Kommisjonens rapport sier at # arbeidsledighet og sosial situasjon fortsetter å bli bedre i EU

| Februar 13, 2018

Støttet av sterk økonomisk vekst økte sysselsettingen i EU sterkere enn forventet i tredje kvartal 2017 og følger fortsatt med fallende ledighet i henhold til den siste kvartalsrapporten om utviklingen av arbeidsmarkedet, sysselsetting og sosial situasjon i Europa.

Sysselsetting, sosiale saker, kompetanse og arbeidsledighet kommissær Marianne Thyssen sa: "Veksten er tilbake i Europa. Sysselsetting i EU når det høyeste nivået, med mer enn 236 millioner mennesker i arbeidslivet. Når det gjelder arbeidsledighet, blir det stadig avtagende. Vi må gjøre mest mulig ut av denne økonomiske dynamikken for å gi medborgerne de nye og mer effektive rettighetene vi har definert i den europeiske sosialretten: rettferdig arbeidsforhold, like adgang til arbeidsmarkedet og sosial beskyttelse skikkelig. Vi må nå sikre at alle borgere og arbeidstakere kan dra nytte av denne positive utviklingen på arbeidsmarkedet.

"Over ett år økte sysselsettingen med 1.7% i EU, som representerer 4 millioner mennesker, 2.7 millioner av dem i euroområdet. Denne økningen er hovedsakelig drevet av heltid og ubestemte jobber. Sysselsettingsgraden for 20-64-åringer i EU har jevnt økt de siste tre årene til 72.3% i tredje kvartalet 2017, det høyeste nivået noensinne. Det er imidlertid store forskjeller mellom medlemslandene. Andre arbeidsmarkedsindikatorer som inngår i kvartalsrapporten, som for eksempel arbeidsproduktivitet og den finansielle situasjonen for europeiske husholdninger, bekrefter også forbedringen i den europeiske økonomien. "

Mer informasjon er tilgjengelig i denne pressemeldingen.

Tags: ,

Kategori: En forsiden, Sysselsetting, EU, EU, Europa 2020 Strategi, EU-kommisjonen, Arbeidstakerrettigheter