Kontakt med oss

Eurocities

Stor undersøkelse blant europeiske ordførere: Byledere trenger støtte for å takle bolig- og sosiale kriser

DELE:

Publisert

on

Å takle den økende boligkrisen og svare på økende sosiale ulikheter er økende bekymring for ordførere i europeiske byer i 2024, har en stor ny undersøkelse fra Eurocities avslørt. Publisert to uker før Europa-valget, det andre årlige Eurocities Pulse Mayors Survey, som samlet resultater fra 92 ordførere i 28 europeiske land, har avdekket hovedtrendene, utfordringene og prioriteringene som former urbane anliggender i 2024.

Undersøkelsen bekrefter også at klimaendringer fortsatt er toppprioritet for byens ledere totalt sett. Som tilfellet var i 2023, satte godt over halvparten av ordførerne klimatiltak som sin toppprioritet for 2024, mer enn det dobbelte av noen annen kategori. 

I følge undersøkelsen er de største prioriteringene for ordførere i 2024:

 • 67 % klimatiltak: Ordførere fremhever byenes sentrale rolle i å lede aksjoner som bygningsrenovering og utvikling av bærekraftig transport. 
 • 31 % sosial inkludering og likestilling: Ordførere fremhever økende inflasjon og levekostnadskrisen. De ønsker å samarbeide med EU for å beskytte folks sosiale rettigheter i de grønne og digitale transformasjonene og bygge byens kapasitet til å svare på press på viktige sosiale tjenester.
 • 30 % tilgang til rimelige og sosiale boliger: Ordførere erklærer sin vilje til å samarbeide med de neste EU-institusjonene og nasjonale regjeringer for å investere i rettferdige boliger av høy kvalitet og for å forbedre sosiale boliger.
 • 28 % bærekraftig mobilitet: Ordførere understreker viktigheten av sikkerhet, rimelighet og effektivitet, samtidig som de minimerer skadelige utslipp.

"Selv om klimaendringer fortsatt er toppprioriteten for europeiske ordførere i 2024, betaler de også mye mer oppmerksomhet til sosial inkludering og bolig enn i fjor," sier André Sobczak, generalsekretær i Eurocities. "Dette understreker at, i motsetning til mange populistiske politikere, er ikke ordførere imot økologiske og sosiale behov. Snarere har de som mål å jobbe samtidig med begge utfordringene for å utvikle en rettferdig overgang der ingen blir etterlatt.»

Til tross for en nylig tilbakeslag mot den europeiske grønne avtalens politikk blant noen nasjonale og europeiske politikere, understreker ordførere som svarte på undersøkelsen deres forpliktelse til å nå EUs klimanøytralitetsmål. "De aller fleste ordførere er også sikre på at innbyggerne deres støtter deres ambisiøse klimamål," sier Sobczak.

Men når det gjelder å kunne finansiere klimatiltak og andre prioriteringer, uttaler ordførere at de ikke mottar nok støtte fra EU eller deres nasjonale myndigheter.  

Annonse

"Selv om by- og EU-prioriteringer ofte er veldig på linje, er dette områder hvor europeisk finansiering og politikk kommer godt til kort, og fortsetter å bli holdt tilbake av nasjonale myndigheter," sier Sobzcak.  

«Som et resultat mangler mange byer kapasitet til å nå sine klimamål, mens andre sliter med å møte boligbehovet til de mest sårbare menneskene. Hvis denne situasjonen ikke bedrer seg, risikerer vi et stort tilbakeslag blant innbyggerne.»

Med det europeiske valget i juni satt til å gi nye mandater for Europaparlamentet og EU-kommisjonen, uttaler ordførere at hovedområdene for fremtidige EU-investeringer må være klimaendringer og energi, bærekraftig mobilitet og tilgang til bolig. 

"Ordførerne i Europa har gjort det klart at en bedre fremtid for Europas befolkning starter i byene," sier Sobczak. «Med 75 % av europeerne som bor i byer, ber ordførere EU om å investere i infrastruktur som vil redusere ulikheter, styrke offentligheten tjenester og bygge en rettferdig, grønn og velstående fremtid for Europa.»

De største utfordringene for ordførere i 2023 var:

 • 29% Klima forandringer: Ordførere fremhever spørsmål som tilgang til vann, effekten av ekstrem varme og utfordringen med å fremme klimatilpasningstiltak, samt fremme innsats for å nå målene for avkarbonisering og klimanøytralitet.
 • 26boligkrise: Bolig, på 10. plass i ordførernes utfordringer i 2022, flytter til andreplass i 2023. Ordførere fremhever at det blir stadig vanskeligere å gi tilgang til rimelige boliger til lavinntekt, samt arbeidstakere med mellominntekt.
 • 22% offentlig budsjett og administrativ kapasitet: Ordførere sier de langsiktige effektene av inflasjonen, kombinert med et skifte i gjeldende pengepolitikk og høyere renter, hadde en merkbar effekt på offentlige budsjetter og finansiering.

Andre viktige funn fra undersøkelsen er:

 • Mayors’ main strategies to achieve their priorities are sourcing additional central government or EU funding for their city (85%), focusing on innovation to implement new skjærekant løsninger (61 %) og etablere bedre måter å samarbeide med nasjonale myndigheter på (49 %).
 • Ordførere sier at prioriteringene til den neste EU-kommisjonen bør være mer investering i bærekraftig urban mobilitet (55 %), mer tilgjengelig for kvalitet, rimelige boliger (54 %) og en langsiktig strategi og visjon for at EU og byer skal samarbeide ( 49 %). 
 • 49 % av byene sa at de mangler tilstrekkelig verktøy og kapasitet til å oppfylle sine klimaforpliktelser og -mål, og 54 % vil slite med å møte de nåværende boligbehovene til de mest sårbare menneskene. 
 • 70 % av ordførerne sier at flertallet av deres velgere ønsker handling for avkarboniseringspolitikk og klimatiltak. Imidlertid er 50 % av ordførerne bekymret for lokal tilbakeslag om klimapolitikken deres.
 • Mens virkningene av både den russiske krigen i Ukraina og Covid-19-pandemien har falt ut av de ti beste utfordringene for ordførere, fortsetter mange ordførere å være vokale på sin standhaftige støtte til Ukraina.
 • 85 % av ordførerne mener at statlig innovasjon er avgjørende.

  Ordførere sier at de viktigste innovasjonsaktivitetene som gagner byer er datadrevet analyse og evidensbasert politikkutforming (72 %),
 • utvikle nye tjenester og løsninger basert på digitale teknologier (60%)
 • og menneskesentrert utforming av offentlige tjenester og politiske intervensjoner (57 %).

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender