#EUexternalborders EU til å investere € 1 milliarder i regionene langs ytre grenser

eu-border-2015-se-rekord-flyt-innvandrereEU-kommisjonen har vedtatt en rekke grenseoverskridende samarbeidsprogram på totalt € 1 milliarder, støtte sosial og økonomisk utvikling i regionene på begge sider av EUs yttergrenser.

EU-kommisjonen har vedtatt en rekke grenseoverskridende samarbeidsprogram på totalt € 1bn, støtte sosial og økonomisk utvikling i regionene på begge sider av EUs yttergrenser.

"Grenseoverskridende samarbeid spiller en nøkkelrolle i å unngå å skape nye skillelinjer. Denne nye finansieringen vil ytterligere bidra til en mer helhetlig og bærekraftig regional utvikling i nabogrenseregionene og til en mer harmonisk territorial samarbeid om EUs ytre grenser, "sa naboskapspolitikken og utvidelsesforhandlingene kommissær Johannes Hahn.

"Jeg er veldig glad for at Det europeiske fondet for regionalutvikling kan bidra til å bringe EU og naboene nærmere. Grenseoverskridende samarbeidsprogrammer er konkrete eksempler på hvordan EU arbeider for å hjelpe medborgere til å møte vanlige utfordringer, og dermed skape en reell følelse av solidaritet, samtidig som de øker konkurranseevnen til lokale økonomier, sier regionalpolitisk kommissær Corina Creţu.

Denne typen grenseoverskridende samarbeid er en viktig del av EUs politikk overfor sine naboer. Det vil prioritere prosjekter som støtter bærekraftig utvikling langs EUs ytre grenser, og dermed redusere forskjeller i levekår og ta opp felles utfordringer på tvers av disse grensene. For hvert av programmene, har deltakerlandene valgt opptil fire prioriteter, f.eks SME utvikling, kultur, miljø og klima, fattigdomsbekjempelse, utdanning og forskning, energi, tilgjengelighet, border ledelse.

Den nye pakken vil finansiere prosjekter i 27 land: Armenia, Georgia, Republikken Moldova, Ukraina og Russland i øst; Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Palestina, Tunisia; EUs medlemsland (Bulgaria, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Sverige) samt Norge og Tyrkia. Finansieringen kommer under European Regional Development Fund (ERDF) og European Neighbourhood Instrument (ENI). Finansieringsavtaler vil bli ferdigstilt mellom partnerlandene og EU innen utgangen av 2016. Tilskudd vil bli tildelt gjennom utlysninger forventes å bli lansert i løpet av 2016 eller tidlig 2017.

Et eksempel:

Gjennom "Clean river" prosjekt mellom Romania og Ukraina - verdt EUR 3.8 Million - vil ENI Cross Border Cooperation bidra til å bevare den økologiske verdien av Donau-bassenget ved å styrke samarbeidet i menneskeskapte katastrofer forebygging.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU-kommisjonen

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *