Kontakt med oss

sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi: Kommisjonen konsulterer om evalueringen av skipsgjenvinningsforordningen

DELE:

Publisert

on

Kommisjonen lanserer en offentlig høring for å innhente synspunkter fra et bredt spekter av aktører – redere, resirkuleringsselskaper, industri, nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og innbyggere om EUs skipsgjenvinningsforordning. Tilbakemeldingene som er mottatt vil hjelpe den pågående evalueringen av regelverket for resirkulering av EU-flaggede skip som har vært på plass siden 2013.

Evalueringen tar sikte på å vurdere hvor godt forordningen har blitt brukt og dens virkning hittil; vurdere hvor godt det bidrar til de generelle politiske målene til den europeiske grønne avtalen og Rundskriv Economy Handlingsplan; og identifisere mangler ved implementering og håndhevelse.

De fleste skip er bygget med materialer som egner seg for gjenvinning. Når skip demonteres, blir stål, annet skrapmetall og ulike typer utstyr tilgjengelig og kan gjenbrukes videre. Mange skip demonteres imidlertid utenfor EU, under forhold som ofte er skadelige for arbeidernes helse og miljøet. EUs skipsgjenvinningsforordning er det eneste dedikerte juridisk bindende rammeverket regulering av gjenvinning av skip på internasjonalt nivå og har som mål å redusere de negative effektene av resirkulering av EU-flaggede skip betydelig. 

Når evalueringen er fullført, avhengig av funnene, kan Kommisjonen starte en revisjonsprosess for forordningen.

Interesserte aktører inviteres til å dele sine synspunkter via en online offentlig konsultasjon som varer til 7. juni 2023.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender