sektorer, som bygninger og veitransport, og fase ut gratiskvoter innen 2032;
  • gjennomføringen av karbonlekkasjeinstrument som bør sette en karbonpris på importerte varer for å motvirke flytting til land med mindre ambisiøse klimamål;
  • a fond for å sikre en rettferdig energiomstilling ved å takle den resulterende energi- og mobilitetsfattigdommen, finansiert av auksjonering av ETS-kvoter.


Tidligere i juni vedtok MEP-medlemmer sin holdning til:


MEP-medlemmer vil bestemme sin holdning til energitemaer som fornybar energi, effektivitet og skatter i løpet av de kommende månedene.


Les mer på gjeldende EUs tiltak for å redusere klimagassutslipp

Klimaendringene påvirker allerede europeere i dag 

Øker sirkulær økonomi

I tillegg presenterte Kommisjonen EUs handlingsplan for sirkulær økonomi i mars 2020, som inkluderer tiltak langs hele livssyklusen til produkter som fremmer prosesser i sirkulær økonomi, fremmer bærekraftig forbruk og garanterer mindre avfall. Det vil fokusere på:


I juli 2022 forventes MEP-medlemmer å stemme over EUs nye industriell strategi for å hjelpe bedrifter med å overvinne den Covid-relaterte krisen og gjøre overgangen til en grønnere, sirkulær økonomi. I november 2021 ba MEP-er om en mer omfattende EUs strategi for kritiske råvarer å gjøre Europa mindre avhengig av import av kritiske råvarer som er avgjørende for dens strategiske industrier.


Finn ut mer om fordelene med sirkulær økonomi
og hvordan Stortinget bekjemper plastforurensning.

Bee
 

Å skape et bærekraftig matsystem

Matvaresektoren er en av de viktigste driverne for klimaendringene. Selv om EUs jordbruk er den eneste store gårdsektoren over hele verden som har redusert sine klimagassutslipp (med 20% siden 1990), står det fortsatt for omtrent 10% av utslippene (hvorav 70% skyldes dyr).

De  Farm to Fork-strategi, presentert av kommisjonen i mai 2020, bør garantere en rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem, og samtidig sikre bøndenes levebrød. Den dekker hele matvarekjeden, fra å kutte bruken av sprøytemidler og salg av antimikrobielle midler med halvparten og redusere bruken av gjødsel til å øke bruken av økologisk landbruk.

Parlamentet ønsket EUs jord til bord-strategi velkommen i en resolusjon vedtatt i oktober 2021, men la til anbefalinger for å gjøre det enda mer bærekraftig. Parlamentet spesifiserte at Fit for 55-pakken skulle inneholde ambisiøse mål for utslipp fra landbruk og relatert arealbruk.

Bevaring av biologisk mangfold

Samtidig har EU som mål å takle tap i biologisk mangfold, inkludert potensialet utryddelse av en million arter. EU Biologisk mangfoldsstrategi for 2030, avduket i mai 2020 av kommisjonen, har som mål å beskytte naturen, reversere forringelsen av økosystemene og stanse tap av biologisk mangfold.

Stortinget vedtok sin holdningEUs strategi for biologisk mangfold for 2030: å bringe naturen tilbake inn i livene våre juni 8, og insisterte på at implementeringen er i samsvar med andre europeiske strategier for Green Deal.


Stortinget har gått inn for bærekraftig skogbruk ettersom skog spiller en viktig rolle i å absorbere og kompensere for karbonutslipp. MEP-medlemmer anerkjenner også skogbrukets bidrag til å skape arbeidsplasser i landlige samfunn og rollen EU kan spille for å beskytte og gjenopprette verdens skoger.

Finne ut fakta og tall om klimaendringer

Finansiering av den grønne overgangen

I januar 2020 la Kommisjonen fram Bærekraftig Europa Investeringsplan, strategien for å finansiere Green Deal av tiltrekker seg minst 1 billion euro i offentlige og private investeringer i løpet av det neste tiåret.

Som en del av investeringsplanen Bare overgangsmekanisme bør bidra til å lindre den sosioøkonomiske virkningen av overgangen på arbeidere og lokalsamfunn som er mest berørt av skiftet. I mai 2020 foreslo kommisjonen en offentlig lånefasilitet for å støtte grønne investeringer i regioner avhengig av fossilt brensel, som ble godkjent av parlamentet i juni 2021.

Parlament og råd ble enige om innføring av nye inntektskilder for å finansiere EU-budsjettet og Covid-19 økonomisk gjenopprettingsplan. Disse vil inkludere inntekter fra kvotehandelssystemet og en mekanisme for justering av karbongrenser som vil pålegge en avgift på import av visse varer.

For å oppmuntre til investering i miljømessig bærekraftig aktiviteter og forhindre at selskaper feilaktig hevder at produktene deres er miljøvennlige - praksis kjent som grønnvasking - parlamentet vedtatt ny lovgivning om bærekraftige investeringer i juni 2020. I november 2020 ba MEPs også om en skifte fra et uholdbart til et bærekraftig økonomisk system, som avgjørende for å utvikle EUs langsiktige strategiske autonomi og for å øke EUs motstandskraft.

Oppdag hvordan fondet for rettferdig overgang vil hjelpe EU-regioner med å gjøre overgangen til en grønnere økonomi

Finn ut mer 

Produktinformasjon 

Ref.: 20200618STO81513

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender