Kontakt med oss

Miljø

EU Green Week 2021 oppnår mobilisering i stor skala for sunnere mennesker og planeter

Publisert

on

Årets utgave av EU Grønne uke, Europas største årlige miljøarrangement, offisielt åpnet av president von der Leyen, stengt forrige fredag ​​(4. juni) med rekordengasjement fra hele EU. Dedikert til EUs ambisjon om et miljø uten forurensning, zoomte 600 partnerarrangementer i 44 land rundt Europa inn på arbeidet med å takle forurensning av luft, jord og vann. Fra workshops for barn, diskusjoner om grønn utvinning, hackathons, oppryddingsaksjoner og borgerengasjementsaktiviteter, fremhevet Green Week kraften til små individuelle handlinger ved siden av de strukturelle endringene som European Green Deal har som mål å få til.

European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans, and Commissioner for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius, stengt hendelsen. I mai presenterte EU-kommisjonen EUs handlingsplan for null forurensning legge ut denne visjonen og foreslå handlinger og mål hvordan du kommer dit. Å redusere forurensning krever rene valg for regional og urban mobilitet og energi, investeringer i bygninger og infrastruktur, samt generell arealplanlegging og arealbruk.

Forbindelsene mellom helse og miljø sto i sentrum for årets utgave. Når det gjelder biologisk mangfold og forurensning, er beskjeden fra denne grønne uken veldig klar: å redusere forurensning fra næringsstoffer, plantevernmidler og plast vil være en forutsetning for å nå våre mål for biologisk mangfold. Andre prioriteringer som ble fremhevet var bærekraftig produksjon og forbruk, samt saken om sosial rettferdighet når man kjemper for null forurensning, da de mest sårbare gruppene blir hardest rammet. Kommisjonen og Den europeiske regionkomiteen har også lansert en Interessentplattform for å bidra til å implementere handlingsplanen for null forurensning siden byer og regioner har en nøkkelrolle å spille for å oversette denne visjonen til handling på bakken. Mer informasjon er i dette nyhet.

Miljø

Kommisjonær Sinkevičius i Sverige for å diskutere skog og biologisk mangfold

Publisert

on

Kommisjonær Sinkevičius besøker Sverige i dag (14. juni) for å diskutere kommisjonens kommende EU-skogstrategi og forslagene om EU-drevet avskoging og skogforringelse med statsråder, medlemmer av det svenske parlamentet, NGO- og akademia-representanter og andre aktører. The Forest Strategy, som kunngjort i 2030 biologisk mangfoldsstrategi, vil dekke hele skogssyklusen og fremme multifunksjonell bruk av skog, med sikte på å sikre sunne og motstandsdyktige skoger som bidrar betydelig til biologisk mangfold og klimamål, redusere og svare på naturkatastrofer, og sikre levebrød. En nøkkel som kan leveres under European Green DealBiologisk mangfoldstrategi lovet også å plante 3 milliarder trær innen 2030. Kommisjonen har som mål å sikre dette året under COP 15 globale møte om biologisk mangfold en internasjonal avtale for å løse naturkrisen som ligner Parisavtalen om klima.

Fortsett å lese

Miljø

Copernicus: Første automatiserte pollenmålinger tillater kryssjekkende prognoser i flere europeiske land på nær sanntid

Publisert

on

Et partnerskap mellom Copernicus Atmosphere Monitoring Service og European Aeroallergen Network har tatt det første skrittet for å verifisere pollenprognoser nær sanntid gjennom EUMETNETs automatiserte pollenprogram “Autopollen”.

De Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har kunngjort det første trinnet i et felles initiativ med European Aeroallergen Network (EAN) for automatisert pollenovervåking i flere europeiske land. I regi av Network of European National Meteorological Services (EUMETNET) har forskjellige nettsteder for pollenovervåking blitt utstyrt med automatisert observasjonsevne som en del av “Autopollen” -programmet ledet av den sveitsiske meteorologiske tjenesten MeteoSwiss. På nettsteder med automatiserte pollenobservasjoner kan prognoser sjekkes i nærmest sanntid, mens andre steder bare kan evalueres på slutten av sesongen.

CAMS, som er implementert av European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på vegne av EU-kommisjonen, gir for tiden fire-dagers prognoser for fem vanlige pollentyper; bjørk, oliven, gress, ragweed og or ved hjelp av sofistikert datamodellering. Det automatiserte pollenovervåkningssystemet testes ut på 20 steder i Sveits, Bayern / Tyskland, Serbia, Kroatia og Finland, med planer om å utvide til andre europeiske land.

