Stortinget skal sette fram sin visjon for fremtidige forbindelser mellom EU og Storbritannia, Brexit

| Mars 13, 2018

En resolusjon om parlamentets holdning til fremtidige forhold mellom EU og Storbritannia blir diskutert med Michel Barnier tirsdag på 09h og stemt på onsdag (13 mars).

Utkastet til resolusjon, utarbeidet av Europaparlamentet Brexit Steering Group og godkjent av Formandskonferansen (president og politiske gruppeledere) på 7 i mars, foreslår at en EU-UK-tilknytningsavtale kunne gi et passende rammeverk for det fremtidige forholdet.

Men teksten understreker at selv tettrettede tredjelande med identisk lovgivning ikke kan nyte like fordeler eller markedsadgang som EU-land.

Debatten og avstemningen (onsdag) kommer foran 22-23 mars EU-toppmøtet i Brussel der EUs stats- og regjeringshofer forventes å godkjenne rådets retningslinjer for fremtidige forholdsforhandlinger.

Du kan se på plenumsdebatten via EP live- og EBS +.

Mer informasjon

Tags: ,

Kategori: En forsiden, Brexit, EU, Europaparlamentet, Plenum, UK