RSSEU

Kommisjonen henviser #Luxembourg til #EUCourtOfJustice for ikke fullstendig implementering av #EUMoneyLaundering regler

Kommisjonen henviser #Luxembourg til #EUCourtOfJustice for ikke fullstendig implementering av #EUMoneyLaundering regler

| November 12, 2018

EU-kommisjonen har besluttet å henvise Luxembourg til EU-domstolen for å gjennomføre bare en del av 4th-direktivet om hvitvasking av penger (direktiv 2015 / 849) i sin nasjonale lovgivning. Kommisjonen foreslo at Retten skal betale et engangsbeløp og daglige straffer til Luxembourg har truffet de nødvendige tiltak. Rettferdighet, forbrukere og likestilling kommissær [...]

Fortsett å lese

#RailwaySafety - Commission henviser #Bulgaria til #CourtOfJustice for manglende overføring og overholdelse av EUs regler

#RailwaySafety - Commission henviser #Bulgaria til #CourtOfJustice for manglende overføring og overholdelse av EUs regler

| November 12, 2018

Kommisjonen har besluttet å henvise Bulgaria til EU-domstolen for manglende korrekt gjennomføring og gjennomføring av EUs lovgivning om jernbanesikkerhet (Direktiv 2004 / 49 / EC). Direktivet krever at medlemslandene skal etablere et undersøkelsesorgan som er uavhengig i sin organisasjon, juridiske struktur og beslutningsprosesser fra ethvert jernbanevirksomhet, infrastrukturforvalter, [...]

Fortsett å lese

#ParadisePapers - Kommisjonen følger opp ulovlige skattefeil for yachter og fly

#ParadisePapers - Kommisjonen følger opp ulovlige skattefeil for yachter og fly

| November 12, 2018

Kommisjonen har styrket sin dagsorden for å takle skatteunddragelse i yachts- og flysektoren ved å gjennomføre overtredelsesprosedyrer om skattebrudd som brukes i fritidsbåtindustrien i Italia og Isle of Man. Disse bestemmelsene kan generere store forvrengninger av konkurranse, som fremhevet av fjorårets 'Paradise Papers' lekkasjer. I [...]

Fortsett å lese

#StateAid - Kommisjonen godtar offentlig støtte for naturgasssammenkobling mellom #Greece og #Bulgaria

#StateAid - Kommisjonen godtar offentlig støtte for naturgasssammenkobling mellom #Greece og #Bulgaria

| November 12, 2018

EU-kommisjonen har funnet bulgarske og greske planer om å støtte bygging og drift av en naturgassammenkobler for å være i tråd med EUs statsstøtteregler. Prosjektet vil bidra til sikkerheten og diversifiseringen av EUs energiforsyninger uten å forvride konkurransen. Kommissær Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen forespørsler #Malta #MoneyLaundering vakthund for å øke tilsynet med banker

Kommisjonen forespørsler #Malta #MoneyLaundering vakthund for å øke tilsynet med banker

| November 12, 2018

EU-kommisjonen har vedtatt en uttalelse som krever at den maltesiske overvåkingspolisen for hvitvasking av penger (Financial Intelligence Analysis Unit) fortsetter å treffe ytterligere tiltak for å fullføre sine forpliktelser i henhold til fjerde direktivet om hvitvasking av hvitvasking. Etter anmodning fra Kommisjonen undersøkte og konkluderte European Banking Authority (EBA) at Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) var i strid med [...]

Fortsett å lese

#AfricaEuropeAlliance - Økende bærekraftig energiinvesteringer i #Africa

#AfricaEuropeAlliance - Økende bærekraftig energiinvesteringer i #Africa

| November 12, 2018

Et nytt plattforminitiativ på høy nivå samler sentrale aktører i bærekraftig energisektoren fra den offentlige og private sektoren i både Europa og Afrika. På Afrikas investeringsforum i Johannesburg organisert av Den Afrikanske Utviklingsbank har EU og Afrikanske Union lansert EU-Afrika plattform på høyt nivå på bærekraftig energiinvesteringer [...]

Fortsett å lese

"Skuffende kompromiss" på #EUAccessibilityAct

"Skuffende kompromiss" på #EUAccessibilityAct

| November 12, 2018

En foreløpig avtale om European Accessibility Act ble nådd på 8 november av EU-institusjoner. Loven feiler funksjonshemmede, sier European Disability Forum. Den dekker hovedsakelig digital tilgjengelighet og etterlater det virkelige verdensmiljø der personer med funksjonshemninger lever. Den europeiske tilgjengelighetsloven vil legge til nye EU-generelle minimumskrav på [...]

Fortsett å lese