Dette er de første rutinemessige automatiserte pollenobservasjonene som har blitt offentlig tilgjengelige, noe som betyr at alle som bruker CAMS-pollenprognoser, enten via en app eller et verktøy, eller direkte på nettstedet, kan sjekke de daglige prognoseoppdateringene mot innkommende observasjoner og vurdere hvor nøyaktig de er. Mens systemet fremdeles er i et tidlig stadium, forutsier forskere at det vil hjelpe betydelig i evalueringen av hvor langt prognoser kan stole på. I stedet for å evaluere prognoser på slutten av sesongen, tillater nettsteder som for øyeblikket er utstyrt med automatiserte pollenobservasjoner kryssjekking i nærmest sanntid. Lenger nede i prosjektets håp håper CAMS og EAN å forbedre daglige prognoser ved hjelp av observasjonene gjennom prosessen med dataassimilering. Innkommende observasjoner vil bli behandlet umiddelbart for å justere startpunktet for daglige prognoser, slik det gjøres for eksempel i numerisk værforutsigelse. Videre er det planlagt en utrulling for å geografisk dekke hele Europa med støtte fra EUMETNET.

CAMS har jobbet med EAN siden juni 2019 for å verifisere prognosene sine med observasjonsdata fra mer enn 100 bakkestasjoner over hele kontinentet som er valgt for deres representativitet. Gjennom partnerskapet har prognosene forbedret seg betydelig.

Pollenallergi påvirker millioner av mennesker over hele Europa som kan reagere på visse planter på forskjellige tider av året. For eksempel topper bjørkepollen i april og er mer sannsynlig å bli unngått sør i Europa. I mellomtiden kan det være elendighet for de som lider nordover i juli, ettersom gresset har full blomst på denne tiden. Oliventreet er vanlig i landene i Middelhavet, og pollen er svært utbredt fra mai til juni. Dessverre for pasienter er det knapt noen "pollenfrie" regioner ettersom sporer transporteres over store avstander. Dette er grunnen til at CAMSs fire dagers prognoser er et uvurderlig verktøy for allergikere som kan spore når og hvor de sannsynligvis vil bli berørt. Og de nye automatiserte pollenobservasjonene kan bli en spillveksler når ordningen er rullet ut videre.

Vincent-Henri Peuch, direktør for Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kommenterer: “Den nye automatiserte pollenovervåkingskapasiteten utviklet av EUMETNET og EAN er til nytte for alle brukere som kan sjekke hvor langt prognosene er riktige. Selv om det er vanlig i dag å verifisere prognoser for luftkvalitet i sanntid, er det virkelig banebrytende for pollen. Dette vil også gjøre den kontinuerlige utviklingen av prognosemodellene raskere, og på mellomlang sikt kan de også brukes i behandlingen av prognoser. Å vite at du kan sjekke prognosen for dagen, eller de siste dagene, var riktig er uvurderlig. "

Dr Bernard Clot, leder for biometeorologi ved MeteoSwiss, sa: “Det automatiserte pollenprogrammet 'Autopollen' av EUMETNET er en spennende utvikling for Europa, og dette er bare det første trinnet. Mens det for tiden er seks steder i Sveits, åtte i Bayern og totalt 20 over hele kontinentet, koordinerer vi utvidelsen av nettverket for full europeisk dekning.

Copernicus er EUs flaggskip Jordobservasjonsprogram som opererer gjennom seks tematiske tjenester: Atmosfære, Marin, Land, Klimaendringer, Sikkerhet og Nødsituasjon. Den leverer fritt tilgjengelige operative data og tjenester som gir brukerne pålitelig og oppdatert informasjon relatert til vår planet og dens omgivelser. Programmet koordineres og administreres av EU-kommisjonen og implementeres i partnerskap med medlemsstatene, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Range Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer og Mercator Océan International, blant andre.

ECMWF driver to tjenester fra EUs Copernicus jordobservasjonsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) og Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar også til Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) er en uavhengig mellomstatlig organisasjon støttet av 34 stater. Det er både et forskningsinstitutt og en døgnåpen operasjonell tjeneste, som produserer og formidler numeriske værforutsigelser til sine medlemsstater. Disse dataene er fullt tilgjengelig for de nasjonale meteorologiske tjenestene i medlemsstatene. Superdatamaskinanlegget (og tilhørende dataarkiv) på ECMWF er en av de største av sin type i Europa, og medlemsstatene kan bruke 24% av kapasiteten til egne formål.

ECMWF utvider sin plassering i sine medlemsland for noen aktiviteter. I tillegg til et hovedkontor i Storbritannia og Computing Center i Italia, vil nye kontorer med fokus på aktiviteter gjennomført i partnerskap med EU, som Copernicus, være lokalisert i Bonn, Tyskland fra sommeren 2021.


Nettstedet til Copernicus Atmosphere Monitoring Service kan være funnet her.

Nettstedet til Copernicus Climate Change Service kan være funnet her. 

Mer informasjon om Copernicus. 

ECMWF-nettstedet kan være funnet her.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Fortsett å lese

Miljø

Frans Timmermans i EØSU: 'The European Green Deal vil være rettferdig, eller vil bare ikke være'

Publisert

on

Frans Timmermans har kunngjort tiltak for å skjerme de mest sårbare fra mulig utvidelse av systemet for handel med utslipp til å omfatte oppvarming og transportdrivstoff, og hørte EØSUs forslag om å forbedre bedriftens beslutningstaking om den grønne overgangen gjennom sosial dialog.

Etter å ha ønsket EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans velkommen til EØSUs plenarmøte onsdag 9. juni, sa EESKs president Christa Schweng at EØSU hadde vært en trofast alliert av kommisjonen i sin klimatiltak. Den hadde støttet kommisjonens forslag om sterkere utslippskutt innen 2030 enn opprinnelig planlagt. Det hadde også vært dets aktive partner i arbeidet med å støtte den spirende sirkulære økonomien i Europa, med de to institusjonene som lanserte European Circular Economy Stakeholder Platform i 2017 som en ressurs for banebrytende virksomheter over hele Europa.

Nå som Europa reflekterte over hvordan man kunne bygge bedre tilbake etter COVID-19-pandemien, var det mer enn noensinne behov for en sosial avtale for å sikre en rettferdig grønn overgang.

"The Green Deal er en ambisiøs vekststrategi for EU for å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og gi økonomisk drivkraft," sa Schweng, "men de sosiale, arbeidsmessige, helsemessige og egenkapitaldimensjonene bør styrkes for å sikre at ingen person, samfunn, arbeidstaker , sektor eller region blir etterlatt. "

Timmermans understreket at den sosiale dimensjonen ved den grønne overgangen var kommisjonens viktigste bekymring, ettersom pandemien hadde blåst sosiale forskjeller ut av proporsjoner og satt samfunnet "på kanten". Han beskrev hovedelementene i pakken Fit for 55 som skulle slippes 14. juli.

Innbinding av sosial rettferdighet i klimatiltak

Pakken ville "slå fast sosial rettferdighet i de nye forslagene", sa Timmermans, av:

· Dele byrden av klimatiltak rettferdig mellom næringer, myndigheter og enkeltpersoner, og

· Innføre en sosial mekanisme som hjelper til med å dempe virkningen på de mest sårbare tiltakene, som mulig utvidelse av handel med utslipp til å omfatte varme og transportdrivstoff

"Vær trygg", sa Timmermans, "hvis vi tar dette skrittet og hvis husholdningene får økende kostnader som et resultat, vil vi sikre at en sosial mekanisme, et klimafond, er på plass som kan kompensere for mulige uønskede effekter . "

"Vi må beskytte utsatte husholdninger mot potensielle prisøkninger for oppvarming og transportdrivstoff, spesielt i regioner der rene alternativer ikke er lett tilgjengelige," sa Timmermans. "Så hvis vi skulle innføre handel med utslipp av disse drivstoffene, betyr det at vi også må ta vår forpliktelse til sosial rettferdighet et skritt videre. Ethvert forslag om handel med utslipp i disse nye sektorene må komme med et forslag til den sosiale effekten samtidig . "

Å bringe arbeidernes stemme inn i ligningen

Som en del av debatten hørte Timmermans EØSUs bidrag til å utforme en sosial avtale som er integrert i Green Deal. Forslagene, satt opp av ordfører Norbert Kluge, fokuserer på sterkere arbeidstakermedvirkning i bedriftens beslutningstaking og på samfunnsansvar.

"Sosial dialog er av største betydning for å garantere en nær kobling mellom Green Deal og sosial rettferdighet," sa Kluge. "Vi tror at ved å bringe inn arbeidernes stemme kan vi forbedre kvaliteten på økonomiske beslutninger som selskaper tar når de går over til en grønn modell."

"Arbeidsinformasjon, konsultasjon og deltakelse på styrenivå har en tendens til å favorisere en mer langsiktig tilnærming og forbedre kvaliteten på beslutningstaking i en økonomisk reformagenda." sa Mr. Kluge.

En rapport fra Hans Böckler-stiftelsen om hvordan virksomheten i Europa forvitret finanskrisen 2008-2009, viste at selskaper med inkluderende tilsynsstyrer ikke bare var mer robuste, men også gjenopprettet raskere fra konsekvensene. De permitterte færre ansatte, opprettholdt høyere nivåer av investeringer i FoU, registrerte høyere fortjeneste og viste mindre volatilitet i kapitalmarkedet. Samlet sett var de også mer orientert mot selskapets langsiktige interesser.

EØSU understreker imidlertid at en sosial avtale som en viktig del av en grønn avtale ikke bare er relatert til arbeid. Det handler om inntekt, trygd og skattemessig støtte for alle som trenger det, inkludert de som ikke har tilgang til arbeid i det hele tatt.

Det er behov for aktive arbeidsmarkedspolitikker, sammen med effektive offentlige arbeidsformidlinger, trygdesystemer tilpasset endrede mønstre på arbeidsmarkedene og passende sikkerhetsnett når det gjelder minimumsinntekt og sosiale tjenester for de mest utsatte gruppene.

Les hele teksten til Timmermans tale.

Se debatten med Frans Timmermans om EØSCs Twitter-konto @EU_EESC

EØSU-uttalelsen Ingen Green Deal uten en sosial avtale vil snart være tilgjengelig på EØSUs nettsted.

Fortsett å lese
Annonse

Twitter

Facebook

Annonse

Trender