RSSEn forsiden

Uavhengige journalister må fly #Ukraine "uten frykt for deres sikkerhet"

Uavhengige journalister må fly #Ukraine "uten frykt for deres sikkerhet"

| Desember 11, 2018

Situasjonen for journalister i Ukraina har kommet under søkelyset, med flere høyprofilerte saker som fremhever behovet for snarlig handling fra det internasjonale samfunn. Dette var nøkkelen til å komme fram fra en konferanse om pressefrihet i Brussel på 10 i desember - utpekt internasjonal menneskerettighetsdag. Spørsmålet om ytringsfrihet og [...]

Fortsett å lese

#HumanRightsWithoutFrontiers - Religiøs forfølgelse i #China

#HumanRightsWithoutFrontiers - Religiøs forfølgelse i #China

| Desember 11, 2018

Kinesiske myndigheter anslår at Den Allmektige Guds Kirke har opptil 4 millioner tilhenger. Det er trolig overdrivelse, men en annen kristen misjonsorganisasjon regner med at den har mer enn en million medlemmer. Frykt for regjeringens forfølgelse har drevet religiøse grupper i Kina under jorden, noe som gjør et nøyaktig hodeantal av noen gruppes tilhenger nesten umulig. Det er […]

Fortsett å lese

Ny allianse "vil drive #EUCircularEconomy road map forward '

Ny allianse "vil drive #EUCircularEconomy road map forward '

| Desember 11, 2018

Et konsortium av ledende selskaper har slått seg sammen for å bidra til å drive EUs sirkulære økonomi veikart fremover, skriver Martin Banks. Styrenics Circular Solutions (SCS), et plastindustri-initiativ, har gått sammen med INEOS Styrolution, Total, Trinseo og Versalis (Eni), som forsøker å skifte til en mer sirkulær økonomi for polystyren. SCS og [...]

Fortsett å lese

Kommissær Andriukaitis ved vedtakelse av rådsrekommendasjon om #VaccinePreventableDiseases

Kommissær Andriukaitis ved vedtakelse av rådsrekommendasjon om #VaccinePreventableDiseases

| Desember 11, 2018

EUs helseminister har vedtatt Rådets anbefaling om styrket samarbeid mot forebyggbare sykdommer knyttet til vaksine som er fokusert på tre hovedstolper: å takle vaksinthet og forbedre vaksinasjonsdekning; bærekraftig vaksinering i EU; og EU-koordinering og bidrag til global helse. Anbefalingen insisterer på målrettet oppsøkelse mot sårbare grupper, samtaler til [...]

Fortsett å lese

#FoodSafety - Medlemsstater støtter Kommisjonens forslag om å kutte ned tilstedeværelsen av #TransFattyAcids

#FoodSafety - Medlemsstater støtter Kommisjonens forslag om å kutte ned tilstedeværelsen av #TransFattyAcids

| Desember 11, 2018

I sammenheng med en stående komité har medlemslandene godkjent Kommisjonens forslag om å fastsette en maksimumsgrense for bruk av industrielt produsert transfett i matvarer i EU. Tiltaket tar sikte på å beskytte forbrukernes helse og fremme sunnere matalternativer til europeerne. Gjennom årene har en rekke vitenskapelige studier, inkludert en [...]

Fortsett å lese

Kommisjonens rapporter om fremdrift i siste forhandlingsrunde med #Mercosur

Kommisjonens rapporter om fremdrift i siste forhandlingsrunde med #Mercosur

| Desember 11, 2018

EU og Mercosur holdt sin siste forhandlingsrunde i Brussel fra 12-20 november. Det inkluderte betydelige diskusjoner om alle emner både på sjefs forhandleres og ekspertnivå. Som en del av den pågående åpenhetsarbeidet har Kommisjonen utgitt en rapport fra denne runden. Rapporten inneholder et sammendrag av diskusjoner i de forskjellige [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen skisserer et sett med tiltak for å holde #CulturalHeritage høyt på politisk dagsorden #EuropeForCulture

Kommisjonen skisserer et sett med tiltak for å holde #CulturalHeritage høyt på politisk dagsorden #EuropeForCulture

| Desember 11, 2018

Ved å avslutte det europeiske året for kulturarv 2018 på konferansen #EuropeForCulture i Wien har Kommisjonen fremhevet en rekke tiltak for kulturarven. Utdannelses-, kultur-, ungdoms- og sportkommissær Tibor Navracsics sa: "Jeg er stolt over at det europeiske året for kulturarv har lykkes med å nå millioner av mennesker over hele Europa og utover. Vi […]

Fortsett å lese