Merknader av høy representant / visepresident #FedericaMogherini etter #ForeignAffairs Council

| Oktober 17, 2018

"Først og fremst hadde vi en god diskusjon med ministrene [utenrikspolitikk] på Libya, hvor vi så enhet. Jeg har sett at noen ministre allerede har formidlet denne meldingen om enhet i det arbeidet vi gjør, og at vi vil gjøre enda mer i uker og måneder for å komme til å støtte først og fremst for den politiske prosessen - valg, både presidentvalg og parlamentsvalg - skal skje snarest mulig, men med riktig sikkerhet og politisk rammeverk.

"Politisk rammeverk betyr en lovramme som gjør det klart for hva libyerne skal stemme, med de konstitusjonelle rammene om mulig, Støtte til FNs generalsekretærs spesialrepresentant [til Libya, Ghassan] Salamé oversetter også de to andre sektorer av sin handling sammen med den politiske overgangen, som er de økonomiske reformene og sikkerhetsarrangementene. Spesielt har vi sett med ministrene på hvordan vi kan, som EU, sammen med medlemslandene, øker vår støtte til konsolideringen av våpenhvile og gjennomføringen av sikkerhetsarrangementene.

"Som du vet har vi noen instrumenter på plass allerede på sikkerhetsfronten, nemlig Operasjon Sophia som alle medlemslandene har indikert på at de vil beholde og fortsette det, særlig når det gjelder å bekjempe smuglere og menneskehandlere og deres forretningsmodell, men også i opplæringen til de libyske kystvaktene. Vi har også EUBAM [EU Border Assistance Mission, i Libya], vårt oppdrag som hjelper arbeidet i Libya spesielt med grenseledelse. Og vi har en kobling [og planlegging] celle (EULPC) som arbeider med sikkerhetsforhold og situasjon.

"Vår tilstedeværelse i Libya har blitt intensivert i disse ukene i kompliserte omstendigheter, men dette er noe som skal fortsette, og vi legger denne støtten til rådighet for De forente nasjoner - og av libyerne selvsagt. Vi indikerte også full støtte til den kommende konferansen i Palermo som Italia organiserer. Alle medlemslandene angav at de ønsker velkommen denne konferansen, og vi vil følge opp fra den.

"Meldingen som kommer ut av utenriksministermøtet om Libya er en melding om enhet og vilje til å jobbe enda mer for å støtte en libysk-funnet løsning på situasjonen i landet under FN-regi.

"Vi har da hatt en utmerket utveksling med FN-organene som arbeider med migrasjon og flyktninger. Vi var glad for å ønske velkommen til FNs flyktningkommissær, Filippo Grandi, og ved å koble den nye generaldirektøren for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon Antonio Vitorino til videoklipp, slik at det fremheves det strategiske partnerskapet EU har med De forente nasjoner på dette problemet.

"Vi har gjennomgått alle våre nåværende samarbeidsområder som starter fra Libya. Du vet at vi har jobbet veldig bra med FN-etatene for å frigjøre migranter og flyktninger som befant seg i interneringssenter i Libya, og sørge for at de blir evakuert gjennom Niger, enten for å gå tilbake gjennom frivillig retur eller å bli beskyttet gjennom mekanismer garantert av UNHCR [FNs Flyktning Agency]. Vi ønsker å akselerere prosessen.

"Vi har også sett på måter vi kan øke samarbeidet på andre ruter bortsett fra det sentrale Middelhavet. La meg understreke at Middelhavsruten har gått ned med 80-85% i år, mens vi har sett en økning med 150% på den vestlige middelhavsruten, så vi bestemte oss for å øke arbeidet vårt, særlig med Marokko og Mauretania.

