MEPs vil ha ambisiøs finansiering for #CrossBorderProjects for å koble folk

| Desember 6, 2018

Økonomisk og sosial samhørighet og samarbeid i grenseregioner bør få maksimal støtte, ifølge Regionalutviklingsutvalget.

I avstemningen denne uken anbefalte MEPs å legge til en ekstra € 2.73 milliarder for å øremerke et totalt beløp på € 11.16bn for europeisk territorialt samarbeid (Interreg), som skal finansieres gjennom Det europeiske fondet for regional utvikling (ERUF), Det europeiske sosialfondet ESF +) og Samhørighetsfondet for 2021-2027 programmeringsperioden.

Utvalget anbefaler å tildele:

  • € 7.5 bn (67.16%) til grenseoverskridende samarbeid;
  • € 1.97bn totalt (17.68%) for transnasjonalt samarbeid;
  • € 357.3 millioner totalt (3.2%) for samarbeid mellom ytterste regioner;
  • € 365m totalt (3.27%) for interregionalt samarbeid, og;
  • € 970m (8.69%) til det nye initiativet om interregional innovasjonsinvesteringer.

Spesiell oppmerksomhet til små og mellomstore bedrifter og små prosjekter

Søknader til People2people og småskala prosjekter som involverer små og mellomstore bedrifter bør oppfordres ved å fjerne administrative barrierer og forenkle tilgangen til finansiering.

Maksimal samfinansieringsfrekvens for prosjekter bør settes til 80% - 10% mer enn hva Europa-kommisjonen i utgangspunktet foreslo.

"Interreg er et viktig symbol mot begrepet isolasjon og for samarbeid mellom naboer. Vi ønsker at grensehindringer skal fjernes - inkludert, fremfor alt, de i folks sinn. Borderregioner bør bli fellesarealer der Europa blir en konkret virkelighet i hverdagen. Dette er Interreg-programmet som gjør det mulig for oss å gjøre, sier parlamentets ordfører Pascal Arimont (EPP, BE).
Neste trinn

Teksten ble vedtatt med 23 stemmer til 0 og ingen nedleggelser og vil bli fremlagt for en plenarforsamling i januar for å få mandat til forhandlinger med Rådet.

Bakgrunn

Det europeiske regionale utviklingsfondets rolle (ERUF) skal bidra til å redusere ulikheter mellom utviklingsnivåene i de ulike regionene og å støtte de minst begunstigede områdene, blant annet særlig oppmerksomhet til grenseregioner, landområder, områder som er rammet av industriell overgang, områder med lav befolkningstetthet, øyer og fjellområder. Formålet med vedtaket er å fastsette spesifikke bestemmelser for det europeiske territoriale samarbeidsmålet (Interreg) støttet av EFRU og eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2021-2027.

Mer informasjon

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, EU, Europaparlamentet

Kommentarer er stengt.