#EUOmbudsman sier at medlemslandene må åpne opp ugjennomsiktige forhandlinger om EU-lover

| Februar 13, 2018

Etter en detaljert henvendelse, den europeiske ombudsmannen Emily O'Reilly (Bildet) har funnet ut at Rådet for EU-gjennom praksis som hemmer kontrollen av utkast til EU-lovgivning - undergraver borgernes rett til å holde sine valgte representanter til konto. Dette utgjør feiladministrasjon.

Ombudsmannen kritiserer spesielt Rådets feil systematisk for å registrere identiteten til medlemslandenes stillinger under diskusjoner om lovforslag og den utbredte praksis med uforholdsmessig merking av dokumenter som ikke for omløp, eller LIMITE.

Tilnærmingen faller ikke ut av hva som forventes av Rådet når det gjelder lovgivningsmessig åpenhet. Ombudsmannen ber nå Rådet systematisk å registrere medlemslandsposisjoner i rådsarbeidsgrupper og i COREPER-ambassadørmøter og i prinsippet å gjøre disse dokumentene proaktivt tilgjengelige for offentligheten i tide.

O'Reilly krever også klare kriterier for bruk av "LIMITE" statusen og at statusen blir vurdert før loven vedtas.

"Det er nesten umulig for borgerne å følge de lovgivende diskusjonene i rådet mellom nasjonale regjeringsrepresentanter. Denne "bak-lukkede dørens" tilnærming risikerer å fremmedgjøre medborgere og føle negativ følelse, "sa O'Reilly. "Nasjonale regjeringsrepresentanter involvert i lovgivningsarbeid er EU-lovgivere og bør være ansvarlige som sådan. Hvis borgere ikke vet hvilke beslutninger deres regjeringer tar, og har tatt, mens utformingen av EUs lover, fortsetter klandre Brussel-kulturen. EU-borgere har rett til å delta i lovverk som påvirker dem, men for å gjøre det, trenger de større åpenhet fra deres regjeringer i Brussel.

"Å gjøre EUs lovgivningsmessige prosess mer ansvarlig for offentligheten, ved å være mer åpen, ville sende et viktig signal foran valget til Europa i 2019," sa ombudsmannen.

Ombudsmannen forventer at rådet skal svare på 9 May 2018. Bakgrunn Rådet er medlovgiver sammen med Europaparlamentet. Før de nasjonale ministrene møter i Rådet, når de oppnår en formell stilling til et lovforslag, foregår forberedende diskusjoner i rådets møter med nasjonale ambassadører og i de over arbeidsgruppene i 150-rådet som deltar av nasjonale tjenestemenn.

I løpet av hennes henvendelse sendte ombudsmannen 14 spesifikke spørsmål til Rådet og kontoret hennes inspiserte dokumentene i tre råds filer for å få et innblikk i hvordan dokumenter blir produsert, sirkulert og publisert. Kontoret organiserte også en offentlig høring, som mottok 21-innsendinger, blant annet fra medlemmer av offentligheten, nasjonale parlamenter, det sivile samfunn og akademikere.

Ombudsmannens henvendelse viste for eksempel at for å få et fullstendig bilde av all dokumentasjon om et lovverk, er det nødvendig med fire forskjellige søk i rådets dokumentregister for forhandlinger i forberedende organer og to søk i andre deler av nettsiden for diskusjoner på rådsnivå.

Ombudsmannen undersøker klager om feiladministrasjon i EUs institusjoner, byråer og organer. Enhver EU-borger, bosatt, eller et foretak eller en forening i EU, kan sende inn en klage til ombudsmannen. Ombudsmannens makter omfatter retten til å inspisere EU-dokumenter, ringe tjenestemenn til å vitne, og å åpne strategiske henvendelser på eget initiativ. For mer informasjon, klikk her.

Tags: ,

Kategori: En forsiden, EU, europeiske ombudsmannen, Utvalgte Artikkel