"Vi legger allerede inn noen nye tiltak i denne sammenheng, som midler som vil bli tildelt for å samarbeide med disse landene for å lede sammen den vestlige middelhavsruten - åpenbart, holde øye med Øst-Middelhavsruten, men også til global trender som vi ser. Filippo Grandi var nettopp tilbake fra et besøk i Latin-Amerika og orienterte oss også om situasjonen for venezuelanske borgere som beveger seg rundt i området, med et stort antall flyktninger og innvandrere som kommer ut av landet.

"Og så samarbeider vi om mange andre problemer og kriser, om flyktninger - spesielt Syria, men jeg kan også nevne Myanmar og Rohingya-krisen og mange andre.

"Så vi bestemte oss for å bevare noen av de gode resultatene vi allerede har oppnådd, styrke vårt samarbeid med FN og med våre partnere, nemlig Afrikanske unionen og opprinnelseslandene og transittene, finansier mer vår EU [Emergency] Trust Fund [for Afrika] for prosjekter langs rutene. Her har jeg appellert til medlemslandene om å bidra mer til Trust Fund og også å fokusere på nye måter der vi kan takle skifting av migrasjonsruter andre steder fra Sentral-Middelhavet.

"Vi hadde et poeng på Den sentralafrikanske republikk - vi vedtok også Konklusjoner som vi allerede har publisert, slik at du kan se på det - bestemmer oss for å øke arbeidet vårt med landet, både når det gjelder humanitær og utviklingshjelp, men også når det gjelder støtte til sikkerhet. Vi har allerede en tilstedeværelse der i dette henseende, a opplæringsmisjon [EUTM RCA], som vi ønsker å styrke.

"Da vi hadde en diskusjon med ministrene om situasjonen i Venezuela, hvor jeg vil være veldig klar: Vi bekreftet vår sterke posisjon på den politiske krisen i Venezuela. Du vet at vi allerede har innført målrettede sanksjoner mot personer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene - nemlig politiske rettigheter - i Venezuela. Denne politikken skal fortsette. EU ser ikke på å myke sin posisjon på Venezuela på noen måte.

"På den andre siden tror vi også at det bare kan være en demokratisk politisk løsning på den nåværende krisen i landet, og derfor vil vi undersøke muligheten for å etablere en kontaktgruppe for å se om det er forhold som ikke skal lette mekling - det er klart ikke betingelsene for det - eller en dialog, men en politisk prosess: en måte å være i kontakt med de ulike partiene - åpenbart ikke bare regjeringen, men også opposisjonens ulike sider, noe som involverer noen regionale internasjonale aktører - og som jeg sa, undersøkte muligheten for å skape forhold for en politisk prosess å bli startet.

"Jeg ønsker ikke å skape forventninger her, vi har ikke bestemt oss for å utgjøre det ennå, men bare for å utforske muligheten for å gjøre det, fordi vi er bekymret for at spenningen i mangel - i fravær - av en politisk prosess bare kunne bli verre. Situasjonen for det venezuelanske folket, blant annet mange hundre tusen europeiske borgere, kan bli enda verre.

"Vi vil ikke bare sitte og vente på at dette skal skje. Vi vil prøve å se om EU kan spille en nyttig rolle sammen med andre og forsøke å unngå at situasjonen vokser fra dårlig til verre - eller faktisk fra verre til enda verre.

Q & A

[EUNAVFOR MED] Operasjon Sophia Observerer og overvåker oljesmugling og smugling av libyske oljeinntekter. Disse inntektene går tilbake til militsen, gjør dem rikere, rikere, og skaper også mer konkurranse og konflikt mellom disse militsene. Hvilke tiltak er EUs spesifikke tjenester som driver for å stoppe denne oljesmugling? Vil du forestille deg spesifikke sanksjoner mot militsen, hovedsakelig de som er i Tripoli, som blokkerer fredsprosessen - selv om sanksjonen vil bli tatt ensidig av EU, selv om disse smuglet oljeinntektene kanskje går til europeiske banker, men også andre banker i andre regioner?

Først og fremst er en del av vårt arbeid sammen med FNs spesialrepresentant [for Libya, Ghassan Salamé] og i full støtte til arbeidet hans å sikre at oljeinntektene - de lovlige, de vanlige - er like og transparent komme der de skal få. Betydning, som sagt mange ganger, er Libya et rikt land når det gjelder ressurser og penger som kommer ut av disse naturressursene. Poenget er hvordan man skal gjøre inntektene flytende gjennomsiktige og like delte på en skikkelig måte, slik at den fordeler det libyske folket. Dette er et arbeid vi støtter, og at FNs spesialrepresentant [Salamé] investerer mye energi i å gjøre.

Når det gjelder de uregelmessige oljestrømmene, smugling av olje, begynner vi å overvåke dette. Som du vet, i operasjon Sophia, hovedmandatet, er kjernemandatet demontering av traffickers 'og smuglerens nettverk. Vi la til to elementer i mandatet: En relatert til opplæringen av Libyas kystvakter, den andre er overvåking og gjennomføring av FNs mandat for å stoppe våpenstrømmene. På oljen jobber vi fortsatt.

Men vi har i dag besluttet sammen med ministrene [utenrikspolitikk] å se på hvordan de nasjonale sentralbankene i EUs medlemsland kan spore pengestrømmene på en bedre måte, slik at vi etter pengestrømmen kan være mer effektivt for å avgjøre hvem som handler på hvilke fronter, det være seg smugling av olje, våpen eller mennesker, og ha dette i innflytelse på den forskjellige finansieringen av militsen eller de politiske og militære kampene.

Den andre delen av spørsmålet var på sanksjoner. Vi har diskutert dette med [Ghassan] Salamé. Jeg forstår at det fortsatt er arbeid i FNs sikkerhetsråd, slik det vi diskuterte i dag med utenriksministrene i EUs medlemsstater, er behovet for EU-landene som for tiden sitter i FNs sikkerhetsråd for å koordinere stillinger i denne forbindelse og koordinere svært nært med [Ghassan] Salamé.

Vi har sett at presidenten [i USA, Donald] Trump skal sende sin statsminister [Mike Pompeo] til Saudi-Arabia for å prøve å finne ut hva som virkelig skjedde med forsvinden av Jamal Khashoggi. Kan du gi en indikasjon på hva EUs utenriksministre kollektivt tenker på denne situasjonen? Enhver melding du har til det saudiske regimet? På Brexit: kan du gi følelse av din følelse? Føler du deg optimistisk denne uken, er du mindre optimistisk?

Jeg tror jeg vil forlate det andre spørsmålet senere i uken, og som jeg sa i morges, Brexit er ennå ikke et utenrikspolitisk problem for EU. Vi har Utenrikssekretæren [Jeremy Hunt] sitter rundt bordet, vi samarbeider og tar beslutninger sammen godt, og fra nå til slutten av mars vil jeg fortsette å lede et råd med 28-medlemslandene og jeg sitter her i denne kapasiteten, så jeg vil ikke kommentere Brexit.

På Saudi-Arabia, som jeg sa i morges, kan jeg bekrefte dette, vi har snakket om det med utenriksministrene i 28-medlemslandene, og det var full konsensus rundt bordet om at vi forventer åpenhet, vi forventer full klarhet fra undersøkelser som skal gjøres av de saudiske myndighetene sammen og i full samarbeid med de tyrkiske myndighetene. Vi støtter veldig mye meldingene som følger med i samme linje fra andre partnere, fra Washington. Jeg uttrykte meg selv første gang på akkurat samme dag da sekretæren for USA, Mike, Pompeo sa nøyaktig de samme ordene vi sa. Jeg tror vi er helt på samme side med våre amerikanske venner på dette: vi forventer åpenhet og vi venter på å ha klarhet om hva som skjedde i dette tilfellet, som er spesielt dramatisk.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Europarådet, Libya

Kommentarer er stengt.